PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 10 | 30--46
Tytuł artykułu

Kulturowa gotowość organizacji ochrony zdrowia do zarządzania strategicznego

Warianty tytułu
Cultural Readiness of Health Care Organizations to Strategic Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza tematykę strategicznego zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, za najistotniejszy czynnik warunkujący skuteczność takiego zarządzania uznając kulturę organizacji. W artykule omówiono rolę kultury w organizacjach ochrony zdrowia, podkreślając jej znaczenie dla prawidłowego działania organizacji. Wskazano strategiczną mapę poznawczą jako jedno z narzędzi, z wykorzystaniem którego powinno się dzisiaj zarządzać organizacją w dynamicznym i zmiennym otoczeniu. Następnie omówiono budowę opracowanego przez Daniela Denisona modelu służącego do diagnozy kultury organizacji w kontekście jej dostosowania do zarządzania strategicznego. W oparciu o ten model opracowany został kwestionariusz ankiety, z wykorzystaniem którego przeprowadzono badania wśród pracowników wybranych organizacji ochrony zdrowia. Wyniki uzyskane z badań w obszarze komponentu zaangażowanie, wraz z wnioskami, przedstawione zostały w niniejszym artykule.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the subject of strategic management of health care organizations as the most important factor determining the effectiveness of such management recognizing the culture of the organization. The article discusses the role of culture in health care organizations, emphasizing its importance for the proper functioning of the organization. Identified strategic cognitive map as one of the tools by which to manage today should be an organization in a dynamic and changing environment. It then discusses the construction developed by Daniel Denison model used for the diagnosis of organizational culture in the context of its adaptation to strategic management. Based on this model was developed questionnaire, which was conducted using a survey among employees of selected health organizations. The results obtained from studies in the area of component commitment, together with the conclusions presented in this article.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
30--46
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Banaś A. (2013), Badanie kulturowych uwarunkowań zarządzania strategicznego w organizacjach ochrony zdrowia, Praca licencjacka obroniona w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2013.
 • 2. Dobska M., Rogoziński K. (2008), Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa 2008, s. 197.
 • 3. Dyla S., Szeptuch A., Zwolińska D. (2013), Badanie procesowych, kulturowych i strukturalnych uwarunkowań zarządzania strategicznego w organizacjach, Zarządzanie i Finanse nr 1/2013, cz. I, s. 144.
 • 4 Marcinkowski A., Sobczak J. (1989), Wybrane zagadnienia socjologii organizacji. Cz. II. Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji, wybór tekstów, opracowanie i wstęp. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1989, s. 61-72.
 • 5 Matczewski A. (red., 2011), Problemy współczesnego zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 28-32.
 • 6. Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 316.
 • 7. Siemiński M. (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzania, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa nr 11 (694), XI 2007, s. 87.
 • 8. Sitko-Lutek A., Pawłowska E. (2011), Zarządzanie kompetencjami publicznych zakładów opieki zdrowotnej poprzez doskonalenie kapitału społecznego, Organizacja i Zarządzanie nr 3 (15), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s. 52.
 • 9. Szeptuch A., Adam M. (2014), Badanie gotowości przedsiębiorstw do zarządzania strategicznego z wykorzystaniem rozmytego rachunku zdań, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Knosala R., Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania, Opole 2014, s. 438.
 • 10. Denison D., (2006), Diagnosing Organizational Cultures: Validating a Model and Method, http://www.denisonconsulting.com/sites/default/files/documents/resources/denison-2006-validity O.pdf, dostęp z dnia: 10.04.2014 r.
 • 11. Ginter P., Duncan W., L. Swaune, (2008), Strategic management of health care organizations, http://books.google.pl/books?id=qQTGOOZjzL4C&printsec=frontcover&hl=pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.