PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. 4 (22) | 145--151
Tytuł artykułu

Płatności obszarowe jako instrument polityki ochrony środowiska

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Direct Payments as an Instrument of the Environmental Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rolnictwo to dziedzina aktywności człowieka, której towarzyszy powstawanie pozytywnych i negatywnych zewnętrznych efektów środowiskowych. W celu zmotywowania rolników do prowadzenia działalności produkcyjnej w sposób zapewniający ograniczenie negatywnego wpływu tej działalności na środowisko naturalne, w system wsparcia bezpośredniego wbudowano tzw. zasadę cross compliance. W pracy scharakteryzowano płatności obszarowe jako instrument polityki ekologicznej oraz dokonano przeglądu proponowanych przez Komisję Europejską wariantów reformy płatności bezpośrednich przez pryzmat funkcji środowiskowych tego instrumentu. (abstrakt oryginalny)
EN
Agriculture is the area of human activity that is accompanied by the formation of positive and negative external environmental effects. In order to motivate farmers to conduct production activities in a way that reduces the negative impact of these activities on the environment, the so-called principle of cross compliance has been incorporated into the direct support system. This study characterises the area payments as an instrument of the environmental policy and is a review of the European Commission's different proposals for the reform of direct payments through the prism of environmental functions of this instrument. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
145--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej. 2006. Red. B. Fiedor, A. Graczyk. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi". 2010. KOM (2010) 672.
 • Poskrobko B., 2001. Podstawy polityki ekologicznej. W: Ochrona środowiska - problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Red. K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki. PWE, Warszawa.
 • Rogall H., 2010. Ekonomia zrównoważonego rozwoju - teoria i praktyka. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V. 2009. Dz. Urz. UE L 316 z 2.12.2009: 27-64, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 2009. Dz. U. Nr 40, poz. 326, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001. 2003. Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003: 1-69, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003. 2009. Dz. Urz. UE L 30 z 31.1.2009: 16-99, z późn. zm.
 • Sadłowski A., 2011. Koncepcja rolnictwa wielofunkcyjnego w propozycjach Komisji Europejskiej w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Rocz. Nauk. SERiA 13, 5, 55-59.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 2008. Dz. U. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.
 • Zasada Wzajemnej Zgodności (cross compliance). Minimalne normy, Obszar A i Obszar B obowiązujący od 2011 r. 2010. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297953

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.