PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 26 | nr 1 Innowacje w Nowoczesnych Organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne | 139--152
Tytuł artykułu

Otoczenie instytucjonalne a procesy innowacyjne w polskiej gospodarce w latach 2004-2020 : w świetle dokumentów strategicznych i operacyjnych

Warianty tytułu
Institutional Environment and Innovation Processes in the Economy of Poland 2004-2020 : in the Light of Strategic and Operational Documents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące instytucji i otoczenia instytucjonalnego w aspekcie przebiegu procesów innowacyjnych w polskiej gospodarce w latach 2004-2020, w świetle przyjętych do realizacji unijnych i krajowych dokumentów strategicznych i operacyjnych (programowych) Unii Europejskiej i Polski, Strategii UE "Europa 2020" i jej powiązań ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 oraz Strategią Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020". Omówiono wyzwania rozwojowe i innowacyjne w gospodarce w okresie transformacji rynkowej i integracji europejskiej. W empirycznej części pracy podjęto próbę wielokryterialnej analizy skuteczności podejść do konstruowania systemu innowacji w gospodarce Polski. Spośród takich podejść jak narodowy system innowacji, regionalny system innowacji i system innowacji oparty w dużym stopniu na instytucjonalnie zabezpieczonej konkurencji między przedsiębiorstwami wskazano na narodowy system innowacji jako właściwy na obecnym poziomie innowacyjności gospodarki Polski. Analiza została poprzedzona opracowaniem na podstawie literatury przedmiotu najistotniejszych determinant skutecznego systemu innowacji w gospodarce rozwijającej się, jaką jest gospodarka Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
There is a presentation of institution problem and institutional environment in the light of innovation processes development undertaken in the paper. The focus is made on the case of Poland in 2004-2020 through the analysis of the strategic and operational documents accepted and prepared to implement within the policy of the European Union and the policy of Poland. The relations between "Europe 2020" and Strategia Rozwoju Kraju 2020 as well as Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" are stressed. Development challenges with the special role of innovativeness challenges are highlighted in the period of transformation system and the European integration. The empirical part of the paper encompasses the attempt to apply multicriteria analysis to assess the effectiveness of three approaches to construct innovation system in Poland. Among such approaches to innovation system as national innovation system, regional innovation system and innovation system based on the heavy competition secured by anti-trust institutions, national innovation system has been recognized as the most appropriate at the present state of innovativeness of the economy of Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Adamus, W., Gręda, A. (2005). Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich. Badania Operacyjne i Decyzje, 2, 5-36.
 • Bałtowski, M., Miszewski, M. (2006). Transformacja gospodarcza w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14628-3.
 • Bieliński, J. (red.) (2005). Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki. Warszawa: CeDeWu. ISBN 83-87885-91-6.
 • Bukowski, M., Growiec, J., Marć, Ł. (2008). Strategia Lizbońska Unii Europejskiej i wyzwania konwergencji nowych krajów członkowskich - perspektywa polska. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 • Czerniak, J. (2013). Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-807-0.
 • Gaudin, T. (2001). Innovation policy as a substitute for failing economic policies. W: G. Sweeney (ed.). Innovation, Economic Progress and Quality of Life. Northampton: Edward Elgar. ISBN 1840646039.
 • Innowacje (2002). W: J. Wojnowski (red.). Wielka Encyklopedia PWN. T. 12. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13736-3.
 • Korzeniowski, L.F. (2010). Menedżment. Podstawy zarządzania. Kraków: EAS. ISBN 978-83-61645-44-3.
 • Kotala, A., Seroka, O. (2005). Znaczenie otoczenia instytucjonalnego w dostosowaniu rolnictwa Krajów Europy Środkowej do wymogów WPR. W: B. Klepacki et al. (red.). Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISBN 83-7244-670-9.
 • Krajewski, S. (2014). Innowacja nie jest wyborem, a przymusem. Fragment referatu na IX Kongres Ekonomistów Polskich. Nowe Życie Gospodarcze, 1-2.
 • Krawczyk-Sokołowska, I. (2014). Regionalne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw. Fragment referatu na IX Kongres Ekonomistów Polskich. Nowe Życie Gospodarcze, 1-2.
 • MG (2011). Strategia "Europa 2020". Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Krajowy Program Reform.
 • MG (2013a). Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. - projekt. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • MG (2013b). Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020". Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • MGPiPS (2003a). Polska - narodowy plan rozwoju 2004-2006. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 • MGPiPS (2003b). Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Gospodarki, lata 2004-2006 przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 14 lutego 2003 r. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 • MRR (2007). Narodowa strategia spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • MRR (2011). Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • MRR (2012). Strategia Rozwoju Kraju 2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. ISBN 978-83-7610-404-1.
 • Płowiec, U. (2010). Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 roku. Ekonomista, 5, 647-676.
 • Polska w Unii Europejskiej (2013). W: Wikipedia. Wolna encyklopedia [online, dostęp: 2013-03-10]. Dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_w_Unii_Europejskiej.
 • Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1287-9.
 • Saaty, T.L. (2001). Decision Making for Leaders. The Analytic Hierarchy Process for Decision in a Complex World. Pittsburgh: RWS Publications. ISBN 096203178X.
 • Siekierski, J. (2002). Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. ISBN 83-917312-0-0.
 • Siekierski, J. (2010). Rolnictwo i wieś przed i po akcesji Polski do UE. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego. ISBN 978-83-60633-36-6.
 • Świtalski, W. (2004). Nauka, zasoby wiedzy, teoria innowacyjności a wzrost gospodarczy. Ekonomista, 1, 89-98.
 • Świtalski, W. (2005). Innowacje i konkurencyjność. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 83-235-0248-X.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296677

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.