PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 12 | 27--50
Tytuł artykułu

System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Autorzy
Warianty tytułu
Sources of Law in the Constitution of the Republic of Poland of 2 April, 1997
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem - merytoryczną treścią mojego wykładu nie jest przedstawienie szczegółowo unormowań konstytucyjnych systemu źródeł prawa, w ich pełnym cało. kształcie, ani też podjęcie kompleksowej analizy doktrynalnej. Rozważania swoje z oczywistych względów ograniczam jedynie do omówienia ogólnej konstrukcji normatywnej źródeł prawa w Konstytucji RP z 1997 r., jak też zamierzam wskazać na główne uwarunkowania i przesłanki determinujące koncepcję systemu źródeł prawa, ich strukturę, charakter i treść normatywną. W wykładzie będę starał się także wykorzystać bogaty dorobek polskiej doktryny prawa w zakresie badań prawoznawczych. (fragment tekstu)
EN
The aim of this study is to elaborate on the provisions concerning the constitutional system of the sources of law. To this end, the study focuses on the following issues: - an outline of the constitutional system of the sources of law as defined in the con-stitution in the light of the theory of sources of law;
- general characteristics of the constitutional provisions concerning the sources of law and mechanisms of legislation;
- an outline of basic principles of the system of government, national doctrine-related and political conditions for the development, nature and normative content of the sources of law in the Polish Constitution of 2 April 1997;
- description of the basic tenets and characteristic features of the structure of the constitutional system of the sources of law as well as the prerequisites to constitutionality and legitimacy of the law-making procedure. (short original abstract)
Rocznik
Tom
12
Strony
27--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bałaban A., Źródła prawa w polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., "Przegląd Sejmowy" 1997, nr 5 (22), s. 34.
 • Działocha K., Źródła prawa powszechnie obowiązującego wobec praktyki konstytucyjnej, [w:] System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Materiały XLII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Nałęczów, 1-3 czerwca 2000 r.), pod red. M. Granata, Lublin 2000, s. 27.
 • Garlicki L., Konstytucyjny system źródeł prawa (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), [w:] System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Materiały XLII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Nałęczów, 1-3 czerwca 2000 r.), pod red. M. Granata, Lublin 2000, s. 37 i n.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, wyd. 10, Warszawa 2006, s. 119.
 • Garlicki L., Szepietowska B., Systemy źródeł prawa w Polsce, [w:] L. Garlicki, B. Hebdzińska, R. Szafarz, B. Szapietowska, Źródła prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1997, s. 7.
 • Gdulewicz E., Konstytucyjny system źródeł prawa, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, pod. red. W. Skrzydły, Lublin 2003, s. 174.
 • Grzybowski M., Władza wykonawcza w Rzeczypospolitej Polskiej i w Unii Europejskiej. (Zagadnienia wybrane), [w:] Polska w Unii Europejskiej (Materiały XLVI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Wierzba, 3-5 czerwca 2005 r.), pod red. M. Kruk, J. Wawrzyniak, Kraków 2005, s. 17 i n.
 • Gwiżdż A., Kilka uwag o tworzeniu prawa pod rządem nowej Konstytucji, "Gdańskie Studia Prawnicze" 1999, t. III (Miscellanea konstytucyjnoprawne), pod red. A. Szmyta, s. 99 i n.
 • Haberle P., Źródła prawa w nowych konstytucjach, "Przegląd Sejmowy" 1996, nr 4 (16), s. 58 oraz s. 72.
 • Krukowski J., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2002, s. 61 in.
 • Oniszczuk J., Źródła prawa w nowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2001, s. 16.
 • Oniszczuk J., Źródła prawa w świetle orzecznictwa Trybunały Konstytucyjnego, "Studia Prawnicze" 2001, z. 1-2 (143-144), s. 8.
 • Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992, s. 179-180.
 • Redelbach A., Wstęp do prawoznawstwa, Poznań 1995, s. 109.
 • Sarnecki P., System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002, s. 9.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 112, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, t. I, Warszawa 1999.
 • Wronkowska S., Prawo i polityka prawa, [w:] A. Michalska, S. Wronkowska, Zasady tworzenia prawa, Poznań 1983, s. 14.
 • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 142.
 • Zakrzewski W., Działalność prawotwórcza w świetle teorii niemieckiej, Kraków 1959.
 • Ziembiński Z., O stanowieniu i obowiązywaniu prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995, s. 117.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.