PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 35 Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Social and Environmental Aspect | 169--182
Tytuł artykułu

Znaczenie lokalnych grup działania w kształtowaniu i pomnażaniu zasobów kapitałowych na obszarach wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local Action Groups as a Potential Stimulus of Capital in Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemiany kulturowe i społeczno-ekonomiczne zachodzące w ramach współczesnych społeczeństw wraz z towarzyszącymi im przeobrażeniami systemów politycznych implikują poszukiwanie nowych form zarządzania i uczestnictwa obywateli w sferze publicznej. Ich wspólny mianownik stanowi generowanie i kształtowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego lokalnych społeczności oraz włączanie możliwie jak najszerszych grup społecznych w procesy decyzyjne dotyczące sfery publicznej. Jednym z podmiotów, który zgodnie z założeniami podejścia LEADER, wdrażanego w krajach Unii Europejskiej, także w Polsce, ma realizować powyższe cele na obszarach wiejskich, są lokalne grupy działania (LGD). Artykuł analizuje, w jaki sposób i w jakim zakresie organizacje te spełniają przypisane im Funkcje.(abstrakt oryginalny)
EN
Cultural and socio-economic changes, accompanied by political system modifications in modern societies, imply searching for new forms of management and citizens' participation in public life. Their reference point is generating and reinforcing human and social capital of local communities and joining possibly the most diverse social groups in making decisions about public actions. Local Action Group is one of the organizations which is meant to achieve the above aims in rural areas, according to the assumptions of LEADER Programme introduced in the countries of the UE along with Poland. The article analyses how and to what extend the organizations serve their purposes.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Burt R.S., 1992, Structural Holes. The Social Structure and Competition, Cambridge, Massachusetts and London, Harvard University Press.
 • Bourdieu P., 1985, The Forms of Capital, [w:] J. G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood, New York.
 • Coleman J., 1988, Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology 94, s. 95-121 http://onemvweb.com/sources/sources/ social_capital.pdf http://www.jstor.org (dane pozyskano w dn. 20.04. 2013).
 • Czapiński J, 2008, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks, Zarządzanie Publiczne nr 2, zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych, Wydawnictwo UJ.
 • Działek J., 2011, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • ENRD, 2013, Leader - zestaw narzędzi, http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/ leader-tool-kit/the-leader-approach/pl/the-leader-approach_pl.cfm - (dane pozyskano w dn. 20.04.2013).
 • Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa.
 • Growiec K., 2011, Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Wydawnictwo SWPS "Academica", Warszawa.
 • Habermas J., 2007, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, PWN, Warszawa.
 • Herbst J., 2008, Wieś obywatelska, [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red), Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, s. 159-179.
 • Kamiński R., 2011, Oddolnie czy odgórnie - jak program LEADER wpływa na społeczności wiejskie, [w:] I. Bukraba-Rylska (red.), Między interwencją a interakcją. Lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Knieć W., 2010, Partnerstwo lokalne w Polsce - kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków-Toruń.
 • Lewenstein B., Theiss M., 2008, Dylematy obywatelskiej aktywizacji społeczności lokalnych w Polsce, [w:] J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Narodowy Program Foresight Polska 2020, http://www.polska2020.pl/cms/
 • Raport Polska 2030, http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/pl_2030_ wyzwania_rozwojowe.pdf
 • PSDB, 2012, Ocena funkcjonowania lokalnych grup działania realizujących lokalną strategię rozwoju w ramach PROW 2007-2013, Raport opracowany na zlecenie MRiRW, maszynopis niepublikowany, Warszawa.
 • Psyk-Piotrowska E., Zajda K., Kretek-Kamińska A, Walczak- Duraj D., 2013, Struktura i uwarunkowanie kapitału społecznego lokalnych grup działania, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa.
 • Putnam R, 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Rawls J.,1998, Liberalizm polityczny, PWN, Warszawa.
 • Rokicka E, 2012, Kapitał ludzki - sens teoretyczny, [w:] P. Starosta (red.) Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Rymsza A., 2007, Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Sartori G., 1998, Teoria demokracji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Strategia Lizbońska, 2000, http://www.uniaeuropejska.org/strategia-lizbonska
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_ rozwoju/SRK_2020/Documents/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf
 • Starosta P. (red.), 2012, Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Trutkowski C, Mandes S., 2005, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa.
 • Wasielewski K. (red.), 2009, Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu Leader w Polsce w latach 2004-2009, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
 • Walzer M., 2006, Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm (przeł. Hanna Jankowska), Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • Wilkin J, 2008, Samoorganizacja i ożywienie społeczno-gospodarcze na wsi. Przegląd najważniejszych zjawisk, [w:] Wilkin J., Nurzyńska I. (red)., Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa.
 • Zajda K., 2011, Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zaufanie społeczne, 2012, Raport CBOS BS/33/2012
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297197

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.