PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 122 | 116--129
Tytuł artykułu

Przejawy i uwarunkowania różnic międzypłciowych w zachowaniach inwestycyjnych z punktu widzenia finansów behawioralnych

Warianty tytułu
The Indications and Determinants of Gender Differences in Investment Behaviours from the Perspective of Behavioural Finance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeprowadzone analizy statystyczne pokazały, że główny cel tej pracy, czyli wykazanie różnic międzypłciowych w stopniu racjonalności w zachowaniach inwestycyjnych, został w dużej mierze osiągnięty. Na poziomie całej próby osób badanych mężczyźni istotnie bardziej, w porównaniu do kobiet, ulegali efektowi pewności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W wyszczególnionych grupach eksperymentalnych studenci SGH również w znacznie wyższym stopniu, w porównaniu do studentek SGH, przejawiali podatność na efekt pewności, jak i doświadczali silniej uczucia żalu w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W pozostałych podgrupach badawczych, czyli wśród kobiet i mężczyzn skupionych w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych (SII) oraz wśród studentów i studentek Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, wyżej opisanych różnic nie odnotowano. Próbując wyjaśnić otrzymane rezultaty na poziomie populacji ogólnej, warto zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z danymi zawartymi w literaturze przedmiotu27 mężczyźni przejawiają niższą, w porównaniu do kobiet, awersję do ryzyka, wykazują mniejszą cierpliwość oraz w sposób istotnie mniej konserwatywny podejmują decyzje na rynku kapitałowym. Prowadzić to może czasem do zachowań niedostatecznie przemyślanych bądź nawet nieracjonalnych, co uwidoczniło się w niniejszych badaniach. Wydaje się, że te różnice można wytłumaczyć odwołując się do przywoływanej wcześniej kategorii płci, zarówno w rozumieniu sex (właściwości wrodzone), jak i gender (właściwości zależne od kultury). Z jednej strony, analizując wrodzone charakterystyki temperamentalne, zauważono, że mężczyźni w istotnie większym stopniu, w porównaniu do kobiet, przejawiają cechy temperamentalne odpowiedzialne za skłonność do zachowań ryzykownych, jak np. poszukiwanie doznań (potrzeba intensywnych wrażeń, ciągła pogoń za zmianą)28, aktywność (zdolność do podejmowania działań silnie stymulujących)29 czy żwawość (szybkość zmiany zachowania w reakcji na zmieniające się bodźce w otoczeniu). Z drugiej strony zaobserwowano wyższy poziom cech temperamentalnych odpowiedzialnych za większą wrażliwość emocjonalną i ostrożność w podejmowaniu decyzji u kobiet, takich jak neurotyczność czy reaktywność emocjonalna.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the survey presented in this article is the analysis of the indications and determinants of gender differences in investment behaviours from the perspective of behavioural finance. The survey focused on the sample of 120 people divided into 3 experimental groups: 40 associated in the Association of Individual Investors (SII), 40 students of the Warsaw School of Economics belonging to the Student Scientific Investor Society and 40 students of psychology of the Warsaw University Psychology Department. The statistical analysis pointed to substantial gender differences with regard to the level of rationality within the process of making investment decisions. With reference to the whole sample, the men were subject to the certainty effect in investment decision making much more considerably than women. In the individual experimental groups also SGH male students showed much more susceptibility to the certainty effect than female students, they experienced more strongly a feeling of sorrow when making investment decisions.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
116--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bajtelsmit V. L., Bernasek A., Why Do Women Invest Differently Than Men?, "Financial Counciling and Planning", 1996.
 • Barber B. M., Odean T., Boys will be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment, Working Paper, 1999.
 • Bell D. E., Regret in decision making under uncertainty, Operation, Research, 1982, 30.
 • Benartzi S., Thaler R., Myopic loss aversion and the equity premium puzzle, "The Quarterly Journal of Economics", 1995, 8.
 • Brannon L., Psychologia rodzaju, GWP, Gdańsk 2002.
 • Cieślak A., Behawioralna ekonomia finansowa: Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, "Materiały i Studia NBP", 2003, Nr 165.
 • Croson R., Gneezy U., Gender Differences in Preferences, "Forthcoming in Journal of Economic Literature", 2008.
 • De Bondt W., Thaler R., Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality, "The Journal of Finance", 1987, 3.
 • Elton E. J., Gruber M. J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1998.
 • Eysenck H. J., Eysenck M., Personality and individual differences: A natural science approach, Plenum Press, New York 1985.
 • Hira T., Loibl C., A workplace and gender-related perspective on financial planning information sources and knowledge outcomes, "Financial Services Review", 2006, 15.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Kahneman D., Tversky A., On the psychology of prediction, "Psychological Reviev", 1973, 80.
 • Kahneman D., Tversky A., Prospect theory, an analysis of decisions under risk, "Economoterica", 1979, 47, Vol. 2.
 • Kahneman D., Tversky A., Choices, Values and Frames, "American Psychologist", 1984, 39 (4)
 • Kwiatkowska A., Tożsamość a społeczne kategoryzacje, PAN, Warszawa 1999.
 • Lewicka M., Aktor czy obserwator? Psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności w myśleniu potocznym, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1993.
 • Lusardi A., Mitchell O. S., Planning and Financial Literacy: How Do Women Fare?, "Pension Research Council Working Paper", 2007.
 • Mitchell O. S., Mottola G. R., Utkus S. P., Yamaguchi T., The Inattentive Participant: Portfolio Trading Behavior in 401(k) Plan, Pension Research Council Working Paper, 2006.
 • Nelson T. D., Psychologia uprzedzeń, GWP, Gdańsk 2003
 • Niessen A., Ruenzi S., Sex matters: Gender differences in a professional setting, University of Cologne Working Paper, 2007.
 • Nofsinger J. P., Psychologia inwestowania, Helion, Gliwice 2006.
 • Nofsinger J. P., Varma A., Gender differences in time and risk preferences of financial planners, "Journal of Personal Finance", 2009, 8.
 • Sharpe W. F., A simplified model for portfolio analysis, "The Journal of Finance", 1961, 12
 • Shefrin H., Statman M., The disposition to sell winners too early and ride losers too long: theory and evidence, "The Journal of Finance", 1985, 11.
 • Simon H. A., A behavioural model of rational choice, "Quarterly Journal of Economics", 1955, 69.
 • Skała D., Nadmierna pewność siebie w psychologii i finansach - interdyscyplinarny przegląd literatury, "Bank i Kredyt", 2008, 4.
 • Strelau J., Psychologia temperamentu (wyd. 2), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 • Winnett A., Lewis A., Household accounts, mental accounts and savings behavior: Some old economics rediscovered?, "Journal of Economic Psychology", 1994, 16.
 • Wojciszke B., Kobiety i mężczyźni - odmienne spojrzenie na różnice, GWP, Gdańsk 2002.
 • Zuckerman M., Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking, Cambridge University Press, New York 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.