PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 18 (XVIII) | nr 20 (4) | 161--170
Tytuł artykułu

Informacja w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Information in the Functioning of Contemporary Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Informacje zawsze były ważne, jednak nie zawsze człowiek zdawał sobie z tego sprawę. Współcześnie, w turbulentnych warunkach otoczenia, ich rola nie tylko w gospodarce (także w odniesieniu do pojedynczych osób) jest ogromna i ciągle rośnie. Informacje pomagają w prowadzeniu bieżącej działalności, w podejmowaniu decyzji, w skutecznym zarządzaniu organizacjami, także w walce z konkurencją, w osiąganiu i utrzymywaniu odpowiedniej, trwałej przewagi konkurencyjnej w danej branży. Umożliwiają poznanie rzeczywistości, są źródłem wiedzy o otaczającym świecie, o warunkach prowadzenia działalności, wspierają proces zmian, umożliwiają komunikację interpersonalną (umożliwiają także transfer wiedzy między różnorodnymi podmiotami. Informacje to równie ważny zasób jak klasyczne czynniki wytwórcze, do których zalicza się: pracę, ziemię i kapitał (nazywana jest czwartym czynnikiem produkcji). Niejednokrotnie decydują o sukcesach lub porażkach realizowanych przedsięwzięć. Poprawiają elastyczność i adaptacyjność przedsiębiorstw, przyczyniają się do kreowania nowoczesnej kultury organizacyjnej nastawionej na innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość. Informacje są ponadto źródłem władzy, wpływów, wyznacznikiem statusu społecznego. W pełni wartościowa informacja może być uznana jako zasób strategiczny umożliwiający osiąganie i utrzymywanie odpowiedniej pozycji, nawet w warunkach bardzo ostrej walki konkurencyjnej między firmami. W coraz bardziej komplikujących się warunkach otoczenia, rola informacji jako zasobu wytwórczego rośnie - co więcej coraz częściej skutecznie zastępuje (a nawet wypiera) tradycyjne zasoby. To nieunikniona konsekwencja zmian zachodzących we współczesnym świecie, a polegających na przejściu od gospodarki opartej na tradycyjnych zasobach, do gospodarki opartej na zasobach niematerialnych - głównie informacji i wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
Information has always been important; however one has not always realised that. Presently, in the turbulent conditions of the environment, its role not only in the economy (also in reference to individuals) is prominent and it has been constantly growing. Information facilitates running current activities, decision-making, effective management of organisations, the competition with rivals and also gaining and maintaining proper, permanent competitive advantage in a given industry. It enables knowing the reality; it is a source of knowledge of the environment and the requirements of running a business; it supports the process of changes, facilities interpersonal communication (as well as knowledge transfer between various entities). Information is a resource that is as significant as the classical factors of production, which comprise: labour, land and capital (it is called the fourth factor of production). Frequently, it decides on the success or failure of the ventures being realised. It improves flexibility and adaptability of enterprises; it contributes to the creation of modern organisational culture orientated towards innovativeness, creativity and entrepreneurship. Moreover, information is a source of power, influence and an indicator of social status. Truly valuable information can be regarded as a strategic resource enabling the achievement and the maintenance of a proper position, even in the conditions of fierce competition between companies. In more and more complex conditions of the environment, the role of information as a production resource has been constantly growing - moreover, it frequently substitutes (or even displaces) traditional resources. It is an inevitable consequence of the changes that occur in contemporary world, which consist in moving from the economy basing on traditional resources to the economy basing on intangible resources - mainly information and knowledge. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
161--170
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Forlicz S., Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008.
 • http://www.wywiadgospodarczy.pl/index.php?id=9.
 • http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref35_full.html.
 • Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa 2008.
 • Korzeniowski L., Pepłoński A., Wywiad gospodarczy. Historia i współczesność, Wyd. EAS, Kraków 2005.
 • Kurnal J., Teoria organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1979.
 • Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Malara Z., Rząchowski J., Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Martinet B., Marti Y., Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, PWE, Warszawa 1999.
 • Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Rojek T., Rola informacji w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, [w:] Przedsiębiorczość. Szanse i wyzwania, red. H. Kościelniak, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
 • System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 • Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa, red. K. Jaremczuk i J. Posłuszny, WSAiZ w Przemyślu, Przemyśl 2002.
 • Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, red. J. Bogdaniecki, W. Piotrowski, PWE, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296635

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.