PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 8 (CD) | 408--417
Tytuł artykułu

Pożądane cechy osobowości marki miasta w opinii menedżerów do spraw promocji w urzędach miejskich w Polsce

Warianty tytułu
Desirable Features of the City Brand Personality in the Opinion of Managers for the Promotion of the City Government in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Branding miejsca cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno jako praktyka samorządowa, jak też jako obszar badawczy. W kontekście brandingu miejsca, podobnie jak w przypadku brandingu tradycyjnych produktów, szczególnie istotne staje się kształtowanie marki posiadającej silną "osobowość‖. W tym kontekście celem niniejszego artykułu jest identyfikacja pożądanych wymiarów osobowości marki miasta w opinii osób współodpowiedzialnych za działania marketingowe/brandingowe w samorządach małych i średnich miastach w Polsce. Dodatkową motywacją jest chęć uchwycenia różnic pomiędzy poszczególnymi miastami w zakresie deklaracji pożądanych cech osobowości miasta. Do realizacji tych celów wykorzystano skalę osobowości marki J. Aaker (BPS). Badania zrealizowano techniką ankiety CAWI i ankiety pocztowej na próbie 220 miast. Badania pozwoliły zweryfikować możliwość wykorzystania BPS do brandingu miast i zidentyfikować dodatkowe wymiary osobowości marki typowe dla miejsca jako specyficznego produktu marketingowego.(abstrakt oryginalny)
EN
Place branding is becoming more and more popular both as a practice of self-government, as well as a research area. In the context of place branding space as in the case of branding traditional products, particularly important is the development of a brand having a strong "personality". The aim of this paper is to identify the desired dimensions of brand personality of the town, in the opinion of co-responsible for marketing/branding on behalf of the municipal government in small and medium-sized cities in Poland. An additional motivation is the desire to capture the differences between the towns in terms of the declaration of the desired traits of the city. To achieve these objectives the brand personality scale used by J. Aaker (BPS). The study was carried technique CAWI and postal survey on a sample of 220 towns. Studies have verified the possibility of using BPS to branding cities and identify additional dimensions of brand personality typical of a specific product marketing.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
408--417
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • S. Zenker, N. Martin, Measuring success in place marketing and branding, "Place Branding and Public Diplomacy‖ Vol. 7, No. 1, s. 32-41.
 • M. Konecnik Ruzzier, L. de Chernatony, Developing and applying a place brand identity model: The case of Slovenia, "Journal of Business Research‖ 2013, 66, s. 45-52.
 • M. Kavaratzis, M.J. Hatch, The dynamics of place branding: An identity-based approach to place branding theory, "Marketing Theory‖ 2013, No. 13 (2), s. 69-86.
 • M.D. Kaplan, O. Yurt, B. Guneri, K. Kurtulus, Branding places:Applying brand personality concept to cities, "European Journal of Marketing‖ 2010, Vol. 44, No. 9/10, s. 1286-1304, za: L. De Chernatony, M. McDonald, Creating powerful brands, Butterworth- -Heinemann, Oxford, 1992, s. 237.
 • T. Markowski, Marketing miasta, [w:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006, s. 95-96.
 • E. Glińska, Wprowadzenie, [w:] E. Glińska, U. Kobylińska (red.), Identyfikacja cech wyróżniających tożsamość miasta w procesie zarządzania jego marką. Perspektywa lokalnych interesariuszy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013.
 • S. Hosany, Y. Ekinci, M. Uysal, Destination image and destination personality: An application of branding theories to tourism places, "Journal of Business Research‖ 2006, 59, s. 638-642.
 • B. Merrilees, D. Miller, C. Herington, Antecedents of residents' city brand attitudes, "Journal of Business Research‖ 2009, 62 (3), s. 362-367.
 • L. Hee-Jung, S. Yong-Gu, Understanding and measuring City Brand Personality (CPS) - In the context of South Korean market, "International Journal of Tourism Sciences‖ 2011, Vol. 11, No. 3, s. 1-20.
 • A. Usakli, S. Baloglu, Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory, "Tourism Management‖ 2010, 32(1), s. 114-127.
 • M.F. Ahmad, Z.B. Abdullah, E.B. Tamam, J.B. Bolong, Determinant attributes of city brand personality that influence strategic communication, "Canadian Social Science‖ 2013, Vol. 9, No. 2, s. 40-47.
 • L. Murphy, P. Benchendorff, G. Moscardo, Destination brand personality: visitor perceptions of a regional tourism destination, "Tourism Analysis‖ 2007, No. 12, s. 419-432.
