PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 3 | 42--54
Tytuł artykułu

Inicjatywa Jeremie w polityce spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013 i jej funkcjonowanie w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
JEREMIE Initiative in the Cohesion Policy of the European Union for 2007-2013 and its Implementation in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inicjatywa Jeremie została utworzona w związku z modyfikacją polityki spójności na lata 2007-2013. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie dostępu do kapitału MŚP w postaci preferencyjnych pożyczek i poręczeń kredytów. W Polsce inicjatywę tę wdrożyło sześć województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Województwa te przeznaczyły na realizację tej inicjatywy środki z Regionalnych Programów Operacyjnych. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 inicjatywa Jeremie będzie kontynuowana. Jednak na jej realizację przeznaczy się więcej środków, aniżeli w latach 2007-2013. (abstrakt oryginalny)
EN
Jeremie - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - has been created as a result of the modification of the Cohesion Policy before the 2007-2013 financial framework. The main objective of this initiative is facilitating the access of the Micro, Small to Medium Enterprises to capital in the form of revolving instruments, such as preferential loans and loan guarantees. In Poland this initiative has been implemented by six regions: Dolnośląskie, Łódzkie, Pomorskie, Wielkopolskie and Zachodniopomorskie. These six regions have committed funds from Regional Operational Programs for implementation of this initiative. In the 2014-2020 financial framework proposal, the Jeremie initiative is to be continued and the funds available for its implementation are set to increase, compared to the financial framework 2007-2013. (original abstract)
Rocznik
Strony
42--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Czykier-Wierzba D. (2008), Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latach 2007-2013, "Wieś i Rolnictwo" nr 3.
 • Daniluk D. (2012), Kredyty z Unii mają przyszłość. "Rzeczpospolita" 13 lipca.
 • Decyzja Rady z 6 października 2006 roku w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, Dz. Urz. UE L 291/11,21.10.2006.
 • Inicjatywa Jeremie, http//www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualności/Strony/Jeremie_240310.aspx 12.12.2012.
 • Inicjatywa Jeremie dla rozwoju Polski, http://www.jeremie.com.pl/, dostęp dnia 8.03.2013.
 • Inicjatywa: Jeremie i Jessica, http//www.rpo.wzp.pl/rpo/konferencja/inicjatywa_jeremie_i_jessica.htm, dostęp dnia 4.02.2013.
 • Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska, Luksemburg 2010.
 • Jahns H. (2012), Cała Europa chce więcej pożyczek, "Rzeczpospolita" 23 listopada.
 • Kaczor T. (2013), Czas na tanie gwarancje dla firm, "Rzeczpospolita" 20 lutego.
 • Kała J. (2012), Inicjatywa Jeremie, "Rzeczpospolita" 28 listopada, dodatek "Środki unijne".
 • Kasiewicz S., Kurkliński L., Marcinkowska M. (2013), Sektor bankowy - motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
 • Kierzkowski T. (2012), Zwrotne instrumenty finansowe w ramach programu operacyjnego na lata 2014-2020, "Fundusze Europejskie" nr 6/7.
 • Koścąańczuk L. (2011), Jeremie pomaga najmniejszym, "Fundusze Europejskie" nr 5.
 • Niklewicz K. (2010), Rok 2014: rewolucja w funduszach, "Gazeta Wyborcza" 8 października.
 • Oręziak L. (2009), Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Osiecki A. (2012a), ETO studzi pożyczkowe plany Brukseli, "Rzeczpospolita" 2 kwietnia.
 • Osiecki A. (2012b), Dolny Śląsk postawił na pożyczki, "Rzeczpospolita" 14 grudnia, dodatek "Pieniądze z Unii".
 • Osiecki A. (2012c), Mazowsze na finiszu zwiększa pulę zwrotnej pomocy finansowej, "Rzeczpospolita" 14 grudnia, dodatek "Pieniądze z Unii".
 • Osiecki A. (2012d), Pionierskie podejście Kujaw, "Rzeczpospolita" 14 grudnia, dodatek "Pieniądze z Unii".
 • Osiecki A. (2012e), Pomorze - bogata oferta pomocy zwrotnej dla firm i samorządów, "Rzeczpospolita" 14 grudnia, dodatek "Pieniądze z Unii".
 • Osiecki A. (2012f), Pożyczki dla firm i na rewitalizację, "Rzeczpospolita" 14 grudnia, dodatek "Pieniądze z Unii".
 • Osiecki A. (2013), Miliard już u przedsiębiorstw, "Rzeczpospolita" z dnia 10 kwietnia.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dz. Urz. UE F 371, 27.12.2006.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Dz. Urz. UE F 371, 27.12.2006.
 • Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz. U. Nr 245, poz. 1461.
 • Strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia a reforma europejskiej polityki wspólnotowej (2006), Komisja Europejska, Luksemburg.
 • Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa (2007), czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, Luksemburg.
 • Wsparcie dla przedsiębiorców (2012), "Rzeczpospolita" 28 listopada, dodatek "Środki unijne".
 • Zdziebło A. (2012), Mniej dotacji, więcej pożyczek i poręczeń, "Rzeczpospolita" 12 października.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.