PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 35 Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Social and Environmental Aspect | 29--43
Tytuł artykułu

Wyobrażenia przestrzenne mieszkańców wsi. Wykorzystanie metody odręcznych szkiców.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial Images of Countryside Residents. The Use of Sketch Maps' Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problem społecznej percepcji przestrzeni wsi, który wydaje się być marginalizowany we współczesnych badaniach geograficznych. W pracach dotyczących doświadczania i wyobrażeń przestrzeni dominuje bowiem zainteresowanie przestrzenią zurbanizowaną. Opracowanie składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej kolejności wskazano na teoretyczne podstawy podjęcia badań nad wyobrażeniami wsi związane ze "zwrotem kulturowym" w naukach społecznych, w tym w geografii oraz wielowymiarowym rozumieniem "wsi" i "wiejskości". Następnie zaprezentowano dwie propozycje analizy i klasyfikacji odręcznych szkiców, które mogą służyć w badaniach subiektywnej przestrzeni wsi. W ostatniej części omówiono przykłady szkiców wybranych wsi, zwracając uwagę na szereg funkcji poznawczych i praktycznych, które jako subiektywne formy reprezentacji przestrzeni mogą spełniać w badaniach środowiska życia ludzi.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of social perception of the countryside, which seems to be marginalized in contemporary geographical research. The scientific interest in the spatial experience and perceptions is focused mainly on urban areas. This article consists of three main parts. In the first place, the theoretical basis of the research on rural imagery, associated with "the cultural turn" in the social sciences and a multi-dimensional understanding of "rural" and "rurality", have been introduced. Then, the article presents two proposals for the analysis and classification of freehand sketches, which can be used in studies of subjective image of the countryside. In its last part, the article discusses examples of sketches presenting selected villages and pays attention to a number of cognitive and practical goals, which they can meet in studies of relations between humans and their life space.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Appleyard D., 1970, Styles and methods of structuring a city, Environment and Behaviour, 2, s. 100-117.
 • Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bagiński E., Damurski Ł., 2009, Wizerunek Wrocławia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Bartnicka M., 1986, Percepcja przestrzeni miejskiej Warszawy na przykładzie dzielnicy Ochota, Przegląd Geograficzny, 58, 1-2, s. 165-189.
 • Bartnicka M., 1989, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy - studium geografii percepcji, Dokumentacja Geograficzna, 2, Warszawa.
 • Burrel G., Morgan G., 1979, Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann, London.
 • Cosgrove D., 2006, Geographical imagination and the authority of images, Franz Steiner Verlag, University of Heidelberg, Heidelberg.
 • Forster H., 1988, Vision and Visuality, Bay Press, Seattle.
 • Francescato D., Mebane W., 1973, How citizens view two great cities: Milan and Rome, [w:] R. M. Downs, D. Stea (red.), Image and Environment, Chicago.
 • Gould P. R., 1966, On mental maps, Discussion Paper, 9, Michigan University.
 • Grzelak J., Zarycki T. (red.), 2004, Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Halfacree K., 2004, Rethinking 'Rurality', [w:] Champion T., Graeme H. (red.), New Form of Urbanization. Beyond the Urban-Rural Dichotomy, Ashgate, Burlington, s. 285-306
 • Hoggart K., 1990, Let's do away with rural, Journal of Rural Studies, 6(3), 245- 257.
 • Jałowiecki B., 1980, Człowiek w przestrzeni miasta, Śląski Instytut Nauk, Katowice.
 • Jałowiecki B., 2000a, Społeczna przestrzeń metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jałowiecki B., 2000b, Percepcja przestrzeni Warszawy, Studia Regionalne i Lokalne, 2(2), Warszawa, s. 79-100.
 • Jędrzejczyk D., (red.) 2004, Humanistyczne oblicze miasta, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Ladd F.C., 1970, Black youths view their environment: neighbourhood maps, Environment and Behaviour, 2, s. 74-99.
 • Libura H., 1983, Aspekty kartograficzne map wyobrażeniowych, Polski Przegląd Kartograficzny, 15, Warszawa.
 • Libura H., 1988, Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka, Dokumentacja Geograficzna, 1, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Lynch K., 1960, The image of the city, MIT Press Cambridge.
 • Mordwa S., 1993, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Łodzi, Kronika Miasta Łodzi, 2, s. 69-80.
 • Mordwa S., 2003, Wyobrażenia miast Polski Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pocock D., Hudson R., 1978, Images of the Urban Environment, Macmillan, London.
 • Rose G., 2010, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 • Słodczyk J., 1984, Mapy mentalne i ich zastosowanie w badaniach geograficznych, Czasopismo Geograficzne, 55, s. 73-87
 • Suliborski A., 2005, W poszukiwaniu geograficznej tożsamości geografii osadnictwa i ludności, [w:] Liszewski St., Maik W. (red.), Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 107-113.
 • Tobiasz-Lis P., 2013, Zmiany wyobrażeń przestrzeni Łodzi w świadomości mieszkańców, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Tobiasz-Lis P., Wójcik M., 2013 a, Evaluating and interpreting the city using a photo projective method. The example of Lodz, Geographia Polonica, 86(2), IG&SO PAS, s. 137-152.
 • Tobiasz-Lis P., Wójcik M., 2013b., Interpreting Contrasts of the Post-Industrial City: The Example of Lodz, International Journal of Humanities and Social Science, 3(14), CPI, USA, s. 22-31.
 • Wallis A., 1967, Socjologia wielkiego miasta, PWN, Warszawa.
 • Wallis A., 1969, Warszawa i przestrzenny układ kultury, PWN, Warszawa.
 • Wallis A., 1971, Socjologia i kształtowanie przestrzeni, PWN, Warszawa.
 • Wallis A., 1977, Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa.
 • Walmsley D. J.,1988, Urban Living, the individual in the city, Harlow: Longman.
 • Woods M., 2011, Rurality, [w:] M. Juergensmeyer (red.), The Encyclopaedia of Global Studies. Sage.
 • Wójcik M., 2009, Społeczna geografia wsi, Czasopismo Geograficzne, 80, 1-2, s. 42-62.
 • Wójcik M., 2010, Struktura i działanie - geograficzno-społeczna interpretacja oddziaływania funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu "Odnowa wsi", [w:] Kacprzak E., Kołodziejczak A. (red.), Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, t. XXIV, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Zespół Badań Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, s. 186-201
 • Wójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce, Studium zmiany podstaw teoretycznometodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wright J. K., 1947, Terrae Incognitae: The Place of the Imagination in Geography, Annals, Association of American Geographers, 37, s. 1-15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.