PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 28 (3) Samorząd terytorialny a polityka lokalna | 83--100
Tytuł artykułu

Zarządzanie wizerunkiem miasta średniego na przykładzie Sandomierza

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Image Management of a Medium-sized Town : the Case of Sandomierz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki samorządu terytorialnego wypełniają zadania służące zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnych. Realizacja tak zdefiniowanego celu nie jest możliwa bez działań marketingowych, które pozwalają na kreowanie lub utrwalanie wizerunku. Władze lokalne, w tym władze miast średnich, decydują zatem nie tylko o bieżącym prowadzeniu, ale również świadomym planowaniu tego typu działań. Główny cel artykułu to analiza wybranego aspektu procesu zarządzania wizerunkiem Sandomierza. Zamierzeniem autora jest zatem próba odpowiedzi na pytanie, czy władze lokalne planują proces kreowania wizerunku miasta, a jeśli tak, to jakie instrumenty marketingowe wykorzystują. Zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę zarówno deklarowane, jaki realnie wykorzystywane instrumenty tego typu. Zobrazowanie aktualnego wizerunku Sandomierza wymaga dalszych, pogłębionych badań i nie stanowi celu artykułu. Materiałem badawczym wykorzystywanym przez autora artykułu są oficjalne dokumenty i materiały promocyjne Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. (abstrakt oryginalny)
EN
The task of local government units is to serve the needs of local communities. In order to achieve such defined goal, marketing operations have to be implemented as they enable one to shape and strengthen the image. Therefore local authorities, including the authorities of medium-sized towns, decide not only on the current implementation of marketing operations but also on their conscious planning. The main aim of the article is to analyse the chosen aspects of the process of the image management of Sandomierz. The intention of the author is to answer the question whether local authorities plan the process and image creation, if so, what marketing instruments are used. Especially when taking into account the declared as well as the used marketing instruments. The presentation of the current image of Sandomierz requires further, deep research and it does not constitute the aim of the article. The research material includes the official documents and the promotion materials of the Municipal Council of Sandomierz. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Baloglu S., McCleary K. W., A model of destination image formation, "Annals of Tourism Research" 1999, vol. 24, no. 4.
 • Batorski D., Polacy wobec technologii cyfrowych - uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania. Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i Jakość Życia Polaków. Raport, "Contemporary Economis" 2013, vol. 7.
 • Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK w Sandomierzu, [http://Sandomirerskie1155.republika.pl].
 • Bonum Publicum - Nagrody Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego, [www.sandomierz.pl].
 • Dudek-Mańkowska S., Koncepcja wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.) Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011.
 • Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95, Ustawa z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym.
 • Dz. U. 1998, nr 91, poz. 576, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
 • Dz. U. 1998, nr 91, poz. 578, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 • Florek M., Augustyn A., Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego - zasady i procedury, Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011.
 • Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Florek M., Żyminkowski T., Transfer wizerunku regionu na wizerunek przedsiębiorstwa, [w:] L. Żabiński, K. Śliwiński (red.) Marketing - koncepcje, badania, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Glińska E., Florek M., Augustyn A., Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kulwer Business, Warszawa 2009.
 • Gmina miejska Sandomierz, [http://kielce.stat.gov.pl].
 • Hetzel P., Dlaczego marketing terytorialny ma obecnie tak duże znaczenie?, [w:] T. Domański (red.) Marketing terytorialny - strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Huczek M., Promocja gminy jako sposób wspierania lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas", 2007, nr 1.
 • Instytut Turystyki, Gmina Sandomierz, [www.intur.com.pl].
 • Kalendarz imprez, [www.sandomierz.pl].
 • Kochanowski J., Podstawy i zarządzanie marketingiem, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003.
 • Kohli A. K., Jaworski B. J., Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications, "Journal of Marketing" 1990, vol. 54, no. 2.
 • Kontakt, [www.sandomierz.pl].
 • Kotler P., Heider D. H., Rein I., Marketing Places - Attracting Investments, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, New York 1993.
 • Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg, Warszawa 1999.
 • Kozielski R., Pomiar marketingu - filozofia, systemy i najważniejsze pytania, [w:] Wskaźniki marketingowe, R. Kozielski (red.) Wolters Kulwer Polska, Warszawa 2011.
 • Kultura, [www.sandomierz.pl].
 • Lamb Ch. W., Hair J. F., MacDaniel C. D., Essentialns of Marketing, South-Western Cengage Learning, Mason 2010.
 • Lawson F., Baud-Bovy M., Tourism and Recreational Development, Architectural Press, London 1977.
 • Łuczak A., Wizerunek miasta, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2.
 • Markowski T., Marketing miasta, [w:] T. Markowski (red.) Marketing terytorialny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2002.
 • McDonlad M., Marketing Plans: How to Prepare Them; How to Use Them, Butterworth- Heinemann, London 2007.
 • Miasto Sandomierz, [www.youtube.com].
 • Michina A., Kmieciak R., Orientacja rynkowa a zarządzanie wiedzą w kontekście rozwoju i wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie" 2012, z. 60.
 • Nasze Miasto, [www.sandomierz.pl].
 • O Sandomierzu, [www.sandomierz.pl].
 • Ojciec Mateusz na DVD, [www.franciszkanska3.pl].
 • Piasecki A. K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 2004-2006, [www.sandomierz.pl].
 • Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza na lata 2007-2015, [www.sandomierz.pl].
 • Runge A., Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, "Prace Geograficzne" 2012, s. 129.
 • Rybicki J., Pawłowska B., Kapitał intelektualny jako podstawa budowy przewagi konkurencyjnej, [w:] A. Chodyński (red.) Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów, Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2008.
 • Sandomierz - Królewskie Miasto, [www.facebook.com].
 • Strategia Promocji Miasta Sandomierza na lata 2010-2013, [www.sandomierz.pl].
 • Strategia Rozwoju Gospodarczego Sandomierza na lata 2000-2005, [www.sandomierz.pl].
 • Strategia Rozwoju Gospodarczego Sandomierza na lata 2006-2015, [www.sandomierz.pl].
 • Szromnik A., Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej, [w:] K. Kaszuba (red.) Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2010.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny - miasto i region na rynku, Wolters Kulwers Polska, Warszawa 2007.
 • Tkaczyk J., Rachwalska J., Wszystko jest obrazem Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek" 1997, nr 5.
 • Turystyka, [www.sandomierz.pl].
 • Zdon-Korzeniowska M., Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Żbikowski J., Adaptacja koncepcji marketingu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego szansą rozwoju regionalnego, "Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy" 2012, t. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297593

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.