 • R.A. Opoku, Mapping Destination Personality in Cyberspace: An evaluation of Country Web Sites Using Correspondence Analysis, "Journal of Internet Commerce‖ 2009, No. 8 (1-2), s. 70-87.
 • O. Gorbaniuk, Personifikacja marki. Perspektywa psychologiczna i marketingowa, KUL, Lublin 2011, s. 91.
 • S. Anholt, Foreword, "Place Branding and Public Diplomacy‖ 2004, No. 1(1), s. 4-11. 22 S. Anholt, Tożsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2007, s. 11.
 • R. Govers, F. Go, Place Branding. Glocal, Virtual and Physical Identities, Constructed, Imagined and Experienced, Palgrave Macmillan, New York 2009, s. 17.
 • M. Kavaratzis, G. Ashworth, City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick?, "Place Branding‖ 2006, Vol. 2, No. 3, s. 183-194.
 • M. Florek, Podstawy marketing terytorialnego, UE w Poznaniu, Poznań 2013.
 • M. Boisen, K. Terlouw, B. van Gorp, The selective nature of place branding and the layering of spatial identities, "Journal of Place Management and Development‖ 2011, Vol. 4, No. 2, s. 135-147.
 • M. Kavaratzis, G. Ashworth, City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick?, "Place Branding‖ 2006, Vol. 2, No. 3, s. 183-194, za: G. Hankinson, P. Cowking, Branding in Action, McGraw-Hill, London 1993.
 • M. Kavaratzis, G. Ashworth, City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick?, "Place Branding‖ 2006, Vol. 2, No. 3, s. 183-194, za: S. Knox, D. Bickerton, The six conventions of corporate branding, "European Journal of Marketing‖ 2003, Vol. 37, No. 7/8, s. 998-1016.
 • M. Kavaratzis, G.J. Ashworth, City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick?, "Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie‖ 2005, Vol. 96, No. 5, s. 506-514.
 • Y. Fan, Branding the nation: What is being branded?, "Journal of Vacation Marketing‖ 2006, Vol. 12, No. 1, s. 5-14.
 • J. Pogorzelski, Praktyczny marketing miast i regionów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 91.
 • M. Konecnik, F. Go, Tourism destination brand identity: the case of Slovenia, "Brand Management‖ 2008, No. 15 (3), s. 177-189.
 • T.T. Wee, Extending human personality to brands: the stability factor, "Journal of Brand Management‖ 2004, Vol. 11, No. 4, s. 317-330.
 • J. Aaker, Dimensions of brand personality, "Journal of Marketing Research‖ 1997, Vol. 34, No. 3, s. 347-356.
 • K.L. Keller, Strategic brand management. Building, measuring, and managing brand equity, 3rd edition, Upper Saddle River, Prentice Hall, NJ, 2008.
 • D. Aaker, E. Joachimsthaler, Brand leadership, Free Press, New York 2000.
 • J.T. Plummer, How personality makes a difference, "Journal of Advertising Research‖ 1985, Vol. 24, No. 6, s. 27-31.
 • J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 29-30.
 • M.D. Kaplan, O. Yurt, B. Guneri, K. Kurtulus, Branding places:Applying brand personality concept to cities, "European Journal of Marketing‖ 2010, Vol. 44, No. 9/10, s. 1286-1304, za: D.A. Aaker, Building strong brands, The Free Press, New York 1996, s. 68.
 • M.D. Kaplan, O. Yurt, B. Guneri, K. Kurtulus, Branding places:Applying brand personality concept to cities, "European Journal of Marketing‖ 2010, Vol. 44, No. 9/10, s. 1286-1304, za: A.L. Biel, Discovering brand magic: the hardness of the softer side of branding, "International Journal of Advertising‖ 1997, Vol. 16, No. 3, s. 199-210.
 • J.K. Das, O. Prakash, V. Khattri, Brand personality mapping: a study on colas, "Asian Journal of Management Research‖ 2012, Vol. 3, No. 1, s. 193-200.
 • M. Florek, Podstawy marketing terytorialnego, UE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 129.
 • M. Konecnik Ruzzier, L. de Chernatony, Developing and applying a place brand identity model: The case of Slovenia, "Journal of Business Research‖ 2013, 66, s. 45-52, za: L. de Chernatony, From brand vision to brand evaluation, Butterworth-Heinemann, Oxford 2010.
 • J.L. Aaker, Dimensions of brand personality, "Journal of Marketing Research‖ 1997, 34 (3), s. 347-356.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.