PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 26 | nr 1 Innowacje w Nowoczesnych Organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne | 111--119
Tytuł artykułu

Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce

Autorzy
Warianty tytułu
Innovation as an Element of Competitiveness in Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacje, obok tradycyjnych czynników wzrostu czy rozwoju gospodarczego, to najważniejsza siła napędowa gospodarek narodowych. Ważny wpływ na rozwój sektora turystycznego mają wprowadzane innowacje. Innowacyjność podmiotów działających w obszarze turystyki stała się w ostatnich latach przedmiotem coraz większego zainteresowania badaczy i praktyków gospodarki turystycznej. Spowodowane jest to ciągłym szukaniem nowych trendów turystycznych zarówno przez firmy specjalizujące się w turystyce, jak i społeczeństwo. Wprowadzenie innowacji w turystyce jest jednak procesem złożonym i wieloaspektowym, ponieważ to nie tylko modyfikacja produktu, ale także nowe rodzaje działalności turystycznej czy też dostosowywanie się do uwarunkowań zrównoważonego rozwoju. Można zauważyć, że obecnie bardzo rzadko dochodzi do odkryć w sferze innowacyjności w turystyce. Taki stan rzeczy może być spowodowany tym, iż innowacja jest rezultatem systematycznych, często bardzo kosztownych badań, wymagających połączenia całych zespołów reprezentujących specjalistów z branży turystycznej. Celem opracowania jest analiza idei innowacyjności jako czynnika decydującego o konkurencyjności podmiotów turystycznych. Przytoczono informacje zawarte w literaturze przedmiotu, a także wykorzystano własne doświadczenia zdobyte przy budowie i prowadzeniu gospodarstwa agro-ekoturystycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovation, in addition to traditional factors of growth or economic development is the most important driving force of national economies. An important influence on the development of the tourism sector has the introduced innovations. Innovation in the field of tourism has become in recent years the subject of increasing interest of both researchers and practitioners in the tourism economy. This is due to a constant search for new trends in tourism, both by companies specializing in tourism and the society. The introduction of innovation in tourism, however, is a complex and multifaceted as it is not only the modification of the product, but also new types of tourism activities or adapt to the conditions for sustainable development. It may be noted that currently the discoveries in the field of innovation in tourism occur very rarely. This state of affairs may be due to the fact that innovation is the result of systematic, often very expensive research, requiring connections entire teams representing professionals from the tourism industry. The aim of this paper is to present the idea of innovation as a driver of competitiveness of tourist destinations. Information quoted from the review of the literature and our own experience in the construction and management of agro-ecotourism farm are also included. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Afuah, A. (1998). Innovation Management. Strategies, Implementation and Profits. New York: Oxford University Press. ISBN 0195142306.
 • Altkorn, J., Kramer, T. (red.) (1998). Leksykon marketingu. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1087-6.
 • Bakier, B., Meredyk, K. (2000). Istota i mechanizm konkurencyjności. W: H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski (red.). Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. ISBN 83-01-11567-X.
 • Carter, Ch.F., Williams, B.R. (1958). Industry and Technical Progress. London: Oxford University Press.
 • Czarny, B. (2011). Podstawy ekonomii. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-01-15293-2.
 • Czemiel-Grzybowska, W. (2011). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-461-4.
 • Drucker, P.F. (1968). The Practice of Management. London: HarperCollins.
 • Drucker, P.F. (1998). On the Profession of Management. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 0875848362.
 • Drucker, P.F. (2004). Innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Emka. ISBN 83-88931-49-0.
 • Fiedor, B. (1979). Teoria innowacji. Krytyczna analiza współczesnych koncepcji niemarksistowskich. Warszawa: PWN. ISBN 978-83-62062-19-5.
 • Freemen, Ch., Soete, L. (1997). The Economics of Industrial Innovation. London: Pinter. ISBN 1855670712.
 • Hargadon, A., Sutton, R.I. (2000). Building an innovation factory. Harvard Business Review, 78(3).
 • Hamel, G. (2008). Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości? Lublin: Wydawnictwo Red Horse. ISBN 978-83-7875-012-3.
 • Hildreth, P., Kimble, Ch. (2004). Knowledge Networks: Innovation through Communities of Practice. London: Idea Group Publishing. ISBN 1591402700.
 • Janasz, W. (2003). Innowacje i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw. W: W. Janasz (red.). Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 978-83-7641-535-2.
 • Kaczmarek, T.T., Pysz, P. (2004). Ludwik Erhard i społeczna gospodarka rynkowa. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN.
 • Kandefer, W., Nalazek, M. (2005). Główne płaszczyzny przewag konkurencyjnych na europejskim rynku turystycznym. W: K. Pieńkos (red.). Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. ISBN 978-83-7531-002-3.
 • Kotowicz-Jawor, J. (1999). Zdolności akumulacyjna i rozwojowa przedsiębiorstw. Ekonomista, 4, 519-530.
 • Krupa, J., Dec, B. (2013). Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce na Pogórzu Dynowskim. W: J. Krupa (red.). Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki. Dynów: Wydawnictwo Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. ISBN 978-83-934696-0-4.
 • Kubiak, K. (2001). Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w procesie integracji i globalizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 32.
 • Kurowska-Pysz, J. (2012). Innowacyjna firma w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. W: H. Dźwigoł, J. Kurowska-Pysz, D. Owsiak (red.). Nowe koncepcje zarządzania. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. ISBN 978-83-60714-45-4.
 • Kuznets, S. (1959). Six Lectures on Economic Growth. Glencoe: Free Press of Glencoe.
 • Mansfield, E. (1968). The Economics of Technological Change. New York: Norton.
 • Michalak, J., Wojarska, M., Waldziński, D. (2006). Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw regionu warmińsko-mazurskiego. Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, 3, 115-133.
 • Nasiłowski, M. (1996). System rynkowy. Podstawy mikroekonomii i makroekonomii. Warszawa: Key Text. ISBN 978-83-87251-85-7.
 • Niedzielski, P., Rychlik, K. (2006). Innowacje i kreatywność. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 978-83-89630-73-5.
 • Nowakowska, A. (2005). Warunki konkurencyjności produktów turystycznych. W: K. Pieńkos (red.). Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. ISBN 83-60197-13-X.
 • OECD (2008). Podręcznik Oslo. Pomiar działalności naukowej i technicznej: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Wyd. 3. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki. ISBN 978-83-61100-13-3.
 • Orłowski, W.M. (1999). Makroekonomiczne przyczyny deficytów bieżących. Ekonomista, 1-2, 15-42.
 • Roman, M. (2014). Teoria innowacji i jej zastosowanie w turystyce. W: K. Nuszkiewicz, M. Roman (red.). Innowacje w rozwoju turystyki. Golądkowo: Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. ISBN 978-83-920964-3-6.
 • Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Skawińska, E. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. Warszawa; Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13878-5.
 • Stankiewicz, M.J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora". ISBN 9788372850881.
 • Świtalski, W. (2005). Innowacje a konkurencyjność. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 9788323502487.
 • Whitfield, P.R. (1979). Innowacje w przemyśle. Warszawa: PWE.
 • Wrzosek, W. (1999). Przewaga konkurencyjna. Marketing i Rynek, 7, 2-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296273

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.