PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 10 | nr 2 (37) Zarządzanie jakością | 116--138
Tytuł artykułu

Zarządzanie wiedzą narzędziem doskonalenia znormalizowanych systemów jakościowych

Autorzy
Warianty tytułu
Knowledge Management as a Tool for the Improvement of the Standards of the Quality Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praktyka stosowania znormalizowanych systemów zarządzania wymaga podejmowania stałych działań z jednej strony dostosowawczych, z drugiej doskonalących. Jednym ze sposobów doskonalenia systemów i eliminowania słabych stron ich funkcjonowania może być wykorzystanie koncepcji zarządzania wiedzą, wskazanej w normie ISO 9004, jako podstawy procesów doskonalenia. W artykule zaprezentowano autorską propozycję modelu doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bhp opartego na trzech procesach zarządzania wiedzą: (1) pozyskiwania, (2) wykorzystywania oraz (3) upowszechniania i dzielenia się wiedzą. Ukierunkowanie procesów zarządzania wiedzą na wskazane w artykule sytuacje problemowe może przyczynić się do ich wyeliminowania w przyszłości oraz wzrostu zaangażowania pracowników w procesy ciągłego doskonalenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The practice of using standardized management systems requires sustained efforts, which would be, on the one hand, an adjustment, and, on the other hand, an improvement. One way to improve systems and eliminate the weaknesses of their functioning may be the usage of knowledge management concepts, as indicated in ISO 9004, as a basis for process improvement. This article presents an original proposal to improve the standard model of quality management systems, environmental management and safety management based on three knowledge management processes: (1) acquisition, (2) usage, and (3) the dissemination and sharing of knowledge. Emphasizing the knowledge management processes in the context of the problematic situations , indicated in the article, can help to eliminate them in the future and increase the employees' involvement in continuous improvement processes. (original abstract)
Rocznik
Tom
10
Strony
116--138
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Bredrup, H. 1995. Standard illusions: ISO 9000 as an alibi for quality. European Quality, nr 1, s. 41-51.
 • Brown, A. 1994. The Quality Management Research Unit Industry experience with ISO 9000, Second National Research Conference on Quality Management, Monash Mt. Eliza Business School.
 • Bugdol, M. 2008. Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Warszawa: Difin.
 • Davenport, T.H. i L. Prusak 2000. Working Knowledge, Boston Massachusetts: Harvard Business School Press.
 • Ejdys, J. 2009. Znormalizowane systemy zarządzania środowiskowego - przegląd badań. Ekonomia i Środowisko, nr 1.
 • Ejdys, J. 2011. Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy, Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 • Hamrol, A. 2008. Zarządzanie jakością z przykładami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hillary, R. 2004. Environmental management systems and the smaller enterprise. Journal of Cleaner Production, nr 6 (12), s. 561-569.
 • Juran, J.M. 1975. Quality Control Handbook, New York: McGraw-Hill.
 • Juran, J.M. 1989. Juran on Leadership for Quality, New York: Free Press.
 • Kafel, P., Sikora, T. i M. Salerno-Kochan 2004. Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Krut, R. i H. Gleckman 1998. ISO 14001: a missed opportunity for global sustainable industrial development, London: Earthscal.
 • Krzemień, E. i R. Wolniak 2008. Zintegrowane systemy zarządzania - wytyczne dotyczące doskonalenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Przegląd Organizacji, nr 12.
 • Lichtarski, J. 2011. Kilka refleksji o konsekwencjach przełomów w zarządzaniu i ich rozpoznawaniu. Przegląd Organizacji, nr 3.
 • Llomaki, M. i M. Melanin 2001. Waste minimization in small land medium-sized enterprises - doenvironmental management systems help? Journal of Cleaner Production, nr 3 (9), s. 209-217.
 • Maciaszek, Z. 2010. Problemy współczesnego zarządzania na tle globalnych zmian. Zarządzanie zmianami, nr 1.
 • Matuszak-Flejszman, A. 2010a. Determinanty doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Matuszak-Flejszman, A. 2010b. Integracja systemów zarządzania, w: J. Łańcucki (red.) Znormalizowane systemy zarządzania, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • PN-EN ISO 14001 2005. Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania, Warszawa: PKN.
 • PN-EN ISO 14004 2010 Systemy zarządzania środowiskowego - Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających, Warszawa: PKN.
 • PN-EN ISO 9001 2009. Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Warszawa: PKN.
 • PN-EN ISO 9004 2010. Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, Warszawa: PKN.
 • PN-N-18001 2004. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania, Warszawa: PKN.
 • Podgórski, D. 2010. The Use of Tacit Knowledge In Occupational Safety and Health Management Systems. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), nr 3 (16), s. 283-310.
 • Poksinska, B., Dahlgaard, J.J. i J. Eklund 2003. Implementing ISO 14000 in Sweden: motives, benefits and comparisons with ISO 9000. The international Journal of Quality and Reliability Management, nr 5 (20), s. 585-606.
 • Quazi, H.A. i R.L. Jacobs 2004. Impact of ISO 9000 certification on training and development activities: an exploratory study. The International Journal of Quality and Reliability Management, nr 4/5 (21), s. 497-518.
 • Rondinelli, D.A. i G. Vastad 2000. Panacea common sense or just a label? The value of ISO 14001 environmental management systems. European Management Journal, nr 5 (18), s. 499-510.
 • Seiffert, M.E.B. 2008. Environmental impact evaluation using a cooperative model for implementing EMS (ISO 14001) in small and medium-sized enterprises. Journal of Cleaner Production, nr 14 (16), s. 1447-1461.
 • Silverman, D. 2008. Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Skrzypek, E. 2007. Wpływ przywództwa na sukces organizacji, w: T. Borys i P. Rogala (red.) Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Sroufe, R. i S. Curkovic 2008. An examination of ISO 9000:2000 and supply chain quality assurance. Journal of Operations Management, nr 4 (26), s. 503-520.
 • Stabryła, A. 2011. Przełomy w teorii zarządzania. Przegląd Organizacji, nr 3.
 • Terziovski, M., Samson, D. i D. Dow 1997. The business value of quality management systems certification Evidence from Australia and New Zealand. Journal of Operations Management, nr 1 (15), s. 1-18.
 • The Global Use of Environmental Management System by Small and Medium Enterprises 2005. International Standards Organization, SME Group Chair, Stockholm: ISO/ TC207/SCI/Strategic.
 • The ISO Survey of Certification 2009. 2010. Geneva: ISO.
 • Urbaniak, M. 2006. Bariery związane z wdrażaniem systemów zarządzania. Problemy Jakości, nr 8.
 • Vloeberghs, D. i J. Bellens 1996. ISO 9000 in Belgium: Experience of Belgian Quality Managers and HRM. European Management Journal, nr 2 (14), s. 207-211.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297627

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.