PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 13 | 179--188
Tytuł artykułu

Przestrzeń publiczna w rozwoju kreatywnych miast

Warianty tytułu
Public Space in Creative City Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kreatywność staje się jedną z najbardziej pożądanych cech XXI wieku. Aby rozwijać postawy kreatywne, muszą istnieć (zostać stworzone) odpowiednie ramy w postaci edukacji, kultury, a także odpowiednich cech przestrzeni. Miasto podlega intensywnym przemianom. Ma swoistą fizyczną, intelektualną, kreatywną energię i jak każdy organizm podlega ewolucji w zależności od uwarunkowań związanych ze społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi zmianami globalizującego się świata1. We współczesnych uwarunkowaniach szczególnego znaczenia nabiera możliwość bezpośredniego kontaktowania się ludzi, wymiany myśli idei i wartości, której służy odpowiednia przestrzeń publiczna, otwarta, zachęcająca do integracji.(abstrakt oryginalny)
EN
Creativity is one of the most desirable features of the twenty-first century. A framework in the form of education, culture, and the relevant characteristics of the city space must exist (be created) to develop a creative attitude. City, like other spheres of human life, is changing. City has its own physical, intellectual, creative energy and like every organism evolves depending on the circumstances, related to the social, economic and cultural turbulent changes in the globalizing world. A possibility to direct contact between people, exchange thoughts, ideas and values, which is happening in suitable public space, which is open and encouraging the integration is particularly important in modern conditions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
179--188
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Florida R., Entrepreneurship, Creativity, and Regional Development, http://www.creativeclass.com/rfcgdb/ articles/Entrepreneurship_Creativity_and_Regional_Development.pdf.
 • Florida R., The Rise of the Creative Class, Basic Books, New York 2002.
 • Florida R., Who's Your City? How the Creative Economy is Making Where To Live The Most Important Decision of Your Life, Basic Books, New York 2009.
 • Gorzelak G., Miasto jako przedmiot badań ekonomii, [w:] Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, red. B. Jałowiecki, Wyd. Naukowe Scholar. Warszawa 2008.
 • Howkins J., The Creative Economy, How People Make Money from Ideas, Penguin, 2001.
 • http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i2/i5/i1/i2/r2512/PorebskaM_PotrzebiePiekna.pdf.
 • http://www.arch.pg.gda.pl/pokl/skrypt%202.pdf.
 • Ilnicki D., Janc K. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowe wyzwania, [w:] Sektor kreatywny jako czynnik kształtujący nową jakość przestrzeni europejskiej, red. T. Stryjakiewicz, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
 • Jadach-Sepioło A., Gentryfikacja w procesie rewitalizacji, [w:] Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, red. A. Zborowski, Wyd. Instytut Rozwoju Miast, t. 5, Kraków 2009.
 • Klasik A., Przemysły kreatywne oparte na nauce i kulturze, [w:] Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja, red. A. Klasik, Wyd. AE, Katowice 2009.
 • Korenik S., Rogowska M., Gentryfikacja jako zjawisko kształtujące przeobrażenia przestrzeni miejskiej, [w:] Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, red. K. Heffner, T. Marszał, Studia PAN KPZK, t. 136, Warszawa 2011.
 • Landry Ch., The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators, Earthscan, London 2008.
 • Landry Ch., Bianchini F., The Creative City, dostępny na stronie internetowej http://www.demos.co.uk/ files/thecreativecity.pdf.
 • Matlović R., Ira V., Sykom L., Szczerba Z., Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych, [w:] Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Konwersatorium wiedzy o mieście, t. 14, red. I. Jażdżewska, Łódź 2001.
 • Matusik M., Potencjał gospodarczy, innowacyjny i kreatywny wybranych metropolii europejskich, [w:] Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, red. A. Klasik, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2009.
 • Pratt A.C., Creative cities: the cultural industries and the creative class, dostępny na stronie internetowej http://eprints.lse.ac.uk/20704/1/Creative_cities_(LSERO_pre-print).pdf
 • Rogowska M., Kreatywność i sektory kultury jako czynniki determinujące rozwój współczesnych miast, [w:] Rozwój lokalny i regionalny, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 39, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Smith N., Williams P., Gentryfication of the City, Allen and Unwin, Boston 1986.
 • Szul R., Problemy polityki regionalnej w Polsce na tle procesów globalizacji i integracji z Unią Europejską, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, red. S. Ciok, D. Ilnicki, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Węcławowicz G., Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski, PWN, Warszawa 2002.
 • www.sjp.pl.
 • Wytyczne w zakresie przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji, przygotowane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013, http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=3560.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298223

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.