PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 (39) Challenges and Conceptions in Contemporary Logistics ; Wyzwania i koncepcje współczesnej logistyki | 255--275
Tytuł artykułu

Problems Involved in the Development of Instruments Supporting the Creation of Sustainable Behaviour in Transport

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W niniejszym artykule zarysowano problematykę dotyczącą zachowań transportowych oraz złożoności determinant, które warunkują wybór określonego sposobu przemieszczania się. Rozważania te posłużyły próbie oceny skuteczności i zasadności niektórych instrumentów na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu jako sektora, który z jednej strony jest niezbędnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego, a z drugiej generuje liczne negatywne efekty zewnętrzne obniżające poziom dobrobytu społecznego. Celem artykułu było ukazanie pewnych kierunków rozwoju działań na rzecz budowy zrównoważonych zachowań transportowych.(abstrakt oryginalny)
EN
This article provides a discussion on the overall body of probl ems related to transport behaviours as well as the complexity of determinants conditioning the choice of the means of transport. Through these considerations, the author has made an attempt to assess both efficiency and legitimacy of certain instruments used for the sake of sustainable development of transport being a sector which, on one hand, constitutes an indispensable factor of socioeconomic growth, and on the other hand, causes numerous negative external effects reducing the general level of social welfare. The purpose of the article has been to highlight certain trends in the development of actions undertaken in order to build sustainable transport behaviours.(original abstract)
Twórcy
 • Opole University, Poland
Bibliografia
 • 2007 World Population Data Sheet, Population Reference Bureau, Washington 2008, http://www. prb.org/pdf07/07WPDS_Eng.pdf [31.01.2013].
 • Antonides G., Raaij W.F, van, Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa 2003.
 • Biała Księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144, final version.
 • Coada A., Haanb P. de, Wörsdorfer J.S., The Role of Knowledge, Incentives and Consumption Behavior in Environmental Innovations: An Application to Car Purchases, DIME Workshop "Empirical Analyses of Environmental Innovations", Karlsruhe 2008, http://www.dime-eu.org/files/active/O/lSlWorkshopCoad.pdf [5.12.2.012].
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Social and Economic Committee and the Committee of the Regions, Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii "Europa 2020", KOM(2011) 21, final version.
 • "Czas oczyścić powietrze", Przyroda dla Europejczyków, Magazine of the General Directorate for Environment, http://ec.europa.eu/environment/news/efe/20/article__2434__pl.htm [27.12.2008].
 • Defining an Environmentally Sustainable Transport System, Commission Expert Group on Transport and Environment 2000, http://www.ocs.polito.it/biblioteca/mobilita/Defining.pdf [31.01.2013].
 • EST! Environmentally Sustainable Transport. Future, Strategies arid Best Practices, Synthesis Report of the OECD project on Environmentally Sustainable Transport (EST) presented on occasion of the International est! Conference, Vienna, 4tn to 6lh October 2000.
 • EU Transport in Figures. Statistical Pocketbook 2012, European Union, 2012, http://ec.europa.eu/ transport/facts-fundings/statistics/doc/2012/pocketbook2012.pdf [1.12.2012].
 • Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do [1.01.2012].
 • Fiedor В., Czaja 8,, Graczyk A,, Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Handbook on Estimation of External Costs in the Transport Sector, European Commission DG TREN, Delft 2008.
 • http://www.mobilityweek.eu/ [1.02.2013].
 • Impact Assessment. Accompanying Document to the White Paper Roadmap to a Single European Transport A rea - Towards a Competitive and Resource Efficient Transport System, European Commission 2011, COM(2011) 144, final version.
 • Information provided by Prof. Udo Becker (Dresden University of Technology, Germany) at a training session on mobility management organised under the "Transport Learning" cycle; Krakow, 24th January 2013.
 • Jachnis A., Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2007.
