PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 12 | nr 2 (46) Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego | 114--128
Tytuł artykułu

Atrybuty użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych systemu informacyjnego rachunkowości - perspektywa asymetrii informacji

Autorzy
Warianty tytułu
The Attributes of Internal and External Users of Accounting Information System - the Perspective of Information Asymmetry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu było zidentyfikowanie atrybutów użytkowników systemu informacyjnego rachunkowości. Wyodrębniono w nim trzy atrybuty użytkowników wewnętrznych systemu rachunkowości oraz dwa atrybuty użytkowników zewnętrznych. W artykule dokonano również charakterystyki relacji między użytkownikami systemu rachunkowości w świetle założeń teorii agencji oraz teorii służebności. Treści prezentowane w niniejszym artykule opracowano na podstawie studiów literaturowych - polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article was to identify the attributes of the users of accounting information system. In the article three attributes of external users of accounting system and two attributes of internal users of accounting system were identified. In the paper the characteristics of the relationship between users of accounting system under the assumptions of the agency theory and the stewardship theory were presented. The content presented in this article was based on literature studies - Polish and foreign literature in the field of finance, accounting and management. (original abstract)
Rocznik
Tom
12
Strony
114--128
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Atkinson, A.A., Kaplan, R.S. i Young, S.M. (2004). Management Accounting. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Davis, J.H., Schoorman, F.D. і Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. Academy of Management Review, 22 (1), 20-47.
 • Eierle, В. i Schultze, W. (2013). The Role of Management as a User of Accounting Information: Implications for Standard Setting. Accounting and Management Information System, 12 (2), 154-189.
 • Eisenhardt, K.M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. The Academy of Management Review, 14 (1), 51-1 A.
 • Fama, E.F. і Jensen, M.C. (1983). Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics, 26 (2), 301-326.
 • Flakiewicz, W. (2002). Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje. Warszawa: C.H. Beck.
 • Freeman, E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman Press.
 • Gad, J. (2009). Odpowiedzialność rad nadzorczych za rachunkowość w świetle regulacji polskiego prawa bilansowego. W: I. Sobańska i T. Wnuk-Pel (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa (s. 213-226). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Gad, J. (2011), Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Gray, S.R. i Cannella Jr., A.A. (1997). The Role of the Risk in Executive Compensation. Journal of Management, 23 (4), 517-540.
 • Hansen, D.R. i Mowen, M. M. (1994). Management Accounting. Cincinnati: South-Western Publishing Company.
 • Hendriksen, E.A. і van Breda, M.E (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Henry, E. i Holzmann, O.J. (2011). Conceptual Framework Revisions: Say Goodbye to "Reliability" and "Stewardship". The Journal of Corporate Accounting & Finance, (March/April), 91-93, http://dx.doi.org/10.1002/jcaf.20679.
 • Hill, C.W.L. і Jones, T.M. (1992). Stakeholder-Agent Theory. Journal of Management Studies, 29 (2), 131-154.
 • IASB i FASB. (2010). The Conceptual Framework for Financial Reporting. London: IASB, FASB.
 • IASB. (2001). Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements. London: IASB.
 • Ijiri, Y. (1995). Segment Statements and Informativeness Measures: Managing Capital vs. Managing Resources. Accounting Horizons, 9 (3), 55-67.
 • Jaruga, A. (1995). Rachunkowość w warunkach gospodarki rynkowej. W: A. Jaruga, G. Idzikowska, R. Ignatowski, L. Kopczyńska, Z. Owczarek, A. Szychta i E. Walińska, Rachunkowość finansowa (s. 7-18). Łódź: Towarzystwo Gospodarcze RAFIB.
 • Jarugowa, A. (1986). Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Jarugowa, A. (1993). Kierunki zmian funkcji rachunkowości w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. W: A. Jarugowa (red.), Problemy adaptacji nowych regulacji w rachunkowości (s. 3-12). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Jarugowa, A. (1996). Rachunkowość dla menedżerów. Łódź: Towarzystwo Gospodarcze RAFIB.
 • Jarugowa, A. i Marcinkowski, J. (1989). Uwagi do ewolucji funkcji rachunkowości w Polsce. Folia Oeconomica, 88, 19-29.
 • Jaworska, E. (2006). Informacja jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 412, 89-102.
 • Jensen, M.C. i Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305-360.
 • Jeżak, J. (2010). Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju. Warszawa : C.H. Beck.
 • Kaminski, KA. i Carpenter, J.R. (2011). Accounting Conceptual Framework: A Comparison of FASB and IASB Approaches. International Journal of Business, Accounting and Finance, 5 (1), 17-26.
 • Luty, Z. (red.) (1995). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 • Olchowicz, I. (2004). Podstawy rachunkowości. Warszawa: Difin.
 • Oviatt, B.M. (1988). Agency and Transaction Cost Perspective on the Manager-Shareholder Relationship: Incentives for Congruent Interests. Academy of Management Review, 13 (2), 214-225.
 • Pearce, J.A. (1982). The Company Mission as a Strategic Tool. Sloan Management Review, (Spring), 15-24.
 • Samuelson, W.F. i Marks S.G. (1998). Ekonomia menedżerska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Sawicki, K. (red.). (2005). Podstawy rachunkowości. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Shankman, N.A. (1999). Reframing the Debate between Agency and Stakeholder Theories of the Firm. Journal of Business Ethics, 19 (4), 319-334.
 • Sobańska, I. (2003). Rachunkowość zarządcza. W: I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, nowoczesne tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach (32-57). Warszawa: C.H. Beck.
 • Szychta, A. (1993). Paradygmaty w nauce rachunkowości w świetle koncepcji Thomasa S. Kuhna. W: A. Jarugowa (red.), Problemy adaptacji nowych regulacji w rachunkowości (s. 101-126). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Turyna, J. (1997). System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Tuiyna, J. (2006). Rachunkowość jako system informacyjny: aspekty modelowe. Problemy zarządzania, 14 (4), 139-163.
 • Urbanek, P. (2005). Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.
 • Walińska, E. (2010). Pojęcia i istota rachunkowości. W: E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne (s. 19-52). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Walińska, E. (red.). (2002). Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego. Łódź: CCiAE.
 • Walińska, E. i Gad, J. (2011). Cele, podstawowe założenia oraz cechy jakościowe sprawozdań finansowych. W: E. Walińska (red.). Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji (s. 50-59). Warszawa: Wolters Kluwer.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296727

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.