PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 6 | nr 2 | 111--123
Tytuł artykułu

Stock Exchanges Go Public : the Case of Warsaw Stock Exchange

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Over the last twenty years the competition pressure affected the ownership structure of stock exchanges. Demutualization is a worldwide phenomenon which changed the traditionally member-owned stock exchanges into corporations often listed on their own markets. The purpose of this study is to assess the financial market reaction on the Initial Public Offer (IPO) of the Warsaw Stock Exchange. We perform the analysis of the WIG20 index based on the event study methodology. The obtained results confirm that market participants anticipated the undertaken action. The study helps to shed some light on the demutualization process of stock exchanges that take place in the transition countries. (original abstract)
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
111--123
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Gdansk, Poland
autor
 • University of Gdansk, Poland
Bibliografia
 • Aggarwal, R., Dahiya, S. (2006), Demutualization and public offerings of financial exchanges, Journal of Applied Corporate Financing, Vol. 18, No. 3, pp. 96-106.
 • Akhtar, S. (2002), Demutualization of Asian stock exchanges - critical issues and challenges [in:] Akhtar S. (ed.), Demutualization of stock exchanges. Problems, solutions and case studies, Asian Development Bank.
 • Aktas, N., de Bodt, E., Cousin, J-G. (2003), Event study under noisy estimation period, EFMA 2003 Helsinki Meetings, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=391566.
 • Binder, J., J. (1998), he event study methodology since 1969, Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 11, Issue 2, pp. 111-137.
 • Blajer-Gołębiewska, A., Czerwonka, L. (2012), Long-run IPO overpricing: Evidence from the Warsaw Stock Exchange, World Journal of Social Sciences, Vol. 2, No. 1, pp. 34-44.
 • Brav, A., Geczy, C., Gompers, P. A. (2000), Is the abnormal return following equity issuances anomalous? Journal of Financial Economics, Vol. 56, Issue 2, pp. 209-249.
 • Buczek, S. (2005), Efektywność informacyjna rynków akcji: Teoria a rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1996), he econometrics of financial markets, Princeton University Press, New Jersey.
 • Dolley, J. (1933a), Characteristics and procedure of common stock split-ups, Harvard Business Review, Vol. 11, Issue 3, pp. 316-326.
 • Dolley, J. (1933b), Common-stock split-ups - motives and effects, Harvard Business Review, Vol. 12, Issue 1, pp. 70-81.
 • Dzierżanowski, M. (2004), Integracja europejskiego rynku kapitałowego, Biała Księga 2004, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, IBNGR, Gdańsk-Warszawa.
 • Fama, E. F., Fisher, L., Jensen, M. C., Roll, R. (1969), he adjustment of stock prices to new information, International Economic Review, Vol. 10, No. 1, pp. 1-21.
 • Fiszeder, P., Mstowska, E. (2011), Analiza wpływu splitów akcji na stopy zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, No. 4 (8), pp. 203-210.
 • Frąckowiak, W. (ed.) (2001), Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Gryglewicz, S. (2004), Stock repurchase as an alternative to dividend payout: Empirical evidence from Warsaw Stock Exchange, CAF (Centre for Analytical Finance) Working Paper Series No. 169, University of Aarhus.
 • Gurgul, H. (2006), Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Gurgul, H., Majdosz, P. (2004a), he information content of earnings forecasts announcements: he case of the Polish Stock Exchange [in:] W Welfe, A. Welfe (eds.), MACROMODELS '2003: Proceedings of the 30th International Conference, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 87-102.
 • Gurgul, H., Majdosz, P. (2004b), he information content of analysts' recommendations: he empirical evidence from the Warsaw Stock Exchange, Statistics in Transition, Vol. 6, No. 7, pp. 1151-1163.
 • Gurgul, H., Majdosz, P. (2005), Effect of dividend and repurchase announcements on the Polish stock market, Badania Operacyjne i Decyzje, No. 1, pp. 25-41.
 • Hughes, P.S. (2002), Background information on demutualization, [in:] Akhtar S. (ed.), Demutualization of stock exchanges. Problems, solutions and case studies, Asian Development Bank.
 • Janicka, M. (2005), Polski rynek kapitałowy - powstanie rozwój i perspektywy w strukturach jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej, Ekonomista, No. 5, pp. 673-689.
 • Jelic, R., Briston, R. (2003), Privatisation Initial Public Offerings: he PolisThexperience, European Financial Management, Vol. 9, No. 4, pp. 457-484.
 • Kopczewska, K. (2004), Wpływ splitów na kursy akcji notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, [in:] Bernat T. (ed.), Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin, pp. 203-214.
 • MacKinlay, A. C. (1997), Event studies in economics and finance, Journal of Economic Literature, Vol. 35, No. 1, pp. 13-39.
 • Khotari, S. P., Warner J. B. (2007), Econometrics of event studies, chapter 1 [in:] Eckbo B.E. (ed.), Handbook of corporate finance, Vol.1, Empirical corporate finance, North- Holland, he Netherlands, pp. 3-36.
