PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 35 Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Social and Environmental Aspect | 183--195
Tytuł artykułu

Aktywność podmiotów lokalnych w realizacji działania "Odnowa i rozwój wsi" na obszarze lokalnych grup działania w województwie wielkopolskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Activity of Local Entities under the Measure 'Renewal and Development of Villages' in the Operation Area of Local Action Groups in the Wielkopolskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Warunkiem wzmacniania rozwoju lokalnego jest działanie ludzi i instytucji, którzy grupują się i współpracują wokół akceptowanego przez nich programu. W artykule zwrócono uwagę na lokalne grupy działania (LGD) i ich rolę we wdrażaniu instrumentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, a zwłaszcza na działanie "Odnowa i rozwój wsi". Aktywność społeczności lokalnej w ramach LGD pokazuje oddolną inicjatywę, która przekłada się na poprawę jakości życia na wsi. Realizowane projekty w ramach partnerstwa trójsektorowego (sektory publiczny, prywatny, społeczny) pozwalają na zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej wsi. W województwie wielkopolskim funkcjonuje 36 lokalnych grup działania, które poprzez realizację działania "Odnowa i rozwój wsi" budują więzi i współpracują na rzecz rozwoju wsi.(abstrakt oryginalny)
EN
A condition for boosting local development is the activity of the population and institutions that gather to cooperate on a programme they have adopted. This article focuses on Local Action Groups (LAGs) and their role in implementing instruments of the EU Rural Development Programme 2007-2013, and in particular, the measure "Renewal and development of villages". The activity of a local community in a LAG is an example of a grass-roots initiative that results in an improved quality of rural life. The projects implemented under three-sector partnership (the public, private and social sectors) are intended to satisfy social and cultural needs and to enhance the tourist and investment attractiveness of the countryside. There are 36 Local Action Groups operating in the Wielkopolskie Voivodship which create bonds and cooperate for rural development by carrying out the measure "Renewal and development of villages". The activity of LAGs is very great. In 2012 Wielkopolskie LAGs took second position in Poland, after Mazowieckie, in terms of applications submitted under the measure "Renewal and development of villages" (565 applications), but they came first in terms of signed contracts (456). Among the applicants were also communes belonging to four inter-voivodeship LAGs financed by the Marshal Office of the Wielkopolskie Voivodship. The high proportion of funds allocated for the measure is due to the fact that those are cost-intensive projects involving the development of social and tourist infrastructure, e.g. building bicycle routes, development of parks, or construction and renovation of cultural centres. The Wielkopolskie LAGs are leaders in Poland in the use of EU funds under the measure "Renewal and development of villages" because of the great involvement of the region's community in supporting local development. By their activity, LAGs enhance development opportiunities in rural areas and facilitate launching local initiatives, hence they should not be restricted to merely administering the means allotted for the implementation of strategies under the RDP 2007-2013, but should also seek other sources of financing local development.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamski T., 2008, Pomiędzy zaufaniem a kontrolą - rola wiedzy lokalnej w pilotażowym programie LEADER w Polsce, [w:] H. Podedworna, P. Ruszkowski (red), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 87-101.
 • Böcher M., 2008, Regional governance and rural development in Germany: The implementation of LEADER+, Sociologia Ruralis, 48 (4), s. 372-388.
 • Czapiewska G., 2011, Odnowa wsi szansą rozwoju peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza, Barometr Regionalny, analizy i prognozy, 3(25), s. 85-94.
 • Furmankiewicz M., 2012, Partnerstwo międzysektorowe czy kolejne narzędzie władz samorządowych? "ukryty" sektor publiczny w lokalnych grupach działania w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 4, s. 112-127.
 • Futymski A., Kamiński R., 2008, Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4 Leader, PROW 2007-2013, Warszawa.
 • Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010, LEADER w Polsce drogi implementacji programu, Wieś i Rolnictwo, 4, s. 104-119.
 • Iwańska M., 2010, Partnerstwo idea, formy i modele działania, [w:] M. Iwańska, W. Bieńkowska, M. Roman (red), Sieci partnerskiej współpracy na obszarach wiejskich, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek, s. 7-32.
 • Kamiński R., 2013, Czy rozwój infrastruktury społecznej wystarczy do wzrostu kapitału społecznego i aktywizacji polskiej wsi? [w:] E. Psyk-Piotrowska, K. Zajda (red)., Podejście LEADER i inne formy aktywizacji wiejskich społeczności, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 44, Łódź s. 173-185.
 • Kawałek I., Rosińska A., Rosiński D., 2011, Społeczności i organizacje jako środowisko wzmacniania kompetencji społecznych: problemy badawcze i potrzeby praktyki, [w:] A. Rosińska, D. Rosiński (red), Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo, Polityka Społeczna, 2011, s. 5-10.
 • Kołodziejczak A., 2011, Lokalne Grupy Działania jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych w województwach lubelskim i podlaskim, [w:] M. Wesołowska (red.), Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji, Studia Obszarów Wiejskich, 26, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 203-215.
 • Wilczyński R., 1999, Europejski program odnowy wsi - wykorzystanie w woj. opolskim doświadczeń Nadrenii-Paltynatu i Dolnej Austrii, Wieś i Rolnictwo, 31, s. 93-108.
 • Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Fundacja Funduszy Współpracy - Program Agro-Info, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297205

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.