PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 121 | 161--182
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność porządkowa farmaceuty w aptece ogólnodostępnej

Warianty tytułu
Pharmacist's Ordinal Responsibility in a Public Pharmacy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie aptek w polskiej rzeczywistości gospodarczej jest ściśle związane z restrykcjami prawnymi. Określają one zarówno przestrzeń prowadzenia działalności gospodarczej, jak również odpowiedzialność pracowników względem zawodu i pracodawcy. Polski system prawa gospodarczego należy do systemów prawnych o dużym stopniu komplikacji, dlatego dla każdego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą na aptecznym rynku farmaceutycznym, bardzo istotna jest znajomość zasad funkcjonowania opartych na regulacjach prawnych charakteryzujących dany rynek. Pomimo dualistycznej natury przepisów prawa gospodarczego normującego rynek farmaceutyczny, odpowiedzialność porządkowa farmaceutów jest określona przez Kodeks pracy i co do zasady nie różni się znacząco od pozostałych grup zawodowych. Społeczny charakter misji apteki i obowiązków farmaceuty wymaga(fragment tekstu)
EN
The operation of pharmacies within the Polish business reality is closely connected with legal restrictions. They determine both the area of business activity and the responsibility of employees in relation to the profession and employer. The Polish system of business law is among those of a high degree of complexity, that is why it is essential for every entrepreneur operating on the pharmaceutical market to be familiar with the business law regulating a given market. Despite a dual nature of the business law regulating the pharmaceutical market, the pharmacists' ordinal responsibility is determined by the Labour Code and, as a matter of principle, it does not differ from other professional groups. The social character of pharmacy mission requires, however, the knowledge of employees' rights and duties from the pharmacy owner in order to motivate staff to work effectively through an efficient reward and punishment system. The present article undertakes a difficult topic of pharmacists' ordinal responsibility. It describes the specificity of the job in the context of legal determinants resulting from the Labour Code as well as the pharmaceutical law.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
161--182
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
autor
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Barzycka-Banaszczyk M., Prawo pracy, wyd. 11 (posz. i uaktual.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008
 • Florek L., Prawo pracy, wyd. 13 (zm. i uaktual.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Klucz D., Naruszenie obowiązków przez pracownika, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Liszcz T., Prawo pracy, wyd. 6, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. M. Kondrat, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, wyd. 8 (zm. i poszerz.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Sadlik R., Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników. Instruktaż, wzory, przykłady, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008.
 • Skowrońska-Bocian E., Prawo cywilne. Część ogólna. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Szubert W., Zarys prawa pracy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
 • Wojciechowski P., Prawo pracy. Praktyczny poradnik dla pracodawcy, Państwowa Inspekcja Pracy. Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2007
 • Majewski S., Odpowiedzialność porządkowa pracowników aptek i hurtowni farmaceutycznych, "Biuletyn Informacyjny", Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie, Warszawa 2010
 • http://www.abc.com.pl/problem/1332/7
 • http://www.zawodowe.com/Farmaceuta_-_opis_25
 • http://www.abc.com.pl/problem/2306/8
 • http://www.justitia.pl/article.php?sid=218
 • http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/artykuly/387774,sprzeciw_pracownika_ wobec_kary_porzadkowej.html, 2 listopada 2011
 • Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej uchwalony na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Aptekarzy w Lublinie w dniu 20 kwietnia 1993 roku.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, Dz.U. z 1991 r., Nr 41, poz. 179 ze zm.
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz.U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, Dz.U. z dnia 31 października 2001 r., Nr 126, poz. 1381 ze zm.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Dz.U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696 ze zm.
 • Wyrok SN z dnia 26 lipca 1979 r., I PR 64/79.
 • Wyrok SN z dnia 25 października 1996 r., I PRN 77/95.
 • Wyrok SN z dnia 9 kwietnia 1998 r., I PKN 45/98.
 • Wyrok SN z dnia 12 lutego 1999 r., I PKN 586/98.
 • Wyrok SN z dnia 4 marca 1999 r., I PKN 605/98.
 • Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 1999 r., I PKN 644/98.
 • Wyrok SN z dnia 21 maja 1999 r., I PKN 70/99.
 • Wyrok SN z dnia 16 czerwca 1999 r., I PKN 114/99.
 • Wyrok SN z dnia 1 lipca 1999 r., I PKN 86/99.
 • Wyrok SN z dnia 9 grudnia 1999 r., I PKN 432/99.
 • Wyrok SN z dnia 9 maja 2000 r., I PKN 626/99.
 • Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2000 r., I PKN 716/99.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 września 2007 r., VII SA/Wa 323/07.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298225

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.