PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 5 | 142--156
Tytuł artykułu

System rachunkowości zarządczej w dobie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Warianty tytułu
A Management Accounting System in an Era of Corporate Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie wniosków z analizy podstawowych zmian systemu rachunkowości zarządczej wobec warunków prowadzenia działalności w dobie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Opracowanie służy ukazaniu potrzeby dostosowania systemu rachunkowości zarządczej do przyjętych w danym przedsiębiorstwie założeń rachunkowości odpowiedzialności społecznej, prezentując rolę systemu rachunkowości zarządczej w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych interesariuszy przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. Zanalizowano w nim wpływ dążenia przez przedsiębiorstwo do harmonizacji realizacji celów ekonomicznego i ekologiczno-społecznego na postrzeganie celów zarządzania kosztami przez dane przedsiębiorstwo determinujących budowę i funkcje jego systemu rachunkowości zarządczej. Analizę przeprowadzono za pomocą metody analizy opisowej i porównawczej, posłużono się również studium literatury oraz analizą aktów prawnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the findings of an analysis of changes in the system of management accounting in an era of corporate social responsibility. The paper indicates the need to adapt management accounting systems to the principles of socially responsible accounting adopted by an enterprise, highlighting the role of management accounting systems in meeting the information needs of the stakeholders of a socially responsible company. The article aims to analyze the impact of a company's efforts to harmonize the implementation of economic, ecological and social objectives on its perception of cost management objectives, which determine the structure and functions of the management accounting system in a company. The analysis was conducted using descriptive and comparative methods, a literature study and an analysis of the legislation.(original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
142--156
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Burzym, E., 2008, Społeczna funkcja rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 45 (101), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Disclosures on Management Approach, 2014, Sustainability Disclosure Database, Global Reporting Initiative, http://database.globalreporting.org/benchmark [dostęp: 10.01.2014].
 • Dai, N., Ng, A., Tang, G., 2013, Corporate Social Responsibility and Innovation in Management Accounting in China, Chartered Institute of Management Accountants, Report, vol. 9, iss. 1.
 • Durden, Ch., 2008, Towards a Socially Responsible Management Control System, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 21, no. 5, s. 671-694.
 • Epstein, M.J., 2004, The Identification, Measurement, and Reporting of Corporate Social Impacts: Past, Present and Future, Advances in Environmental Accounting and Management, no. 2, s. 1-29.
 • Gabrusewicz, T., 2010, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa.
 • GUS, 2013, Informacje i opracowania statystyczne - Ochrona środowiska 2013, Warszawa, www.stat.gov.pl [dostęp: 2.01.2014].
 • Kaland, A., Wömpener A., 2007, Strategisches Controlling: Eingrenzung, Nutzung und Bezug zur Marketingfunktion, Zeitschrift für Controlling & Management, Sonderheft 2.
 • Nikolaou, I.E., Evangelinos, K.I., 2010, Classifying Current Social Responsibility Accounting Methods for Assisting a Dialogue between Business and Society, Social Responsibility Journal, vol. 6, no. 4, s. 562-579.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska, Dz.U. 1999, nr 25, poz. 218.
 • Samelak, J., 2013, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Szadziewska, A., 2013, Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szot-Gabryś, T., 2013, Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Szychta, A., 2007, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. 1995, nr 88 poz. 439 ze zm.
 • Zyznarska-Dworczak, B., 2012, Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie?, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297483

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.