PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 358 Prace z zakresu nauk politycznych | 5--18
Tytuł artykułu

Rozwój systemu politycznego Polski Ludowej w latach 1944-1989 (zarys problematyki)

Autorzy
Warianty tytułu
Development of the Political System of the Polish People's Republic in the Years 1944-1989 (Outline of the Problems)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono genezę systemu politycznego Polski Ludowej oraz strukturę, a także istotne cechy systemu politycznego w latach 1948-1980.Omówiono próby przekształceń polskiego systemu politycznego w latach 1980-1981. Na koniec przedstawiono podstawowe kierunki i koncepcje reform systemu politycznego w latach osiemdziesiątych.
EN
The development of the Polish political system in the years 1944-1989 has been outlined. The basic development phases have been distinguished and the characteristics of the system in the individual stages have been defined. Basing on the historical analysis of the developmental tendencies of the Polish political system, a proposition has been submitted that its further evolution should aim at the consolidation of the political pluralism and the development of various forms of social self-government.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • J. Staniszkis, Czy zmierzch formacji?, Więź, 1989,nr 5
 • J. J. Wiatr, Ewolucja koalicyjnego sposobu sprawowania władzy politycznej w Polsce lat osiemdziesiątych w: Pomocnicze materiały naukowe na doroczne kursokonferencje wrześniowe wykładowców "nauki o polityce", COM SNP, Warszawa 1987, s. 4-18.
 • K. Popiel, Od Brześcia do "Polonii", Londyn 1967, s. 90-93.
 • O.J. Wiatr, Marksizm i polityka, Warszawa 1987, s. 153-155.
 • M. Łatyński, Nie paść na kolana. Szkice z opozycji lat czterdziestych, przedruk: Polonia Warszawa 1987.
 • K. Kersten, Narodziny systemu władzy, Paryż 1986.
 • A. Werblan, Władysław Gomułka w okresie referendum i wyborów do Sejmu Ustawodawczego, "Dzieje Najnowsze" 1987, nr 3.
 • H. Dominiczak, R. Halaba, T. Walichnowski, Z dziejów politycznych Polski 1944-1984, -Warszawa 1984 i inne.
 • Wiatr J. J., Stalinizm - próba interpretacji, Materiały, analizy, studia, KiW, 1989 s. 10, 14.
 • H. Groszyk, M. Żmigrodzki, Kierunki ewolucji systemu partyjnego w PRL, "Studia Nauk Politycznych" 1986, nr 6, s. 3-48.
 • O. Surowiec, Zakres i kierunki" konstytucjonalizacji społeczno-politycznego mechanizmu władzy ludu w PRL, "Studia Nauk Politycznych" 1987,nr 2, s. 45-52.
 • A. Łopatka, Organizacja polityczna społeczeństwa socjalistycznego w Polsce, Warszawa 1970, s. 15-17.
 • M. Krajewski w opracowaniu: Obecny etap rozwoju socjalizmu. Materiały, analizy, studia, KiW, Warszawa 1987, s. 6-10.
 • A. Antoszewski, J. Mielecki, Wokół problematyki demokratyzacji życia politycznego w Polsce, "Ideologia i Polityka" 1988, nr 7-8, s. 101.
 • M. Gulczyński, Główne założenia reformy systemu politycznego PRL. Materiały, analizy, studia, KiW, Warszawa 1988.
 • E. Zieliński, System sprawowania władzy państwowej w okresie październikowym , "Studia Nauk Politycznych" 1988, nr 6, s. 53-75.
 • K.B. Janowski, Czy możliwa jest legalna opozycja? Dylematy przeobrażeń systemu politycznego w Polsce, KiW, Warszawa 1988, s. 2-8.
 • Z. Kaczmarek, Kryzysogenne elementy w funkcjonowaniu systemu politycznego, "Studia Nauk Politycznych" 1986,nr 6, ,s. 66-68.
 • W. Pietras, A. Witak, Periodyzacja rozwoju systemu politycznego Polski Ludowej w latach 1944-1980, w: Historia polityczna Polski Odrodzonej, lnstytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krynica - Czarny Potok 1981.
 • E. Zieliński, Kierunki reformy polityczno-ustrojowej lat osiemdziesiątych. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1987.
 • M. Gulczyński, "O pluralizmie i porozumieniu. Materiały, analizy, studia, KiW, Warszawa 1988.
 • M. Król, Minimum opozycyjne, "Tygodnik Powszechny" 1988, nr 45.
 • R. Bugaj, Kształt i warunki polskiej przebudowy, w: "Tygodnik Powszechny" 1988, nr 46.
 • W. Arkuszewski, Niezależność jako program, "Więź" 1989, nr ,2 s. 13-15.
 • L. Grzybowski, Pluralizm polityczny w socjalizmie, KiW, Warszawa 1988.
 • B. Jankowski, Pluralizm socjalistyczny i porozumienie narodowe. Zapis dyskusji, "Nowe Drogi" 1988, nr 7, s. 42.
 • A. Bodnar,, i K. Janik, Partia w procesie reform gospodarki i państwa ," Książka i Wiedza", Warszawa 1988.
 • J. Reykowski, Po co reformy polityczne? Książka i Wiedza, Warszawa 1988.
 • M. Gulczyński, Główne założenie reformy systemu politycznego, Warszawa, 1988.
 • W. Sokolewicz, Regulacja konstytucyjna systemu politycznego, "Państwo i Prawo" 1988, z. 8.
 • W. Arkuszewski, Przełom?, "Więź" 1989, nr 5, s., 3.
 • M. Wierzbowski, Nowe prawo o stowarzyszeniach, Państwo i Prawo" 1989, z. 7.
 • S. Gebethner, Wybory do Sejmu i Senatu 1989 (wstępne refleksje), "Państwo i Prawo" 1989 z. 7, s.14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298089

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.