PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 25 | nr 2 Innowacje w Nowoczesnych Organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne | 241--251
Tytuł artykułu

E-learning and Enterprise Innovation

Warianty tytułu
Wykorzystanie e-learningu w procesie tworzenia zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie istoty i znaczenia e-learningu w procesie organizacyjnego uczenia się oraz prezentacja modelu systemu innowacyjności przedsiębiorstwa, jak również propozycja koncepcji analizy zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. W modelu tym przedstawiono koncepcję analizy relacji pomiędzy determinantami innowacyjności organizacji a poziomem ich innowacyjności z uwzględnieniem zmiennej kontekstowej, regulującej założone relacje, tj. e-learningu. Scharakteryzowano determinanty potencjału innowacyjnego oraz determinanty zdolności innowacyjności takie jak: zarządzanie wiedzą, nowoczesność infrastruktury IT, kompetencje pracowników, zewnętrzna kooperacja w zakresie wiedzy i informacji, struktury i procesy organizacyjne. Empiryczny fragment pracy zawiera wyniki badań nad oceną stopnia innowacyjności przedsiębiorstw regionu małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Stwierdzono, że to przede wszystkim zarządzanie wiedzą, nowoczesne technologie IT i kompetencje pracowników stanowią o stopniu innowacyjności przedsiębiorstwa. Podkreślono przy tym duży wpływ zmiennej kontekstowej w odniesieniu do innowacyjności organizacji, tj. e-learningu. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the essence and importance of e-learning in the process of organizational learning and the presentation of the model of the company innovation system, as well as to provide the concept of enterprise innovation capacity analysis. This model presents a concept of the analysis of relationship between determinants of organizational innovation and the level of innovation, taking into account the contextual variable that regulates the established relationships, i.e. e-learning. The following determinants of innovation potential and determinants of innovation capabilities have been characterized: knowledge management, modern IT infrastructure, competence of employees, external cooperation in the field of knowledge and information, organizational structures and processes. The empirical part of the article contains findings of the assessment of the degree of innovation of enterprises of the Małopolska, Silesian and the Subcarpathian Regions. It has been stated that the management of knowledge, modern technology and skills of IT workers determine the degree of innovation of the company. A great influence of contextual variable in relation to organizational innovation, i.e. e-learning, has been emphasized. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Małopolska School of Economics in Tarnow, Poland
 • Małopolska School of Economics in Tarnow, Poland
Bibliografia
 • Argyris, C. Schön, D. A. (1996). Organizational learning II. Theory, method, and practice. Reading: Addison- Wesley Publishers. ISBN 0-201-62983-6.
 • Baron, R. M., Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.
 • Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Transl. by K. Bolesta-Kukułka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1375-1.
 • Chłodzińska, M. (2010). E-learning a innowacyjność przedsiębiorstw [online, accessed: 2014-03-20]. Retrieved from: http://www.assecobs.pl/INCENTI/en/1682/z.
 • Gloet, M., Samson, D. (2013). Knowledge management to support systematic innovation capability [online, accessed: 2014-03-12]. Retrieved from:http://www.hicss.hawaii.edu/hicss_46/bp46/ks4.pdf.
 • Innowacje i wiedza (2006). Biuletyn Informacyjny. Ostrów Wielkopolski: Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim, no. 3, p. 2.
 • Kotler, P. (2004). Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu. Transl. by R. Bartołd. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 83-7301-577-9.
 • Kowalewski, T. (2004). Uczelnia jako organizacja ucząca się. In: W. Grudzewski, J. Merski (eds.). Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. ISBN 83-86990-79-1.
 • Kozioł, L., Karaś, A. (2013). Innovativeness in tourist companies. Assessment attempt. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management, 23 (2), 131-147.
 • Kozioł, M. (2012). Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia małych i średnich przedsiębiorstw. Unpublished doctoral dissertation. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • OECD (2008). Podręcznik Oslo. Pomiar działalności naukowej i technicznej: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Common issue of OECD and Eurostat. Polish edition based on 3rd ed. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Strategii i Rozwoju Nauki. ISBN 978-83-61100-13-3.
 • Pichlak, M. (2011). Moderatory i mediatory innowacyjności organizacji. Współczesne Zarządzanie, 4, 22-32.
 • Stabryła, A. (2013). A procedure for evaluating development potential in the area of production capacity. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management, 23 (2), 191-204.
 • Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K. (2001). Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change. New York: John Wiley & Sons Ltd. ISBN 978111995933.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296215

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.