PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 3 | 122--132
Tytuł artykułu

Źródła ryzyka w zarządzaniu finansami miasta na przykładzie Łodzi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sources of Risk in Financial Management of the City on the Example of Łódź
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja głównych źródeł ryzyka w zarządzaniu finansami miasta Łodzi w warunkach konkretnych uwarunkowań czasu i miejsca. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w opracowaniu jest analiza opisowa oparta na analizie aktualnych planów finansowych, dokumentów i dostępnych publicznie informacji związanych z gospodarką budżetową, działalnością inwestycyjną i zarządzaniem finansami miasta. Opracowanie rozpoczęto rozważaniami poświęconymi rodzajom ryzyka w ujęciu ogólnym i w ujęciu węższym, w odniesieniu do samorządu terytorialnego. Zwrócono uwagę na czynniki zarówno endogeniczne, jak i te o charakterze egzogenicznym, związanym na przykład z działalnością legislacyjną państwa. Następnie opisano aktualną i prognozowaną sytuację finansową miasta z uwzględnieniem opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na 2013 roku i elementów wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2031. W opiniach RIO zaakcentowano ryzyko związane z takimi elementami, jak duża dynamika długu, odłożenie spłaty zobowiązań w czasie, założony poziom nadwyżki operacyjnej, dochodów bieżących i wydatków majątkowych. W konkluzjach sformułowano ogólne uwagi dotyczące ryzyka w zarządzaniu finansami Łodzi w najbliższych latach i w perspektywie wieloletniej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to identify the main sources of risk in the financial management of the city of Łódź in the specific conditions of time and place. The main research method used in the study was a descriptive analysis based on the analysis of current financial plans, documents and publicly available information on the budget economy, investment activity and the management of the city finance. The study commences with considerations on the types of risk in a wider and narrower, local government, contexts. Attention has been paid to both the endogenous and exogenous factors which are related, for example, to the legislative activity of the state. Further on, the current and forecast financial situation of the city has been presented in the light of the opinion of the Adjudicating Panel of the Regional Accounting Chamber on the draft budget for 2013 and some elements of the Multi-Annual Financial Forecast for the years 2013-2031. The opinions of the Regional Accounting Chamber point to the risk associated with such factors as: high dynamics of debt, postponed repayment of liabilities, assumed levels of operating surplus, current revenues and capital expenditures. The conclusions include general remarks on the risks in the management of the city's finance in the coming years and in the multi-year perspective. (original abstract)
Rocznik
Strony
122--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Brigham E.F. (1996), Podstawy zarządzania finansami, t. II, PWE, Warszawa
 • Coombs H.M., Jenkins D.E. (2004), Public sector financial management, Chapman & Hall, London.
 • Dębski W. (2005), Rynek finansowy i jego mechanizmy, WN PWN, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2006), Finanse samorządowe. Narzędzia - Decyzje - Procesy, WN PWN, Warszawa
 • Dziawgo D. (1998), Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Groppelli A.A., Nikbakht E. (1999), Wstęp do finansów, WIG-Press, Warszawa.
 • Jaworski W.L., Zawadzka Z. (2001), Bankowość. Podręcznik akademicki, wyd. 2, Poltext, Warszawa.
 • Korenik D., Korenik S. (2004), Podstawy finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Osiatyński J. (2006), Finanse Publiczne. Ekonomia i Polityka, WN PWN, Warszawa.
 • Sprawozdania Regionalnych Izb Obrachunkowych w latach 2003-2012.
 • Uchwała nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 r.
 • Uchwała nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031.
 • Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 nr I/248/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
 • Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu miasta Łodzi na 2013 rok nr I/249/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
 • Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego miasta Łodzi nr I/250/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 249, poz. 2104.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240.
 • Wiśniewski M. (2010), Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin, Warszawa.
 • Wojciechowski E. (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.