PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 122 | 32--43
Tytuł artykułu

Weryfikacja wpływu trzech grup zmiennych na satysfakcję z pracy - prezentacja wyników badania w formie modeli logitowych

Warianty tytułu
Verification of Impact of Three Groups of Variables on Work Satisfaction. Presentation of survey results in the form of logit models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Została udowodniona empirycznie następująca zależność, że determinanty zależne od przełożonego wywierają większy wpływ na satysfakcję z pracy niż determinanty zależne od miejsca pracy zarówno w polskich, jak i włoskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Jednakże warto zauważyć, że relacja ta została udowodniona w modelu dla obu krajów łącznie. Model wykazał w tym przypadku także brak istotnej różnicy deklarowanej satysfakcji z pracy pod względem kraju. Dla osobno analizowanych danych dla Polski i Włoch wyniki wyszły nieco odmienne, co może wynikać z liczebności poszczególnych grup odpowiedzi, wpływu czynników objaśniających nieuwzględnionych w modelu oraz braków odpowiedzi różnych w różnych krajach. Przy tym znaki oszacowanych parametrów, mówiące o kierunku wpływu na zmienną objaśnianą, są takie same w obu krajach, różnice istnieją w tym, które wyniki są istotne statystycznie. W oddzielnych modelach dla każdego kraju została wykazana różnica, że w województwie mazowieckim w głównej mierze na satysfakcję z pracy wpływają zmienne zależne od miejsca pracy i hybrydowe, a w Lombardii zmienne zależne od przełożonego oraz hybrydowe, co wykazuje kolejną prawidłowość, że większe znaczenie na satysfakcję z pracy mają determinanty zależne od przełożonego we włoskich małych i średnich przedsiębiorstwach niż w polskich. Ponadto wykazano, że im większy wpływ na satysfakcję z pracy odgrywają determinanty zależne od przełożonego, tym pracownicy deklarują wyższą satysfakcję z pracy.(fragment tekstu)
EN
One of the most important reasons of interest in the issue of work satisfaction is the fact that it may determine the behaviour staff, which in turn affects the operation of the whole company as well as its effectiveness. The major goal of the empirical research conducted among companies within the SME sector in the Masovian region, Poland and the Lombardy region, Italy in the years 2010-2011 was to assess the impact of variables on work satisfaction. The present article presents three logit models showing the impact strength of three groups of factors on the work satisfaction of Polish, Italian and both groups of respondents. The conducted research allows for the formulation of conclusions which may contribute to the improved rationality of the activities undertaken by entrepreneurs in Italy and Poland. The recommendations resulting from the comparative analysis reveal regularities that may occur irrespective of the country. It has been proved that the determinants related to workers' superiors as well as hybrid determinants have a stronger impact on work satisfaction than the determinants related to the place of work in both Polish and Italian small and medium sized companies.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Depedri S., Tortia E., Carpita M., Incentives, Job Satisfaction and Performances: Empirical Evidence In Social Italian Enterprises, Wydawnictwo Università degli Studi di Trento, Facoltà d'Economia, Trento 2008.
 • Greene W., Econometric Analysis, wyd. IV, Wydawnictwo Prentice Hall International, New Jersey 2000.
 • Hackman J. R., Oldman G. R., Motivation through the design of work: Test of a theory, "Organizational Behavior and Human Performance", 1976, Vol. 16, Nr 2.
 • Heskett J. L., Earl Sasser W., Schlesinger L. A. Jr., The Service Profit Chain How Leading Companies Link Profit and Growth to Loyalty, Satisfaction and Value, The Free Press, New York 1997.
 • Jasiński Z. (red.), Ekonomika i Organizacja Pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992.
 • Jasiński Z. (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie, uwalnianie ludzkiej produktywności, wyd. II, Agencja Wydawnicza Palcet, Warszawa 2001.
 • Juchnowicz M., Jak oceniać pracę? Wartościowanie stanowisk i kompetencji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006
 • Juchnowicz M., Strategia personalna firmy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
 • Kwiecień K., Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach, w: S. Borkowska red., Zarządzanie talentami, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005
 • Nęcka M., Twórczość, w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
 • Raporto Job satisfaction La motivazione sul lavoro nelle aziende italiane 2007, Wydawnictwo OD&M Organization Design & Management, Milano 2008
 • Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wyd. II, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
 • Rowden R. W., The relationship between workplace learning and job satisfaction in US small midsize businesses
 • Safin K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2008
 • Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Strużycki M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle strategii lizbońskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Strużycki M. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Wojtczuk-Turek A., Zaangażowanie jako istotny wymiar postawy pracownika wobec pracy, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", 2009, Nr 10.
 • http://www.competitiveskills.pl/aktualnosci/satysfakcja-i-zaangazowanie-pracownikow-zrodlem-sukcesu-firmy-model-hesketta-39.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.