PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 28 (3) Samorząd terytorialny a polityka lokalna | 53--81
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie władz samorządowych w Płocku

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Functioning of Local Government in Plock
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Temat mojego artykułu to "Funkcjonowanie władz samorządowych w Płocku". Został on podyktowany ze względu na zakres ukończonych studiów, a także zakres moich zainteresowań. Głównym celem mojego artykułu jest porównanie funkcji władz samorządowych na szczeblu gminnym i powiatowym, a także ich ocena. W tym artykule opisana została władza na szczeblu miejskim. W rozdziale tym znajduje się opis Rady Miasta Płocka, a także została przestawiona osoba Prezydenta Miasta Płocka. Następny część artykułu opisuje władze Płocka, na szczeblu powiatowym. Artykuł ten przedstawia również Michała Ludwika Boszko, czyli starostę Płocka. (abstrakt oryginalny)
EN
The title of my article is "The functioning of local government in Plock". It resulted from the scope studies completed, and also from the scope of my interests. The main objective of my article is to compare functions of local government at the level of a commune and of a district as well as their evaluation. This article describes a commune, with special attention paid to city authorities. This chapter contains descriptions of the Płock City Council, and also presents the President of the City of Płock. The next part article describes Płock authorities at the district level. This article presents Michał Ludwik Boszko, that is starost of Płock. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Bibliografia
 • Bąbiak-Kowalska D., Mandat nie wygasa, "Wspólnota" 4 2004.
 • Bułajewski S., Tryb podejmowania uchwał przez radę powiatu w III RP, "Studia Prawnoustrojowe" nr 5 2005.
 • Ciastek J., Wybory samorządowe 2010, "Powiat Płocki" nr 46 październik - grudzień 2010, s. 11.
 • Dolnicki B., Pozycja prawna przewodniczącego jednostki samorządu terytorialnego [w] Nauka administracji wobec wyzwań współczesnych państw prawa, red. Łukaszewicz J., Rzeszów - Cisna.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2012.
 • Dolnicki B., Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Kraków 2005.
 • Dolnicki B., Zasada jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego [w] Jednostka, państwo, administracja publiczna - nowy wymiar, red. Ura E., Rzeszów 2004.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999.
 • Kijowski D., Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia, "Samorząd Terytorialny" nr 1-2 2005.
 • Klat-Wertelecka L., Reforma samorządu terytorialnego a Kodeks Postępowania Administracyjnego, "Samorząd Terytorialny" nr 1-2 2000.
 • Klyszcz R., Ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Komentarz, Wrocław 1999.
 • Korczak J., Układ kompetencyjny organów i jednostek organizacyjnych gmin, miast na prawach powiatu, powiatów i województwa samorządowych, Wrocław 2002.
 • Kręcisz W., System wyborczy, [w] Polskie prawo konstytucyjne, red. Skrzydło W., Lublin 1998.
 • Kwaśniewski P., Smoleński P., Płocki folwark polski, "Gazeta Wyborcza nr 30, Gazeta Świąteczna" 4 lutego 1995.
 • Martysz C., Pozycja prawna monokratyczne organów samorządu terytorialnego [w] Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, red. Dolata S., Opole 2002.
 • Miaskowska-Daszkiewicz K., Szmulik B., Encyklopedia samorządu terytorialnego, Warszawa 2010.
 • Miejski Zeszyt Statystyczny nr 18 2010.
 • Miemiec M., Powiat, [w] Prawo administracyjne, red. Boć. J., Wrocław 2000.
 • Niczyporuk J., Rada powiatu, [w] Leksykon samorządu terytorialnego, red. Chmaj M., Warszawa 1999.
 • Nowacka E., Samorząd terytorialny w ustroju państwowym, Warszawa 2003.
 • Ofiarski Z., Mokrzyc M., Rutkowski B., Reforma samorządu terytorialnego, Szczecin - Zielona Góra 1998.
 • Płocczanin kolejny raz marszałkiem, "Tygodnik Płocki" nr 49 7 grudnia 2010.
 • Podgórski K., Martysz C., Samorząd powiatowy. Praktyczny komentarz do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, Katowice - Zielona Góra 1999.
 • Powiat Płocki dla PSL "Tygodnik Płocki" nr 47 z 23 listopada 2010.
 • PSL rozwiązuje problemy samorządowców - [www.pslplock.pl].
 • Rada Powiatu Płockiego wybrała Starostę - [www.powiat-plock.pl].
 • Rosińska K., Zasady przeprowadzania kontroli, [w] Rada gminy i powiatu oraz jej komisje kontrolują samorząd, red. Majewski Z., Rosińska K., Warszawa 2005.
 • Sawuła R., Model postępowania przed organami wyższego stopnia w samorządowym toku instancji w warunkach reformy ustroju administracji publicznej [w] Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, red. Szreniawski J., Przemyśl 2001.
 • Sienkiewicz M. W., Samorząd powiatowy w Polsce. Założenia i realizacja, Lublin 2011.
 • Sierocki A., O powiecie, "Powiat Płocki" nr 50 październik - grudzień 2011.
 • Sierzputowski T., Sitniewski P., Upoważnieni do wykonywania decyzji, "Wspólnota" nr 5 2004.
 • Skowroński M., Majątkowe kompetencje rady powiatu, "Gazeta Samorządowa" nr 1 2000.
 • Sokół W., Wybory do rad powiatów, [w] Leksykon samorządu terytorialnego, red. Chmaj M., Warszawa 1999.
 • Stahl M., Samotność ustrojowa samorządu terytorialnego - prawda czy fałsz? [w] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, red. Parchomiuk J., Ulijasz B., Kruk E., Warszawa 2009.
 • Stahl M., Status powiatu - zagadnienia wybrane, [w] Prawo samorządowe i administracyjne, red. Dolata S., Opole 2000.
 • Stec M., Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP, "Samorząd Terytorialny" nr 1-2 2002.
 • Stefanowska E., Rada może odwołać starostę, "Gazeta Samorządowa" nr 4 1999.
 • Szarek A., Szarek R., Wybór zarządu powiatu - tajne czy jawne?, "Wspólnota" nr 9 1999.
 • Szewc A., Proceduralne przesłanki legalności uchwał rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, [w] Wokół problematyki cywilnoprawnej. Studium teoretyczno-prawne, red. Nowak A., Katowice 1999.
 • Szymczak M., Słownik języka polskiego A-K, Warszawa 1995.
 • Szymczak M., Słownik języka polskiego R-Z, Warszawa 1995.
 • Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2009.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. Dolnicki B., Kraków 2005.
 • W Płocku Milewski z Nowakowskim, "Tygodnik Płocki" nr 47 z 23 listopada 2010.
 • Wojnicki J., Samorząd lokalny w Polsce i w Europie, Pułtusk 2008.
 • Woźniak H., Boszko za Zgorzelskiego, Jaroszewski za Gapińską?, "Gazeta Wyborcza - Płock" 14 października 2011.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
 • Dz. U. 1998, nr 91, poz. 578.
 • Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1592.
 • Dz. U. 2001, nr 142, poz. 592.
 • Dz. U. 2003, nr 159, poz. 1547. Dz. U. nr 113, poz. 984 z późno zm.
 • Dz. U. Nr 96, poz. 603.
 • Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95.
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.