PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 35 Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Social and Environmental Aspect | 155--168
Tytuł artykułu

Wybrane uwarunkowania aktywności lokalnych grup działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Determinants of Local Action Groups Activity for the Development of Rural Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problem uwarunkowań aktywności lokalnych grup działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej. Zwrócono uwagę na: 1) zróżnicowanie potencjału województw związane z inwestycjami na rzecz rozwoju turystyki, finansowanymi ze środków regionalnych programów operacyjnych, 2) kapitał społeczny, jakim dysponują te organizacje. W badaniu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. Analizowano także kwestionariusze ankiet wypełnione przez członków, partnerów lokalnych grup działania oraz dokumentację poświęconą realizowanym przez nie projektom współpracy. Wykazano, iż nie wszystkie lokalne grupy działania mogą w ten sam sposób przyczynić się do rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. Aktywność w tym zakresie może im ułatwiać potencjał przyrodniczo-kulturowy województwa, na obszarze którego ulokowane jest partnerstwo, wysokość środków przeznaczanych na rozwój turystyki z regionalnych programów operacyjnych oraz pozostający w ich dyspozycji kapitał społeczny. Od zaufania, norm i wartości podzielanych przez członków (partnerów) tych organizacji zależy jakość ich współpracy z innymi podmiotami zainteresowanymi rozwojem turystyki. Wymiar kapitału społecznego, jakim dysponują (pomostowy lub wiążący) jest w tym przypadku ważniejszy od jego poziomu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of determinants concerning Local Action Groups' activity promoting the development of rural tourism. Two of them have been examined. The first one is various potential of Voivodships related to natural and cultural resources and to investments promoting the development of tourism, funded by Regional Operational Programmes. The second determinant is the social capital disposed by the organizations. Data from the Central Statistical Office of Poland were used in the research. Survey questionnaires filled by members and partners of Local Action Groups and documentation of cooperation projects implemented by these groups were also analysed. It was proved that Local Action Groups cannot contribute to the development of rural tourism, including agritourism, to the same extent. Their activity in that regard may be facilitated by the natural and cultural potential of the Voivodship in which the partnership is located, the amounts allocated for the development of tourism from Regional Operational Programs and the social capital available for the organizations. The quality of cooperation between the members (partners) of those organizations and other entities interested in the development of tourism depends on the trust, norms and values represented by those partners. The dimension of the social capital they present (bridging or bonding) is more important in this case than its level.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bański J., Rudolf A., Przybył C., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K., Mazur M., Pieniążek W., 2012, Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, Agrotec Polska Sp. z o.o., IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Czapniewski K., 2009, Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw - kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość, Studia Obszarów Wiejskich, 19, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
 • Bednarek-Szczepańska M., 2010, Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny, Studia Obszarów Wiejskich, 23, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
 • Coleman J., 2006, Perspektywa racjonalnego wyboru w socjologii ekonomicznej, [w:] A. Jasińska- Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 145-164.
 • Fukuyama F., 2003, Kapitał społeczny, [w:] L. E. Harrison, S. P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, s. 169-187.
 • Futymski A, Kamiński R., 2008, Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Herbst J. 2008, Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich, [w:] M. Halamska (red.), Wiejskie organizacje pozarządowe, IRWiR PAN, Warszawa, s. 33-66.
 • Kamiński R., Kwatera K., 2005, Jak budować Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilotażowego Programu Leader+, Fundacja Fundusz Współpracy, Agrolinia, Warszawa.
 • Karwowski J., 2004, Partnerstwo w regionie - modny slogan czy determinanta rozwoju [w:] Karwowski J. (red.), Partnerstwo w regionie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s.135-148.
 • Mikiewicz, P. Szafraniec, K., 2009, Rural Social Capital versus European and Global Challenges (About "good" and "bad" Social Capital), Eastern European Countryside, 15, s. 111-126.
 • Młynarczyk K. (red.), 2002, Agroturystyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn.
 • Nowakowska A., 2011, Regionalny wymiar procesów innowacji, Łódź.
 • Perepeczko B., Majewski E., 2004, Poglądy na rolnictwo w świetle zagregowanych wskaźników, [w:] I. Bukraba-Rylska (red.), Polska wieś w społecznej świadomości, IRWiR PAN, Warszawa, s. 113-134.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 2007, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • PSDB 2012, Ocena funkcjonowania LGD realizujących LSR w ramach PROW 2007-2013, maszynopis niepublikowany, Warszawa.
 • Psyk-Piotrowska E., Zajda K., Kretek-Kamińskiej A., Walczak-Duraj D., 2013, Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa.
 • Putnam R., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.)
 • Wasilewski J., 1986, Społeczeństwo polskie, społeczeństwo chłopskie, Studia Socjologiczne, 3, [za:] Bański J., Rudolf A., Przybył C., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K., Mazur M., Pieniążek W., 2012, Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, Agrotec Polska Sp. z o.o., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa.
 • Zajda K., 2011, Nowe formy kapitału społecznego wsi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Zajda K., 2012a, Rozwój wielofunkcyjny, zrównoważony i innowacyjny w gminach wiejskich. Realizacja typu idealnego czy działania pozorne (na przykładzie powiatu radomszczańskiego), Wieś i Rolnictwo, 3, s. 66-78.
 • Zajda K., 2012 b, Innowacyjne wykorzystanie zasobów w kształtowaniu wspólnej marki samorządów terytorialnych. Przykład partnerstwa Krzemienny Krąg, [w:] B. Nitschke, K. Glinka (red.), Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Majus, Zielona Góra, s. 31-40.
 • Zajda K., Dzikowska E., 2012, Innovative use of resources and diversification of the economic structure of rural areas on the basis of local action group MROGA experience, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(25), s. 309-319.
 • Zajda K., 2013, Comparison of Networks Created by Organizations from the Lubuskie and Malopolskie Voivodeships, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1, s. 233-247
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297175

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.