PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 4 | 150--165
Tytuł artykułu

Wycena aktywów i pasywów a oczekiwania informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych

Warianty tytułu
Asset and Liability Valuations and the Expectationso Financial Statement Users
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wady i zalety wyceny według wartości godziwej i kosztu historycznego. Ponadto dokonano charakterystyki użytkowników sprawozdań finansowych i ich potrzeb informacyjnych. Celem artykułu było wskazanie, że w różnych typach jednostek główną rolę odgrywają różni interesariusze, w związku z czym stosowana metoda wyceny w sprawozdaniu finansowym powinna być dostosowana do typu jednostki sprawozdawczej.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the advantages and disadvantages of fair value accounting and historical cost accounting. It also describes the characteristics of financial statements users and their expectations. The purpose of the article is to indicate that due to the different expectations of users, different valuation methods should be implemented in the financial statements of different entities.(original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
150--165
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Cieślak, M., 2009, Kilka uwag na temat użyteczności informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, w: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, materiały na konferencję, Poznań.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG.
 • Gabrusewicz, W., Remlein, M., 2011, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Gierusz, J., 2011, Koszt historyczny czy wartość godziwa - dylematy wyceny w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 62 (118), Warszawa.
 • Gmytrasiewicz, M., 2007, Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Gos, W., Petrykowski, P., 2011, Użyteczność zasobów a wycena aktywów i zobowiązań, w: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 668 (41), Szczecin.
 • Krumwiede, T., 2008, Why historical cost accounting makes sense?, Strategic Finance, August.
 • Mazur, A., 2008, Zasadność stosowania wartości godziwej do wyceny bilansowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 47 (103), Warszawa.
 • Micherda, B., 2001, Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • MSSF, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, część A, 2011, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • MSSF, Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 2011, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Penman, S., 2007, Financial Reporting Quality: Is Fair Value a Plus or a Minus?, Accounting and Business Research, Special Issue: International Accounting Policy Forum.
 • Ramanna, K., 2013, Why "Fair Value" is the Rule, Harvard Business Review, March.
 • Remlein, M., 2009, Za i przeciw wartości godziwej w warunkach kryzysu finansowego, w: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, materiały na konferencję, Poznań.
 • Samelak, J., 2011, Czy nowy model sprawozdania finansowego według MSSF jest sprawozdaniem ogólnego przeznaczenia?, Zeszyty Naukowe, nr 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Schweitzer, M., 2001, Ambiwalencja teorii rachunkowości: wartość dla akcjonariusza czy wartość dla interesariusza, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 6 (62), Warszawa.
 • Surdykowska, T., 2001, Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 4 (60), Warszawa.
 • Śnieżek, E., Wiatr, M., 2013, Ponadczasowy wymiar doktryn bilansowych na przykładzie teorii Wilhelma Osbahra, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 71 (127), Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013, nr 330, poz. 613.
 • Wierzbińska, Z., 2012, Determinanty użyteczności sprawozdania finansowego dla inwestorów, w: Rozpoznawanie i ujawnianie obszarów ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowych, materiały na konferencję, Poznań.
 • Wierzbińska, Z., 2013, Rozważania na temat identyfikacji i klasyfikacji użytkowników sprawozdań finansowych, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami, Warszawa.
 • Wójtowicz, P., 2011, Czy wartość godziwa zastąpi koszt historyczny?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 861, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297263

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.