PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 | 433--466
Tytuł artykułu

Modelowanie systemów skointegrowanych : aspekty teoretyczne

Warianty tytułu
Modelling of Cointegrated Systems : Theoretical Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza ekonometryczna w przypadku zmiennych niestacjonarnych wymaga zastosowania nieklasycznych technik, w przeciwnym bowiem przypadku następuje identyfikacja regresji pozornych, utrata pożądanych właściwości przez estymator parametrów czy ograniczenie możliwości ekonomicznej interpretacji otrzymanych wyników. Część prezentowanych sposobów analizy weszła już do kanonu ekonometrii, niektóre jednak, zwłaszcza techniki estymacji i weryfikacji hipotez w dziedzinie I(2), ciągle jeszcze zaliczane są do niestandardowych. W artykule pokazano standardowe kategorie ekonomiczne, jak też zasoby i strumienie w kontekście jedno- i wielowymiarowej analizy kointegracyjnej. Klasyczny podział na zasoby i strumienie okazuje się niewystarczający, zwłaszcza w przypadku analizy zmiennych I(2).(abstrakt oryginalny)
EN
Econometric analysis in the case of nonstationary variables requires non-standard techniques application to avoid some problems, especially spurious regressions identification, undesired features of parameters estimator or limited economic interpretability of results. Some of discussed methods of analysis belongs now to the canon of econometrics, however there are estimation and verification techniques (especially connected with I(2) domain) which are still non-standard. The paper presents famous economic categories (stocks and flows) in the context of simple and multivariate cointegration analysis. Especially in the case of I(2) variables analysis traditional discrimination between stocks and flows might be non-sufficient.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
433--466
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Banerjee A., Dolado J.J., Galbraith J.W., Hendry D.F. (1993), Co-integration, error correction and the econometric analysis of non-stationary data, Oxford University Press, Oxford.
 • Blangiewicz M., Charemza W. (1990), Cointegration in small samples: empirical percentiles, drifting moments and customized testing, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 303-315.
 • Charemza W., Majerowska E. (2000), Regulation of the Warsaw Stock Exchange: the portfolio allocation problem, Journal of Banking and Finance, 24, 555-576.
 • Charemza, W., Syczewska E.M. (1998), Joint application of the Dickey-Fuller and KPSS tests, Economics Letters, 61, 17-21.
 • Cuthbertson K., Hall S.G., Taylor M. (1992), Applied econometric techniques, Harvester Wheatsheaf, London.
 • Dickey D.A., Fuller W. (1979), Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.
 • Dickey D.A., Pantula S.G. (1987), Determining the order of differencing in autoregressive processes, Journal of Business and Economic Statistics, 5, 455-462.
 • Domański Cz., Pruska K. (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Engle R.F., Granger C.W.J. (1987), Cointegration and error correction: representation, estimation and testing, Econometrica, 55, 251-276.
 • Engle R.F., Granger C.W.J. (1991), Long-run economics relationships: readings in cointegration, Oxford University Press, Oxford.
 • Engle R.F., Yoo S. (1989), Cointegrated economic time series: a survey with new results, Discussion Paper, 89-38, University of California, San Diego.
 • Grabowski W. (2006), Skointegrowanie cenzurowanych procesów stochastycznych, w: A. Welfe (red.) Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Granger C.W. J. (1981), Some properties of time series data and their use in econometric model specification, Journal of Econometrics, 16, 121-130.
 • Granger C.W. J. (1993), What are we learning about the long-run, The Economic Journal, 103, 307-317.
 • Granger C.W.J., Newbold P. (1974), Spurious regressions in econometrics, Journal of Econometrics, 2, 111-120.
 • Hamilton J.D. (1994), Time series analysis, Princeton University Press, Princeton.
 • Johansen S. (1988), Statistical analysis of cointegration vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 231-254.
 • Johansen S. (1995a), Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models, Oxford University Press, Oxford.
 • Johansen S. (1995b), A statistical analysis for I(2) variables, Econometric Theory, 11, 25-29.
 • Juselius K. (1999), Price convergence in the long run and medium run. An I(2) analysis of six price indices, w: R. Engle, H. White (red.), Cointegration, causality and forecasting, Festschrift in honour of Clive W.J. Granger, Oxford University Press, Oxford.
 • Juselius K. (2004), Inflation, money growth and the I(2) analysis, w: A. Welfe (red.), New directions in macromodelling, Elsevier, Amsterdam.
 • Juselius K. (2006), Cointegrated VAR Model. Methodology and applications, Oxford University Press, Oxford.
