PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 18 (XVIII) | nr 20 (4) | 107--115
Tytuł artykułu

Absolwent jako potencjalny pracownik - korzyści i zagrożenia wiążące się z zatrudnianiem pokolenia Y

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Alumnus as a Potential Employee - Benefits and Threats Connected with the Employment of Generation Y
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Warunki gospodarki opartej na wiedzy sprawiają, że poszukiwani są pracownicy dobrze wykształceni, znających języki obce, z łatwością posługujący się nowymi technologiami, zdolni do tworzenia innowacji i o wysokim poziomie motywacji. Wydawać by się mogło, że absolwenci obecnie opuszczający system edukacji wszystkie te warunki spełniają, a jednak wskaźniki stopy bezrobocia wśród ludzi młodych świadczą o czymś zupełnie innym. W artykule podjęto temat sytuacji ludzi młodych wchodzących na rynek pracy (absolwentów), reprezentujących pokolenie Y z uwzględnieniem perspektywy pracodawcy. Jego celem jest identyfikacja korzyści i zagrożeń, które dostrzegają przedsiębiorcy zatrudniając absolwentów. Autorki dokonując przeglądu literatury przedmiotu odnoszącej się do pokolenia Y oraz bazując na dostępnych badaniach, raportach i danych statystycznych staraj ą się odpowiedzieć na pytanie: jakie oczekiwania wobec absolwentów maj ą pracodawcy, jakie nadzieje i obawy niesie ze sobą zatrudnianie przez pracodawców absolwentów pokolenia Y? Autorki identyfikują cechy pracowników pokolenia Y istotne z punktu widzenia pracodawcy, analizują dane statystyczne charakteryzujące sytuację ludzi młodych na rynku pracy oraz podejście pracodawców do zatrudniania absolwentów, identyfikują także na obawy i korzyści, jakie pracodawcy wiążą z zatrudnianiem młodych ludzi. W podsumowaniu autorki wskazują z jednej strony na świadomość pracodawców, co do atutów absolwentów pokolenia Y, jako potencjalnych pracowników z drugiej zaś strony na bariery w zatrudnianiu ludzi młodych. Zjawisko inflacji zatrudnienia oraz brak umiejętności praktycznych i doświadczenia absolwentów stanowią czynniki odgrywające istotną rolę przy podejmowaniu przez pracodawcę decyzji o zatrudnieniu. (abstrakt oryginalny)
EN
Conditions of economy based on knowledge make that in the labour market employees are looking for well-educated employees who speak foreign languages, who are familiar with new technologies, and who able to create innovations and a high level of motivation. It seems that nowadays graduates fulfill all these conditions but unemployment rate among young people testifies about something completely different. In the article there is discussed the situation of young people who enter the labor market, and who represent Generation Y - from employers' point of view. The aim of the article is to identify benefits and threats that are seen by the employers. There is a characteristics of Generation Y based on the literature review as well as an identification of anxieties and benefits that result from employment of young people. The authors identify the characteristics of Gen Y employees relevant to the employer, analyze statistical data characterizing the situation of young people in the labor market and the approach of employers to employ graduates and also identify the concerns and benefits that the employers have associated with employing young people. In conclusion, the authors suggest, on the one hand on the awareness of employers about the advantages of generation Y graduates as potential employees, and on the other hand, barriers to the employment of young people. The phenomenon of inflation and the lack of job skills and experience of the graduates are factors that play an important role in making the recruitment decisions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Beyond the baby boomers: the rise of Generation Y. Opportunities and challenges for the funds management industry, KPMG Investment Management and Funds, 2007.
 • Budnikowski A., Dabrowski D., Gąsior U., Macioł S., Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki badania, "E-mentor" 4/46 (2012).
 • Dygoń M., Wizerunek absolwentów w oczach pracodawców z terenu województwa podkarpackiego, Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy.
 • Dyplom warty coraz mniej? To inflacja wykształcenia, http://www.biztok.pl (dostęp: 09.03.2013).
 • Fazlagić J., Szczególne zjawisko. Pokolenie Y wyzwaniem dla pracodawców, "Personel i Zarządzanie" 2010/3.
 • GUS, Portal informacyjny, http://www.stat.gov.pl.
 • Jelonek M., Szklarczyk D., Balcerzak-Raczyńska A., Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski, red. J. Górniak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • Piwowar-Sulej K., Pokolenie Y wyzwaniem dla marketingu personalnego, "Prace Nauk. UE we Wrocławiu" nr 43: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, Wrocław 2009.
 • Plink D., Retention Y. What is the key to retention of Generation Y, CRF Institute, August 2009, Top Employers CRF Awarded by CRF.com, 2.
 • Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy, http://porp.wup-rzeszow.pl/.
 • Pracodawcy Podkarpacia 2012, Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, Rzeszów 2012.
 • Rutkowska M., Kariera zawodowa generacji X i Y - perspektywy rozwoju na tle tendencji do uelastyczniania pracy, "Prace Nauk. AE we Wrocławiu" nr 1184: Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, Wrocław 2007.
 • Youth In Europe a statistical portrait, 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296537

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.