PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 184 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej | 19--38
Tytuł artykułu

Uwagi na temat gospodarki niemieckiej w pierwszej dekadzie XXI wieku

Autorzy
Warianty tytułu
Germany - the Strongest Economy of Euro Zone at the Beginning of XXI Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Według najnowszych wyliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2014 roku USA pod względem PKB umocniły swą dominację na rynku globalnym, osiągając kwotę 17,4 bln USD, a Chiny od 2008 roku wysunęły się na drugie miejsce przekraczając 9,7 bln USD, wyprzedzając Japonię z kwotą 5,2 bln USD oraz Niemcy 3,7 bln USD. W opracowaniu przedstawiono wielkość i dynamikę obrotów handlowych Niemiec w latach 2000-2011. Po stronie eksportu, z wyjątkiem spadku w roku 2009, można wyróżnić ogólną tendencję wzrostową w badanym okresie. Podobną tendencję obserwowano w odniesieniu do importu z dodatkowym spadkiem badanej wartości w roku 2002. Wartość eksportu Niemiec w ciągu badanego okresu zwiększyła się 1,8-krotnie z sumy 597 455 mln EUR w roku 2000 do 1 058 581 mln EUR w roku 2011. Znaczący wzrost wartości eksportu miał miejsce w 2004 roku, odnotowano wówczas przyrost badanej wielkości o 10,1% do sumy 731 479 mln EUR w stosunku do roku poprzedniego. Kolejne istotne zwiększenie wartości eksportu odnotowano w roku 2006. Gospodarka niemiecka jest podawana za jeden z przykładów wzorowego wprowadzania wspólnej waluty euro jako czynnika wpływającego stymulująco na wzrost gospodarczy, który może oddziaływać z różną siła na całą gospodarkę. Konsekwencje przyjęcia euro dla niemieckiej gospodarki można podzielić na pozytywne i negatywne. Należy podkreślić, iż Niemcy są największą i najsilniejszą gospodarką Unii Gospodarczo-Walutowej.(abstrakt oryginalny)
EN
According to the latest estimates made by the International Monetary Fund in 2014 the USA strengthened its position in terms of GDP on the global market reaching the value of USD 17.4 bn, and from 2008 China took the second place with GDP over USD 9.7 bn exceeding Japan with the GDP of USD 5.2 bn and Germany with USD 3.7 bn. The paper presents the value and dynamics of trade turnover of Germany in the years 2000-2011. The general upward trend in export can be noticed with the decline recorded only in 2009. The similar tendency in imports can be observed with the additional decrease in 2002. During the analyzed period of time the value of exports of Germany increased 1,8 fold from EUR 597 455 mln in 2000 to EUR 1 058 581 mln in 2011. The significant increase of exports value was recorded in 2004 when the exports increase by 10.1% to EUR 731 479 mln can be observed as compared to the previous year. The subsequent significant increase in exports value was recorded in 2006. The German economy is regarded to be one of the examples of the introduction of the common currency which could be the factor stimulating the economic growth in various degree: stronger or weaker. The consequences of the euro adoption for the German economy could be positive and negative. It could be stressed that Germany is the biggest and the strongest economy of the Economic and Monetary Union.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Convergence Report 2000, European Central Bank, http://www.ecb.int/pub/pdf/conrep/ cr2000en.pdf (11.02.2013).
 • Convergence Report 2002, European Central Bank, http://www.ecb.int/pub/pdf/conrep/ cr2002en.pdf (11.02.2013).
 • Convergence Report. Report required by Article 109f of the Treaty establishing the European Community, European Monetary Institute, March 1998, http://www.ecb.int/ pub/pdf/conrep/cr1998en.pdf (11.02.2013).
 • Geppert D., Halbe Hegemonie: Das Deutsche, Dilemma, "Aus Politik und Zeitgeschichte" 2013, Nr 6-7.
 • Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000. http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/germa ny_en.htm (13.02.2013).
 • http://ec.europa.eu/economy_finance/emu10/facts3_pl.htm (11.03.2013).
 • http://www.finanzamt.pl/index.php?option=com_content&view=articl&id=1111:10-latobowiazywania- waluty-euro-porownanie-cen-w-dm-i-eur&catid=53:finanse&Itemid=99 (11.03.2013).
 • http://www.infoniemcy.eu/gospodarka/handel-zagraniczny (6.02.2013).
 • http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/pl/inhaltsseiten-home/0-niemcach-wskrocie/ gospodarka.html (5.02.2013).
 • Malinowski K., Przywódcza rola Niemiec w Europie i niemieckim dyskursie naukowym, "Przegląd Zachodni" 2013, nr 2.
 • Mościbrodzki W.S., Raport: konsekwencje wprowadzenia euro (na przykładzie Niemiec). Nastroje dotyczące wprowadzenia euro w Polsce, PUW, 2008. http:///www.wojmoc.com/ texts/politics/Wprowadzenie%20euro%20-%20do%C5%9Bwiadczenia%20niemie cki.pl.pdf (10.03.2013).
 • Orenstein M.A., Poland. From Tragedy to Triumph, "Foreign Affairs" January- February, No. 1.
 • Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWE, Warszawa 2006.
 • ^ Raport o konwergencji 2004, European Central Bank, http://www.ecb.int/pub/pdf/conrep/ cr2004pl.pdf (11.02.2013).
 • Raport o konwergencji, maj 2006, EBC, http://www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr2006pl.pdf (11.02.2013).
 • Raport o konwergencji, grudzień 2006, EBC, http://www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr200 612pl.pdf (11.02.2013).
 • Raport o konwergencji, maj 2008, EBC, http://www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr200 805pl.pdf (11.02.2013).
 • Rybński K., Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa 2007.
 • Sandschneider E., Deutsche Auβenpolitik: eine Gestaltungs-macht in der Kontimitästfalle, "Aus Politik und Zeit - gesichte" 2012, Nr 10.
 • Sporek T., Globalizacja a regionalizacja - wzajemne relacje [w:] Unia Europejska - wyzwania bliskiej przyszłości, red. E. Kawacka-Wyrzykowska, SGH, Warszawa 2006.
 • Sporek T., Handel zagraniczny Niemiec na przełomie XX i XXI wieku [w:] Udział wybranych krajów UE w procesach rozwoju gospodarki światowej, red. T. Sporek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010.
 • Sporek T., Niemiecki przemysł motoryzacyjny na tle wybranych krajów, regionu i świata - konkurencyjność, innowacyjność i wartość eksportu [w:] Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012.
 • Sporek T., Perspektywy i konsekwencje wprowadzenia euro w Polsce [w:] Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy, red. J. Schroeder, Ł. Puślecki, Zeszyt Naukowy 179, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
 • Sporek T., Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 • Tendera-Właszczuk H., Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej, ŚWSZ, Katowice 2006.
 • The Future of Globalization, "The Economist", 29 August 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297509

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.