PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 187 Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych | 11--35
Tytuł artykułu

Paradygmat public relations jako dyscypliny naukowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Relations as a Scientific Discipline
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie refleksji i wniosków współczesnych badaczy public relations wokół naukowego charakteru tej dyscypliny. Podstawowym założeniem jest teza Jacquie L'Etang o istnieniu alternatywnych podejść do public relations zarówno w aspekcie praktycznym, jak i konceptualnym. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: 1. Jaki jest udział nauk społecznych w budowaniu teorii public relations? 2. Jaki jest udział nauk ekonomicznych w budowaniu teorii public relations? 3. Czy współcześnie można już stwierdzić istnienie teorii public relations? Autorki formułują swoje wnioski na podstawie studiów literatury zagranicznej, biorąc jako metodologiczną podstawę drzewo genealogiczne public relations opracowane przez Jacquie L'Etang. (fragment tekstu)
EN
Last years of XX century and the beginning of XXI century have been the era of public relations. Although this discipline is almost 100 year old, and its roots are in the ancient times, the dynamic development has happened in recent years. Globalisation, new technology, new form of communication, better educated people and the development of free market economy in the global world are conditions which foster expansion of public relations practice. All of above make public relations a crucial subject which should be placed in the scientific field. One of the questions which have been raised in recent times is a question about a PR paradigm. This is why, the main objective of the presented paper is to present some conclusions around scientific quality of public relations. The main assumption of the paper is the Jacquie L'Etang's thesis about few different approaches to PR both in practice and theory. The paper tries to answer the following research questions: 1. How do social sciences participate in the theory of public relations? 2. How does economics participate in the theory of public relations? 3. Does public relations theory exist? The authors of the paper make conclusions referring to the recent literature in this field considering as the methodological basis the PR family tree prepared by Jacquie L'Etang. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamus-Matuszyńska A.: Możliwości public relations jako dyscypliny naukowej. W: Public relations sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Red. H. Przybylski. Wydawnictwo AE, Katowice 2004.
 • Anderson B.: Wspólnoty wyobrażone. Znak, Kraków 1997. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M.: Psychologia społeczna. Serce i umysł. Zysk i S-ka, Poznań 1994.
 • Beck U.: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Scholar, Warszawa 2002.
 • Bell P.A., Greene Th.C., Fischer J.D., Baum A.: Psychologia środowiskowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Black S.: Public relations. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Burkat R.: On Habermas. Understanding and Public Relations. W: Public Relations and Social Theory. Key Figures and Concepts. Red. O. Ihlen, B. Van Rules, M. Fredrikson. Routladge, New York, London 2009.
 • Carroll A.B.: Corporate Social Responsibility. Evolution of Definitional Construct. "Business and Society" IX/1999, Vol. 38, No. 3.
 • Cenker E.M.: Public relations. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
 • Culberson H., Jeffers D., Stone D.B., Terrell M.: Social, Political and Economic Context in Public Relations: Theory and Cases. Lawrance Erlbaum, Hillsdale 1993.
 • L'Etang J.: Public relations. Concepts, Practice and Critique. Sage Publications, Los Angeles, London 2010.
 • Grunig J.E.: Furnishing the Edifice: Ongoing Research on Public Relations. As a Strategic Management Function. "Journal of Public Relations Research" 2006, 18/2.
 • Habermas J.: Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Habermas J.: Teoria działania komunikacyjnego. T. I i II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Hallahan K.: Seven Models of Framing: Implications for Public Relations. "Journal of Public Relations Research" 1999, 11(3).
 • Heath R.L.: Shifting Foundations. Public Relations as Relationship Building. W: Handbook of Public Relations. Red. R.L. Heath. Sage Publications, Thousand Oaks, London 2001.
 • Heath R.L.: Onward into more Fog: Thoughts on Public Relations Research Directions. "Journal of Public Relations Research" 2006, 18(2).
 • Holmstrom S.: On Luhmann. Contingency, Risk, Trust, and Reflection. W: Public Relations and Social Theory. Key Figures and Concepts. Red. O. Ihlen, B. Van Rules, M. Fredrikson. Routladge, New York, London 2009.
 • Ihlen O., van Ruler B.: Applying Social Theory to Public Relations. W: Public Relations and Social Theory. Key Figures and Concepts. Red. O. Ihlen, B. van Rules, M. Fredrikson. Routledge, New York, London 2009.
 • Ihlen O., van Ruler B.: How Public Relations Works: Theoretical Roots and Public Relations Perspectives. "Public Relations Review" 2007, 33.
 • Kozielecki J.: Koncepcja psychologiczna człowieka. PIW, Warszawa 1977.
 • Luhmann N.: Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2007.
 • Ławniczak R.: Transition Public Relations - An Instrument for System Transformation in Central and Eastern Europe. W: Public Relations Contribution to Transition in Central and Eastern Europe. Research and Practice. Red. R. Ławniczak. Printer, Poznań 2001.
 • Ławniczak R.: Public Relations Role in a Global Competition "to sell" Alternative Political and Socio-economic Models of Market Economy. "Public Relations Review" 2007, 33(4).
 • Ławniczak R.: Introducing Market Economy, Institutions and Instruments: The Role of Public Relations in Transition Economies. Wydawnictwo Piar.pl, Poznań 2005.
 • Łukaszewski W.: Psychologiczne koncepcje człowieka. W: Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Red. J. Strelau. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Merton R.K.: Teoria socjologiczna i struktura społeczna. PWN, Warszawa 1982.
 • Mickey Th.J.: Deconstructing Public Relations. Public Relations Criticism. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah, New Jersey, London 2003.
 • Misztal B.: Społeczeństwo. W: Encyklopedia socjologii. Suplement. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 • Podnar K., Lah M., Golob U.: Economic Perspective on Public Relations. "Public Relations Review" 2009, 35.
 • Pluwak A.: Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych. "Global Media Journal". Polska Edycja. 2009, 1(5).
 • Public Relations and Social Theory. Key Figures and Concepts. Red. O. Ihlen, B. Van Rules, M. Fredrikson. Routladge, New York, London 2009.
 • Rosicki R., Szewczak W.: O przedmiocie badań politologii. Czy możliwa jest wspólna teoria polityki? "Studia Polityczne" Warszawa 2012, nr 29.
 • Shaffer J.: Reinventing Communications. "Communication World" 1997, 14(3).
 • Stankiewicz J.: Komunikowanie się w organizacji. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.
 • Such J., Szcześniak M.: Filozofia nauki. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000.
 • Szacki J.: Historia myśli socjologicznej. PWN, Warszawa 1981.
 • Sztompka P.: Logika analizy funkcjonalnej w socjologii i antropologii społecznej. W: Metodologiczne problemy teorii socjologicznych. Red. S. Nowak. Wydawnictwo UW, Warszawa 1971.
 • Sztompka P.: Metoda funkcjonalna w socjologii i antropologii społecznej. Studium analityczne. Ossolineum, Wrocław 1971.
 • Trzebiński J.: Rola schematów poznawczych w zachowaniach społecznych. W: Psychologia spostrzegania społecznego. Red. M. Lewicka, J. Trzebiński. KiW, Warszawa 1985.
 • Wojcik K.: Public relations od A do Z. T. 1. Placet, Warszawa 1997.
 • Wojcik K.: Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Placet, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298057

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.