PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 25 | nr 2 Innowacje w Nowoczesnych Organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne | 221--232
Tytuł artykułu

Innovation in the Intelligent Municipality : a Theoretical Model and Perspectives for the Future

Warianty tytułu
Innowacje w gminie inteligentnej - model teoretyczny i perspektywy na przyszłość
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W ostatnich latach rozwój gospodarki rynkowej w Polsce spowodował, że zwykła administracja w społecznościach lokalnych przestała być skuteczna. Wdrożenie procesu zarządzania gminami stało się bardzo przydatne. Działania będące częścią procesu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego można podzielić na kilka rodzajów. Najważniejsze z nich to: określenie zasad polityki gminy, koordynacja realizacji polityki lokalnej i monitorowania wykorzystywanych źródeł i środków przekazanych do gminy, weryfikacja i kontrola efektów realizacji polityki lokalnej, jak również wdrożenie marketingu terytorialnego, który ma za zadanie po pierwsze - kreowanie wizerunku danej jednostki, a po drugie - pomoc w jej rozwoju w określonym regionie. Niestety elementy zarządzania w nowoczesnej gospodarce coraz częściej są niewystarczające, dlatego specjaliści szukają nowych instrumentów wspierających działalność gmin w regionie poprzez wprowadzanie innowacji, aby stworzyć jednostki bardziej inteligentne. W wielu zatem jednostkach samorządu terytorialnego wdrażanie innowacji jest przymusem, a nie tylko koniecznością. Co więcej, innowacje nieuchronnie wiążą się z pewnym ryzykiem, ponieważ zmieniają status quo lub przyczyniają się do alternatywnej przyszłości. W takim wypadku "apetyt" na ryzyko i zarządzanie ryzykiem są niezbędne, a unikanie ryzyka jest przeszkodą dla innowacji. W związku z tym wiele urzędów i agencji rządowych przykłada coraz większą wagę do budowania i utrzymywania pewnych umiejętności, w tym rozwoju kapitału ludzkiego, koniecznych do podjęcia długoterminowej perspektywy i lepszego przewidywania i reagowania na potrzeby rządu i zainteresowanych grup / interesariuszy (Report innovation in the public sector, 2009). Dlatego głównym celem artykułu jest określenie modelu inteligentnej jednostki samorządu terytorialnego w ujęciu teoretycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years the development of market economy in Poland has caused that ordinary administration in local communities stopped being effective. Implementation of community management has become very useful. Activities being a part of process of the management of territorial self-government unit can be divided into several kinds. The most important ones are: defining rules of community's policy and coordination of the realization of local policy and monitoring of the usage of sources and means given to community, verification and control of effects of the realization of local policy aims as well as the introduction of territorial marketing which is to be used to create specific unit's image and help in its development in a particular region. Unfortunately, elements of management in the modern economy more and more often are insufficient, that is why specialists are looking for new instruments supporting communities' activities in the region by introducing innovation to create more intelligent municipality. That is why in many TSUs introduction of innovation is a must, not just a need. What is more, innovation inevitably involves a degree of risk because it changes the status quo or contributes towards an alternative future. As such, an appetite for risk and risk management is essential; and risk avoidance is an impediment to innovation. In this regard, a number of agencies have given increased priority to building and maintaining the capability, including the human capital, necessary to take a long-term perspective and to better anticipate and respond to the needs of government and stakeholder groups (Report innovation in the public sector, 2009). That is why the main goal of this article is to determine the model of intelligent TSU at theoretical level. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland
 • ISCTE Business School- University Institute of Lisbon, Portugal
Bibliografia
 • Arnold, E., Bell, M., Bessant, J., Brimble, P. (2000). Enhancing policy and institutional support for industrial technology development in Thailand. Vol 1: The overall policy framework and the development of the industrial innovation system [online, accessed: 2014-05-20]. Science and Technology Policy Research. Retrieved from: http://siteresources.worldbank.org.
 • Bell, R., Jung, J., Zacharilla, L. (2008). Broadband economies. Creating the community of the 21st century. New York: Intelligent Community Forum (pp. 22-32). ISBN 9780615272115.
 • Christensen, C. M. (1997). The innovator´s dilemma: When new technologies cause great firms to fail. Boston, MA: Harvard Business School Press. ISBN 0-87584-585-1.