 • Juselius K., Vuojosevic Z. (2003), High inflation, hyper inflation, and explosive roots. The case of Yugoslavia, Discussion Papers, 23, Institute of Economics, University of Copenhagen.
 • Kelm R. (2013), Kurs złoty/euro: teoria i empiria, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.
 • Kębłowski P. (2003), Test hipotezy wspolnego potwierdzenia stopnia integracji ADF-KPSS, Przegląd Statystyczny, 3, 87-104.
 • Kębłowski P. (2008), Małopróbkowe wnioskowanie o rzędzie kointegracji, rozprawa doktorska, Uniwersytet Łodzki, Łodź.
 • Kębłowski P., Welfe A. (2004), The ADF-KPSS test of the joint confirmation hypothesis of unit autoregressive root, Economics Letters, 85(2), 257-263.
 • Kotłowski J. (2006), Pieniądz i ceny w gospodarce polskiej. Analiza kointegracji sezonowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kufel T. (2002), "Nonsense correlation between time series" - historia badań symulacyjnych dla procesów zintegrowanych, Przegląd Statystyczny, 49(1), 63-72.
 • Kwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y. (1992), Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root, Journal of Econometrics, 54, 159-178.
 • Kwiatkowski J., Osiewalski J. (2002), Modele ARFIMA. Podstawowe własności: analiza bayesowska, Przegląd Statystyczny, 2, 105-122.
 • Leszkiewicz-Kędzior K., Welfe W. (2012), Consumption function for Poland. Is life cycle hypothesis legitimate, Bank i Kredyt, 43(5), 5-20.
 • Maddala G.S. (1992), Introduction to econometrics, Macmillan, New York.
 • Majsterek M. (1998), Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej, Przegląd Statystyczny, 45(1), 113-130.
 • Majsterek M. (2003), Zmienne zintegrowane w stopniu drugim w modelowaniu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny, 50(2), 97-116.
 • Majsterek M. (2008), Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.
 • Majsterek M. (2012), Cointegration analysis in the case of I(2) - general overview, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 4(4), 215-252.
 • Majsterek M., Welfe A. (2013a), Wielowymiarowa analiza kointegracyjna, w: P. Karp, P. Kębłowski, M. Majsterek, A. Welfe, Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Majsterek M., Welfe A. (2013b), Modelowanie cen: analiza I(2), w: P. Karp, P. Kębłowski, M. Majsterek, A. Welfe, Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Makridakis S., Wheelwright S.C. (1989), Forecasting. Methods for management, Wiley and Sons, New York.
 • Nelson C.R., Plosser C.I. (1982), Trends and random walks in macroeconomic time series: some evidence and implications, Journal of Monetary Economics, 10, 139-162
 • . Newey W., West K. (1987), A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix, Econometrica, 55, 703-708.
 • Osiewalski J. (2001), Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Krakow.
 • Osterwald-Lenum M. (1990), Recalculated and extended tables of the asymptotic distribution of some important maximum likelihood cointegration test statistics, Institute of Economics, University of Copenhagen, mimeo.
 • Paruolo P. (1996), On the determination of integration indices in I(2) systems, Journal of Econometrics, 72(1/2), 313-356.
 • Paruolo P. (2000), Asymptotic efficiency of the two stage estimator in I(2) systems, Econometric Theory, 16(4), 524-550.
 • Piłatowska M. (2003), Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych: studium metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Rahbek A., Jorgensen C., Kongsted H.Ch. (1999), Trend-stationarity in the I(2) cointegration model, Journal of Econometrics, 90, 265-289.
 • Rao C.R. (1973), Linear statistical inference and its applications, John Wiley and Sons, New York.
 • Rubaszek M., Serwa D. (2009), Analiza kursu walutowego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sargan J.D., Bhargava A. (1983), Testing the residuals from least squares regression for being generated by the gaussian random walk, Econometrica, 51, 153-174.
 • Sims C.A. (1980), Macroeconomics and reality, Econometrica, 48, 1-48
 • Spanos A. (1986), Statistical foundations of econometric modeling, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Stock J.H. (1987), Asymptotic properties of least-squares estimators of co-integrating vectors, Modelowanie systemów skointegrowanych Econometrica, 55, 1035-1056.
 • Syczewska E. (1999), Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Syczewska E. (2002), Analiza wahań kursowych a ułamkowa integracja, w: A. Orłowski (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych III, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Szreder M. (1994), Informacje a priori w klasycznej i bayesowskiej estymacji modeli regresji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Vostroknutova E. (2003), Polish stabilization: What can we learn from the I(2) cointegration analysis?, Economics of Planning, 36(2), 177-198.
 • Welfe A. (2009), Ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.