PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 13 | 73--96
Tytuł artykułu

Partnerstwo lokalne - istota i znaczenie na przykładzie lokalnych grup działania

Warianty tytułu
The Nature and Importance of Local Partner'ship - the Example of Local Action Groups
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie porusza problematykę coraz silniej rozwijających się w Polsce partnerstw lokalnych. Celem podjętych rozważań jest wskazanie istoty i znaczenia lokalnych grup działania, będących wyrazem partnerstwa lokalnego, dla modernizacji i rozwoju obszarów wiejskich. Rozważania podzielono na odrębne części odnoszące się do: ujęcia znaczeniowego partnerstwa lokalnego, lokalnych grup działania oraz do wybranych aspektów funkcjonowania LGD z terenu województwa łódzkiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article are local action groups as an example of local partnerships in Poland. Local action groups are not a new solution used to support the local development. The article is divided into three parts: first - the importance of local partnerships, second - local action groups as an expression of local partnership and third - functioning of local action groups in the Lodz Voivodeship.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Biderman A., Kazior B., Serafin R., Szmigielski P., Building Partnerships. A Practical Manual, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2004.
 • Carnwell R., Carson A., The concepts of partnership and collaboration, http://www.mcgraw-hill.co.uk/ openup/chapters/9780335229116.pdf (21.11.2013).
 • Ewaluacja Lokalnych Grup Działania z województwa łódzkiego według stanu na dzień 31 marca 2012 r., Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Furmankiewicz M., Królikowska K., Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Furmankiewicz M., Współpraca międzysektorowa w ramach \"partnerstw terytorialnych\" na obszarach wiejskich w Polsce, \"Studia Regionalne i Lokalne\" 2006, nr 2(24).
 • Gierulska J., Podejście LEADER w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2009.
 • Hudson B., Exworthy M., Peckham S., The Integration of Localised and Collaborative Purchasing: a Review of the Literature and Framework for Analysis, Nuffield Institute for Health, University of Leeds, University of Southampton, 1998.
 • Kalisiak-Mędelska M., Partycypacja społeczna - przymus czy rzeczywista potrzeba?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 241, Wrocław 2011.
 • Kalkulator budżetu LSR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Leader.
 • Katalog LGD - Lokalne Grupy Działania i ich działalność na obszarach wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2012.
 • Kołomycew A., Lokalne grupy działania, jako forma partycypacji na szczeblu lokalnym, http://www. marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk1/08.pdf (10.12.2013).
 • Leader subcommittee focus group on the implementation of the bottom-up approach extended report, 2011.
 • Lukesch R., The LAG - handbook. A guide through the stunning world of local actions groups, Brussels 2007.
 • Mapa Polski z podziałem na lokalne grupy działania, Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa i Wsi, http:// www.minrol.gov.pl/pol/Media/Files/mapa-LGD-PL (9.12.2013)
 • Marciniak M., LEADER 2014+. Analiza propozycji dotyczących unijnego programu LEADER przedstawionych przez Komisję Europejską i wnioski na kolejny okres programowania po 2013 r., 2012.
 • Ocena funkcjonowania LGD realizujących LSR w ramach PROW 2007-2013.
 • Partnerstwo międzysektorowe na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie. Prezentacja w ramach projektu \"Lokomotywa zrównoważonego rozwoju - partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie\".
 • Partnerstwo w rozwoju lokalnym, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2003.
 • Pastuszka S., Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich, \"Studia Regionalne i Lokalne\" 2005, nr 2(20).
 • Serafin R., Kazior B., Jarzębska A., Grupy partnerskie. Od idei do współdziałania - praktyczny przewodnik, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2005.
 • Sobolewski A. (red.), Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU 2007, nr 64, poz. 427).
 • Wójtowicz J., ABC partnerstwa lokalnego (1), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298055

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.