PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. 4 (22) | 101--114
Tytuł artykułu

Dopłaty bezpośrednie a zmiany w gospodarstwach rolnych na przykładzie wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Direct Subsidies and Changes in Farms on the Example of Selected Districts of Warmińsko-Mazurskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania była próba oceny wpływu dopłat bezpośrednich na zmiany w gospodarstwach rolnych. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 118 rolników z województwa warmińsko-mazurskiego (w powiatach bartoszyckim, ełckim i mrągowskim). Pomoc finansowa z tytułu dopłat bezpośrednich poprawiła kondycję finansową gospodarstw rolnych. Większość respondentów uważała, że dopłaty bezpośrednie przyczyniły się do nieznacznej poprawy kondycji finansowej (48%). Część badanych rolników (36%) nie dostrzegała zmian odnośnie polepszenia sytuacji finansowej, natomiast najmniej ankietowanych twierdziło, że w wyniku otrzymania dopłat bezpośrednich ich kondycja finansowa znacznie się poprawiła (16%), najwięcej w powiecie bartoszyckim, co stanowiło 25% badanych z tego powiatu. W gospodarstwach rolnych o małej powierzchni dopłaty bezpośrednie były przeznaczane głównie na finansowanie bieżących wydatków. W gospodarstwach do 5 ha stanowiło to ponad 80%. Przy weryfikacji przeznaczenia dopłat bezpośrednich na rozbudowę gospodarstwa, zakup ziemi oraz środków produkcji była widoczna zależność, że im większa powierzchnia gospodarstwa rolnego, tym przeznaczano więcej środków na inwestycje z tytułu dopłat bezpośrednich. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper represents an attempt at assessment of the direct subsidies influence on changes at farms. The questionnaire-based surveys covered 118 farmers from Warmińsko-Mazurskie voivodship (the districts of Bartoszyce, Ełk and Mrągowo). The financial aid in the form of direct subsidies improved the financial standing of farms. The majority of the respondents declared that direct subsidies contributed to a slight improvement of the financial standing (48%). Some farmers surveyed (36%) have not noticed any change concerning improvement of their financial standing while the smallest percentage of the respondents declared that as a consequence of receiving direct subsidies their financial standing improved significantly (16%); the highest share of respondents indicating that was recorded in Bartoszyce district representing 25% of the respondents from that district. In small size farms the direct subsidies were allocated mainly to financing the current expenditures. In case of farms up to 5 ha that was over 80%. In case of verification of the allocation of the direct subsidies for development of the farm, purchase of land or means of production the following correlation was visible: the larger the area of the farm the larger the allocation of direct subsidies to investments. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--114
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Biuletyn Informacyjny IUNG. 2000. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy.
 • Czubak W., 2008. Rozdysponowanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych korzystających z funduszy UE w Wielkopolsce. Zagad. Ekon. Roln. 4(317), 118-127.
 • Czyżewski A., Stępień S., 2009. Reforma mechanizmu WPR w ramach "Health Check"a potrzeba stabilizacji rynków rolnych UE. W: Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty. Red. M. Adamowicz. Pr. Nauk. SGGW 49, 37-50.
 • Indicative figures on distribution of aid, by size-class of aid. Annex 1. Financial year 2006. 2007. European Commission, Brussels.
 • Kisiel R., Babuchowska K., Marks-Bielska R., 2008. Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników z województwa warmińsko-mazurskiego. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Kutkowska B., 2009. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich zrównoważonego rozwoju. Zesz. Nauk. SGGW, Polit. Europ. Finans. Market. 1(50), 33-46.
 • Marcysiak A., 2006. Oddziaływanie wsparcia finansowego środkami UE na sytuację dochodową polskiego rolnictwa. Probl. Roln. Świat. 15, 170-177.
 • Marks-Bielska R., Babuchowska K., 2009. Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich. Zesz. Nauk. SGGW, Ekon. Org. Gosp. Żywn. 75, 135-148.
 • Marks-Bielska R., Babuchowska K., 2010. Functioning of the direct subsidies system in Poland and other European Union countries. J. Agribus. Rural Dev. 3(17), 89-100.
 • Marks-Bielska R., Kutryb T., 2010. Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników na przykładzie gminy Baranowo. Zrównoważony rozwój lokalny. Warunki rozwoju regionalne go i lokalnego. T. 2. Red. P. Mickiewicz, B. Mickiewicz. Stowarzyszenie Naukowe Instytutu Gospodarki i Rynku, Szczecin, 75-82.
 • Mickiewicz A., Mickiewicz B., 2010. Systemy dopłat bezpośrednich w dawnych krajach Unii Europejskiej (UE15) w porównaniu do nowych państw członkowskich (NUE-12). Rocz. Nauk Roln. Ser. G. Ekon. Roln. 97, 3, 170-180.
 • Paradowski M., Zielińska M., 2007. Odnowa i rozwój wsi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. W: Odnowa wsi w integrującej się Europie. Red. M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński. IRWiR PAN, Warszawa, 137-141.
 • Piskorz W., 2003. Zmienna rola interwencjonizmu w podlegającej ewolucji Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej. W: Dostosowywanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej. Red. A. Kowalska. IERiGŻ, Warszawa, 44-46.
 • Poczta W., Siemiński P., 2008. Kierunkowe rozwiązania systemowe modelu płatności bezpośrednich z punktu widzenia interesu polskiego rolnictwa. W: Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa Red. E. Nowicka. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa, 171-207.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010. 2010. GUS, Warszawa.
 • Wawrzyniak B., Zajdel K., 2007. Analiza płatności obszarowych w rolnictwie polskim w latach 2004-2006. Zagad. Doradz. Roln. 1, 44-56.
 • Wilkin J., 2008. Ekonomia polityczna wsparcia bezpośredniego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w nowych państwach członkowskich UE. W: A study prepared at the request of the Office of the Committee for the European Integration in Poland in the framework of consultations on the EU budget review. http://ec.europa.eu/budget/reform/library/contributions/us/20080416_US_36_pl.pdf [dostęp: 12.12.2010].
 • Wilkin J., 2009. Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej. Gospod. Narod. 1-2, 1-25.
 • Wojtasik B., 2006. Dopłaty bezpośrednie - nowy instrument finansowy w rolnictwie. Zagadn. Doradz. Roln. 2, 89-97.
 • Woś A., 2004. Instrumenty polityki rolnej oraz ich skuteczność. W: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2003 roku. IERiGŻ, Warszawa.
 • Zawojska A., 2008. Wpływ kursu walutowego na poziom wsparcia producentów rolnych na przykładzie Polski. Rocz. Nauk. SERiA 10, 1, 497-502.
 • Żmija D., 2011. System płatności bezpośrednich w Polsce w kontekście rozwiązań systemowych w Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego. Zesz. Nauk. SGGW 11 (26), 1, 193-201.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297909

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.