PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 184 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej | 54--66
Tytuł artykułu

Znaczenie funduszy UE dla realizacji strategii Europa 2020 w Polsce, na przykładzie wybranych programów operacyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
The Importance of EU Funds for the Implementation of the Europe 2020 Strategy in Poland, on the Example of Selected Operational Programmes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Blisko dziesięcioletni okres członkostwa Polski w UE pokazał, że unijne fundusze stanowią istotny element stymulujący rozwój naszego kraju w różnych wymiarach. Celem artykułu jest próba oceny znaczenia wybranych programów operacyjnych dla realizacji celów Strategii Europa 2020 w Polsce. Analiza stanu kontraktowania i wydatkowania środków przeznaczonych na projekty realizowane w ramach wybranych Programów Operacyjnych, wskazuje na zaawansowany poziom ich realizacji. Implikuje to obserwowany postęp w osiąganiu celów strategii Europa 2020.(abstrakt oryginalny)(abstrakt oryginalny)
EN
Nearly ten years of Polish membership in the EU have shown that EU funds are an important element in stimulating the development of our country in different dimensions. This article aims to assess the significance of selected Operational Programmes for the realization of the objectives of the Europe 2020 Strategy in Poland. The analysis of contracting and spending levels of funds for projects realized within selected Operational Programmes, indicates an advanced level of their implementation. This results in the observed progress in achieving the objectives of the Europe 2020 strategy(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010)2020 wersja ostateczna, Bruksela 2010.
 • Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Oslo Manual, OECD 2005.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno- Ekonomicznego i Komitetu Regionów: Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii "Europa 2020", KOM(2011) 21 wersja ostateczna, Bruksela, 26.1.2011
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno- Ekonomicznego i Komitetu Regionów: Europejska agenda cyfrowa, KOM(2010) 245 wersja ostateczna, Bruksela, 26.8.2010
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno- Ekonomicznego i Komitetu Regionów: Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej KOM(2010) 758 wersja ostateczna, Bruksela, 16.12.2010.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno- Ekonomicznego i Komitetu Regionów; "Mobilna młodzież" Inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej, KOM(2010) 477 wersja ostateczna, Bruksela, 15.9.2010.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno- Ekonomicznego i Komitetu Regionów: Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie, COM(2010) 682 wersja ostateczna, Strasburg, 23.11.2010.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno- Ekonomicznego i Komitetu Regionów: Projekt przewodni strategii Europa 2020 Unia innowacji, COM(2010) 546 wersja ostateczna, Bruksela, 6.10.2010.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno- Ekonomicznego i Komitetu Regionów: Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie, KOM(2010) 614 wersja ostateczna, Bruksela, 28.10.2010.
 • Krajowy Program Reform, Europa 2020, Aktualizacja 2013/2014, przyjęty przez Radę Ministrów 30.04.2013.
 • Nowak P., Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE [w:] Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych, red. Z Zioło, T. Rachwała, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 19, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie - Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa- Kraków 2012.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, MRR, Warszawa 2007.
 • Projekt przewodni Strategii Europa 2020. Unia innowacji, SEC(2010) 1161, COM(2010) 546 wersja ostateczna, Bruksela 2010.
 • Sprawozdanie Okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska I półrocze 2013, MRR, Warszawa 2013.
 • Sprawozdanie roczne z realizacji POIiŚ za 2012 rok, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Program uchwałą nr 11/2013 z dnia 5 czerwca 2013.
 • Sprawozdanie z Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za I półrocze 2013, MRR, Warszawa 2013.
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, MRR, Warszawa 2012.
 • Witryna internetowa PO Innowacyjna gospodarka: http://www.poig.gov.pl
 • Witryna internetowa Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Witryna internetowa Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297515

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.