 • Lee, R. (2003), Changing market structures, demutualization, and the futures of securities trading [in:] Lin R.E., Pomerleano M., Sundararajan V. (eds.), Future of domestic capital markets in developing countries, Brookings Institution Press, Washington DC USA, pp. 283-304.
 • Lee, R. (2010), Running the World's markets: he governance of financial infrastructure, Princeton University Press, Princeton USA.
 • Matuszewski, P. (2002), Statystyczna analiza ponadprzeciętnych stóp zwrotu z akcji notowanych w systemie jednolitego kursu dnia na GPW w Warszawie [in:] Jurek W. (ed.), Prace z ekonometrii finansowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, Vol. 18, pp. 254-300.
 • Mendiola, A., O'Hara, M. (2003), Taking stock into markets: he changing governance of stock exchanges, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=431580.
 • Ministerstwo Finansów (2004), Agenda Warsaw City, Warszawa.
 • Ministerstwo Skarbu Państwa (2008), Podsumowanie pierwszego etapu prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Dokument dla członków Komisji Skarbu Państwa Sejmu, Warszawa.
 • Pasińska, D. (2010), Reakcja rynku kapitałowego na ogłoszenie zamiaru emisji obligacji zamiennych na akcje publicznych spółek w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, No. 236, pp. 73-85.
 • Piecek, G. (2004), Analiza ponadprzeciętnych stóp zwrotu w wyniku reakcji na informację o przejęciach i fuzjach - badania dotyczące polskiego rynku kapitałowego (cz. III), Nasz Rynek Kapitałowy, No. 4/5, pp. 84-91.
 • Pietrzak, E. (2004), Traktat akcesyjny - ocena ogólna [in:] Brodecki Z. (ed.) Finanse. Acquis communautaire, Lexis-Nexis, Warszawa, pp. 117-140.
 • Ritter, J. R. (1991), he long-run performance of Initial Public Offerings, he Journal of Finance, Vol. 46, No. 1, pp. 3-27.
 • Ritter, J. R. (1998), Initial Public Offerings, Contemporary Finance Digest, Vol. 2, No. 1, pp. 5-30.
 • Sarioglu, S. E. (2012), Changes in the corporate governance and ownership structure in stock markets: Demutualization of Istanbul Stock Exchange, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Vol. 2, Issue 14, pp. 547-560.
 • Seabrook, Z. (2012), Effect of demutualization of financial performance of stock exchanges in developing countries, American Journal of Economics and Development, Vol. 2, No. 2, pp. 10-16.
 • Serra, A.P. (2002), Event study tests: A brief survey, Working Paper No. 117, Faculdade de Ekonomia, Universidade de Porto, Portugal, available at: http://wps.fep.up.pt/wps/wp117.pdf.
 • Sharpe, W. F. (1963), A simplified model for portfolio analysis, Management Science, Vol. 9, No. 2, pp. 277-293.
 • Sieradzki, R. (2013), Does it pay to invest in IPOs? Evidence from the Warsaw Stock Exchange, National Bank of Poland, Working Paper No. 139, Warsaw.
 • Słoński, T., Rudnicki, J. (2011), Wpływ podziału akcji na stopę zwrotu z inwestycji w akcje, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 639, Finanse, Rynki kapitałowe, Ubezpieczenia, No. 37, pp. 323-333.
 • Swartz, R., Reto, F. (2004), Equity markets in action: Fundamentals of liquidity, market structure and trading, Wiley, Hoboken USA.
 • Strong, N. (1992), Modelling abnormal returns: A review article, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 19, Issue 4, pp. 533-553.
 • Szyszka, A. (2002a), Reakcja inwestorów. Kwartalne raporty finansowe, Nasz Rynek Kapitałowy, No. 1/2002, pp. 80-88.
 • Szyszka, A. (2002b), Reakcja inwestorów. Korekty prognoz finansowych, Nasz Rynek Kapitałowy, No. 2/2002, pp. 8992.
 • Szyszka, A. (2010a), Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW, E-wydawnictwo 2010, available at: http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/139.
 • Szyszka, A. (2010b), Studium wydarzeń: Reakcja inwestorów na publiczne wezwania do sprzedaży akcji, E-wydawnictwo 2010, available at: http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/140.
 • Tabak, D. I., Dunbar, F. C. (1999), Materiality and magnitude: Event studies in the courtroom, NERA Working Paper No. 34, available at http://ssrn.com/abstract=166408.
 • Tarczyński, W. (1997), Efektywność działania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Ekonomista, No. 4, pp. 521-538.
 • Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1991 r. w sprawie podstawowych kierunków prywatyzacji w 1991 r., Monitor Polski, nr 13, poz. 86.
 • www.databank.worldbank.org, referred on [30.11.2013].
 • www.gpw.pl/analizy_i_statystyki_en, referred on [30.11.2013].
 • www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_Nov13_IndexCalcMethodology.pdf, referred on [30.11.2013].
 • www.nasdaqomxbaltic.com, referred on [30.11.2013].
 • www.world-exchanges.org, referred on [30.11.2013].
 • www.zse.hr, referred on [30.11.2013].
 • WSE Annual Reports (Roczniki Giełdowe GPW) (1996, 2001, 2006, 2011, 2012, 2013).
 • Ziarko-Siwek, U. (2007/2008), Giełda papierów wartościowych w Polsce - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA [in:] Ziarko-Siwek U. (ed.), Giełdy kapitałowe w Europie, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296205

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.