PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 (39) Challenges and Conceptions in Contemporary Logistics ; Wyzwania i koncepcje współczesnej logistyki | 235--253
Tytuł artykułu

Environmental Protection Solutions in the Process of the Polish Railway Modernisation

Warianty tytułu
Rozwiązania z zakresu ochrony środowiska w procesie modernizacji polskiej kolei
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Autorzy omówili wybrane przykłady rozwiązań wykorzystanych przez PKP PLK S.A. podczas modernizacji głównych linii kolejowych w Polsce w celu dostosowania się do uwarunkowań środowiskowych. Opisane rozwiązania odnoszą się do ochrony i odnowy przyrody w pobliżu szlaków kolejowych. Opracowano je na podstawie trzech założeń: ochrony zwierząt wzdłuż szlaków transportowych, ograniczenia hałasu, kompensaty przyrodniczej obejmującej odnowę obszarów przylegających do linii kolejowych w celu poprawy systemu wodnego oraz warunków środowiskowych dla zwierząt.(abstrakt oryginalny)
EN
The authors discuss examples of solutions currently applied in the process of modernisation of main railway lines undertaken by the Polish PKP PLK S.A. in order to assess compliance with the applicable environmental conditions. The solutions described pertain to nature conservation and restoration in the vicinity of railway routes. They are developed according to three assumptions: protection of animals along transport routes; traffic noise reduction; natural compensation which consists in restoration of the lands adjacent to railway lines in order to enhance water regimes and habitat conditions for animals.(original abstract)
Twórcy
 • General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces in Wroclaw, Poland
 • Wroclaw School of Banking, Poland
Bibliografia
 • Bęben D.,"Hałas wokół szlaków transportowych", Drogownictwo 2010, R. LXV, No. 9.
 • Bęben D., Ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2009.
 • Borys T. Indicators for Sustainable Development - a Polish experience, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Warszawa - Białystok 2005.
 • Consortium of Ekobel Schall Schulz, EGBUD, Carbologistic, Ensuring compliance with the requirements of the decision on environmental conditions for the sake of approval of the investment entitled "Modernisation of the E30 railway line in sections Węgliniec - Zgorzelec and Węgliniec - Bielawa Dolna", a conceptual design, Contract No. 2002/PL/16/P/ PT/016-08.
 • Directive No. 2002/49/EC of 25th June 2002 related to the assessment and management of environmental noise (OJ L No. 189 of 18th July 2002).
 • "Forum of Manufacturers, Designers and Users: Railway Transport Infrastructure in the European Union and in Poland", Technika Transportu Szynowego 2006, No. 7-8.
 • Gronowicz J., Ochrona środowiska w transporcie lądowym, Wyd. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Poznań - Radom 2003.
 • Kamisiński T. et al., "Ekran akustyczny z powierzchnią dyfuzyjną", Drogownictwo 2010, R, LXV, No. 12.
 • Official brochures of Bombardier Transportation Polska.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. z 2007 r. nr 120, poz. 826 [Regulation of the Minister of Environment of 14th June 2002 on permissible noise levels in the environment, Official Journal of Laws of 2007, No. 120, item 826].
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r, w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem, Dz.U. nr 179, poz. 1498 [Regulation of the Minister of Environment of 14th October 2002 on detailed conditions to be met under a scheme of the environment protection against noise, Official Journal of Laws No. 179, item 1498],
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu, Dz.U. nr 8, poz. 81 [Regulation of the Minister of Environment of 15th January 2002 on threshold noise level values, Official Journal of Laws No. 8, item 81].
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. nr 178, poz. 1841 [Regulation of the Minister of Environment of 29th July 2004 on permissible noise levels in the environment, Official Journal of Laws No. 178, item 1841].
 • Rozporządzenie Radv Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, Dz.U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm, [Regulation of the Council of Ministers of 9th November 2004 on specification of types of projects likely to have a considerable environmental impact and on detailed criteria connected with the qualification of projects for the preparation of environmental impact assessments, Official Journal of Laws No. 257, item 2573].
 • Skuła R., Nowe i nowatorskie technologie stosowane przy modernizacji i remontach linii kolejowej, a thesis supervised by A. Surowiecki, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Legnica 2010.
 • Surowiecki A., Directions of activity in the range of environment protection in road and rail transport, Lower Silesian Science Festival, a lecture, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Institute of Building, Wroclaw, 20th September 2011.
 • Surowiecki A., Zagadnienia techniki transportu szynowego (prędkość ruchu), Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Standardy techniczne - Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości v max < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla taboru z wychylnym nadwoziem) [Technical Standards - Detailed technical conditions for modernization or of railway lines for speeds of v max < 200 km/h (for conventional rolling stock) and 250 km./h (for tilting rolling stock)]. Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa. Warszawa, 2009.
 • Towpik K., "Oddziaływanie wibroakustyczne transportu kolejowego na środowisko i sposoby Ograniczenia" Przegląd kolejowy 2000, No. 131.
 • Ustawa z dnia z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późn. zm. [Act of 27th April 2001 - Environmental Protection Law, Official Journal of Laws of 2006, No. 129, item 902, as amended].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298129

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.