 • Damanpour, F., Evan, W. M. (1984). Organizational innovation and performance: The problem of organizational lag. Administrative Science Quarterly, 29, 392-409.
 • Davenport, T. H., Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Boston, MA: Harvard Business School Press. ISBN 0-87584-655-6.
 • Dosi, G. (1988). Sources, procedures, and microeconomic effects of innovation. Journal of Economic Literature, 26, 1120-1171.
 • Hage, J. T. (1999). Organizational innovation and organizational change. Annual Review of Sociology, 25, 597-622.
 • Halvorsen, T., Hauknes, J., Miles, I., Røste, R. (2005). Publin report D9 on the differences between public and private sector innovation. Oslo: NIFU STEP. Retrieved from: http://www.step.no/publin/reports.html.
 • Hendersen, R. M., Clark, K. B. (1990). Architectural innovation: The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms. Administrative Science Quarterly, 35 (1), 9-30.
 • Kline, S. J., Rosenberg, N. (1986). An overview of innovation. In: R. Landau, N. Rosenberg (eds.). The positive sum strategy: Harnessing technology for economic growth (pp. 275-305). Washington: National Academy Press. ISBN 0-309-03630-5.
 • Knight, K. E. (1967). A descriptive model of the intra-firm innovation process. The Journal of Business, 40 (4), 478-496.
 • Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. World Development, 20 (2) 165-186.
 • Lundvall, B. A. (1988). Innovation as an interactive process: From user-producer interaction to the national system of innovation. In: G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, L. Soete (eds.). Technical change and economic theory (pp. 14-34). London and New York: Printer Publishers. ISBN 0-861-87949-X.
 • Mathews, M. (2009). Fostering creativity and innovation in cooperative federalism: The uncertainty and risk dimension. In: J. Wanna (ed.). Critical reflections on Australian public policy: Selected essays. Canberra: The Australian National University. ISBN 978-19-2153-67-7.
 • Morris, L. (2009). Business model innovation: The strategy of business breakthroughs. International Journal of Innovation Science, 1 (4), 191-204.
 • Nieto, M. (2003). From R&D management to knowledge management: An overview of studies of innovation management. Technological Forecasting & Social Change, 70, 135-161.
 • Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The knowledge: Creating company. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509269-4.
 • OECD (1997). Oslo Manual. Proposed guidelines for collecting and interpreting innovation data: The measurement of scientific and technological activities. 2nd ed. Paris: European Commission; Eurostat.
 • OECD. (2002). Frascati Manual. Proposed standard practice for surveys on research and experimental Department: The measurement of scientific and technological activities. Paris: Organisation for Economic Co-Operation and Development. ISBN ISBN 92-64-19903-9.
 • OECD (2005). Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data: The measurement of scientific and technological activities. 3rd ed. Paris: Organisation for Economic Co-Operation and Development; Statistical Office of the European Communities.
 • Report innovation in the public sector: Enabling better performance, driving new directions (2009). Canberra: Australian National Audit Office. ISBN 0-642-81099-0.
 • Roberts, E. B. (2007). Managing invention and innovation. Industrial Research Institute, January-February, 35-54.
 • Shumpeter, J. A. (1952). Capitalism, socialism, and democracy. London: G. Allen & Unwin.
 • Thenint, H. (2010). Mini study 10: Innovation in the public sector [online, accessed: 2014-06-02]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/proinno/inno-grips-mini-study-10_en.pdf.
 • Wereda, W. (2010). Gmina inteligentna - podstawowa charakterystyka i perspektywy rozwoju. In: A. Adamik, M. Matejun, A. Zakrzewska-Bielawska (eds.). Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi (pp. 13-18). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. ISBN 978-83-7283-351-8.
 • Wereda, W., Raczkowski K. (2012). Role of co-opetition and inter-organizational relations in image's creation of intelligent municipality-modern challenges. In: B. Domańska-Szaruga, M. Wójcik-Augustyniak (eds.). Contemporary challenges in the process of management in organization of the future. Warszawa: Publishing Company EMKA. ISBN 978-83-62304-59-2.
 • Xu, J., Houssin, R., Caillaud, E., Gardoni, M. (2010). Macro process of knowledge of management for continuous innovation. Journal of Knowledge Management, 14 (4), 573-591.
 • Yusuf, S. (2009). From creativity to innovation. Technology in Society, 31 (1), 1-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.