 • Karczewska M., "Determinanty zachowań konsumenckich na rynku", in: Materials of the 2010 Krakow Conference of Young Scientists. Symposia and Conferences of the Krakow Conference of Young Scientists, No. 5, Pro Futuro Scientific Group, AGH University of Science and Technology in Krakow, Kraków 2010, http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Referaty-_V_KKMU/NE/r475-484_Karczewska.pdf [31.01.2013].
 • Key World Energy Statistics 2012, International Energy Agency, http://www.iea.org/publications/ freepublications/publication/kwes.pdf [31.01.2013].
 • Marszałek S., Ekonomika, organizacja i zarządzanie w transporcie, Wyd. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice 2001, Katowice 2001,
 • Monitorowanie postaw społecznych w zakresie zrównoważonego transportu. Pierwszy etap badania, a rreport developed under a commission of the Ministry of Environment, PBS DGA Sp. z O.G., Sopot 2010, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2010_12/7b2301bd6c0c4c7a-4013ca88560el558.pdf [31,01.2013].
 • Oil Bulletin. History from 2005 Onwards, European Communities 2011, http://ec.europa.eu/en- ergy/observatory/oil/bulletin_en.htm [5.12.2012].
 • "Our Common Future", Report of the World. Commission on Environment and Development, WCED, United Nations, 11 December 1987, http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm [31.01.2013].
 • Paradowska M., "Akceptacja publiczna jako element kształtowania zrównoważonych systemów transportu w miastach", Handel wewnętrzny 2012, Vol. 3.
 • Paradowska M., Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską - przykład aglomeracji wrocławskiej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
 • Platje J., Institutional Capital - Creating Capacity and Capabilities for Sustainable Development, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
 • Platje J., Paradowska M., Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie transportowym, Wyd. Nasz Dom i Ogród "Flora", Wrocław 2011.
 • Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2001.
 • Project on Environmentally Sustainable Transport (EST'). Report on the OECD Conference Environmentally Sustainable Transport (EST): Futures, Strategies and Best Practice, OECD, Vienna 2000, http://esteast.imep.ch/phocadownload/oecd0003.pdf [31.01.2013].
 • Puławska S., "Koszty zewnętrzne w polityce transportowej Unii Europejskiej", Transport i ochrona środowiska 2008, No. 5-6.
 • Rolka M., Paliwa - detaliczne ceny na stacjach paliw od 20.03.2004 do 29.11.2012, http://mrc.tychy.pl/ceny.paliw/ [5.12.2012],
 • Soft Measures and Transport Behaviour, EST, OECD, Berlin 2002, http://www.oecd.org/env/ transportandenvironment/16199621.pdf [31.01.2013].
 • Stern P.C., "Information, incentives, and proenvironmental consumer behavior", Journal of Consumer Policy 1999, No. 22.
 • Stern P.C., "Toward a coherent theory of environmentally significant behavior", Journal of Social Issues 2000, No. 56(3).
 • Stern P.C., "Understanding individuals* environmentally significant behavior", Environmental Law Review 2005, No. 11(35).
 • The Contribution of Transport to Air Quality. TERM 2012: Transport Indicators Tracking Progress Towards Environmental Targets in Europe, EEA Report No. 10/2012, European Environment Agency, http://www.eea.europa.eu/publications/transport-and-air-quality-term-2012 [2.12.2012].
 • Transport - znów ostatnie miejsce w klasyfikacji Kioto, European Environment Agency, 2011, http://www.eea.europa.eu/pl/pressroom/newsreleases/traiisport-2014-znow-ostatme-niiejsce- w-klasyfikacji-kioto [1.12.2012].
 • Transport, eds. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2007.
 • Zrównoważona konsumpcja i produkcja. Środowisko Europy. Czwarty Raport Oceny, Report No. 1/2007, European Environment Agency 2007, http://www.eea.europa.eu/pl/publications/ srodowisko-europy-2014-czwarty-raport-oceny [3.12.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.