PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 5 | 111--124
Tytuł artykułu

Zasady (polityka) rachunkowości w obszarze rzeczowych aktywów trwałych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z branży hotele i restauracje

Autorzy
Warianty tytułu
Accounting Principles (Policies) with Regard to the Property, Plant and Equipment of Companies from the Hotel and Restaurant Sector Listed on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcono analizie polityki rachunkowości w obszarze rzeczowych aktywów trwałych. W części pierwszej opracowania opisano pojęcie polityki rachunkowości jednostki gospodarczej. Następna część zawiera analizę instrumentów polityki rachunkowości w zakresie rzeczowych aktywów trwałych, przeprowadzoną na podstawie wymagań MSR 16 i ustawy o rachunkowości. Z kolei w ostatniej części przedstawiono wyniki badania empirycznego - dotyczącego ujawnień o rzeczowych aktywach trwałych w sprawozdaniach finansowych - przeprowadzonego na populacji krajowych spółek z branży hotele i restauracje, notowanych na GPW w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents an analysis of the accounting policies of companies with regard to property, plant and equipment. The first part of the work presents the development of enterprise accounting policies. The second part contains an analysis of the instruments of accounting policies with regard to property, plant and equipment conducted according to the requirements of IAS 16 and Polish accounting law. The final part contains an empirical study relating to the disclosure of property, plant and equipment in financial statements, involving a population of Polish companies from the hotel and restaurant sector listed on the Warsaw Stock Exchange as at 31 December 2013.(original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
111--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Błażyńska, J., 2011, Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości - terminologia, w: Gabrusewicz, W., Samelak, J. (red.), Dylematy współczesnej rachunkowości, Zeszyty Naukowe, nr 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Brzezin, W., 2005, Refleksje o teorii, polityce i dydaktyce rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 26, Warszawa.
 • Cebrowska, T., 1996, Polityka bilansowa, w: Nowak, E. (red.), Leksykon rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hendriksen, E.A., Breda, M.F. van, 2002, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jarugowa, A., Walińska, E., 1997, Roczne sprawozdanie finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • MSR 8, 2011, Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 8, Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów, IFRS, SKwP, Londyn - Warszawa 2011, cz. A.
 • MSR 16, 2011, Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 16, Rzeczowe aktywa trwałe, IFRS, SKwP, Londyn - Warszawa 2011, cz. A.
 • Mikołajczyk, M., 2006, Polityka rachunkowości a polityka bilansowa - podmiotowy przedmiotowy zakres znaczeniowy, w: Gabrusewicz, W. (red.), Prace KatedryRachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 82, Poznań.
 • Remlein, M., 2007, W poszukiwaniu ładu terminologicznego. Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości, w: Gabrusewicz, W. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, t. I: Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Remlein, M., 2008, Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Sawicki, K., 2000, Polityka rachunkowości i polityka bilansowa. Zakres terminologiczny i zastosowanie, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 1 (57).
 • Stępień, K., 2012, Polityka rachunkowości jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 13.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 330.
 • Walińska, E. (red.), 2011, Sprawozdanie finansowe według MSSF: zasady prezentacji i ujawniania informacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297285

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.