PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | z. 102 | 19--41
Tytuł artykułu

Europejski Fundusz Rozwoju jako instytucjonalna forma pomocy rozwojowej Unii Europejskiej

Warianty tytułu
European Development Fund as Institutional Form of EU Development Aid
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie Europejskiego Funduszu Rozwoju jako instytucjonalnej formy pomocy rozwojowej UE, ze szczególnym uwzględnieniem jego genezy i ewolucji, priorytetów, zasobów finansowych, a także dyskusji na temat włączenia go do budżetu ogólnego WE, co według instytucji UE powinno wpłynąć na zwiększenie efektywności pomocy rozwojowej Unii Europejskiej, ale jednocześnie niesie niekorzystne konsekwencje dla niektórych państw członkowskich, jak np. Polski. (fragment tekstu)
EN
At present the EU actively participates in undertakings aimed at fighting the global development gap in the world. The development aid is presently rendered by the EU from the general budget of the European Development Fund (EDF) as well as individual support programmes of the member states. The EU aims at not only increasing the volume of development aid but also its effectiveness. That is why for more coherent activity based on the Koton Agreement, a lot of mechanisms of financial development aid have been reduced and restructured and improved. However, EDF has remained the major mechanism of this aid. The study presents EDF as institutional form of EU aid for ACP countries and OCT as well as the discussion on including it in the general EU budget, which according to the EU institutions should cause the effectiveness of EU development aid but at the same time brings unfavourable consequences for some member states like Poland. The problem is likely to be solved soon within the reform of general budget and setting the new EU financial perspective for the period of 2014-2020. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 10th European Development Fund. Funding Programmes, GHA, http://www. ghassociatesuk.com/funding-edf10.html
 • Administrator E., European Development Fund (EDF), The Africa Carribean Pacyfic Local Government Platform, 1 lutego 2006 r., http://www.acplgp.net/ cotonou_tools/european_development_fund_edf
 • Ambroziak A. A., Porozumienie z Cotonou - Aspekty handlowo-finansowe, w: T. Kołodziej (red.), Pomoc UE dla krajów AKP. Szansa dla polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa 2004.
 • Bulletin der Europäischen Gemeinschaften, Kommission der EG-en, Brüssel 1985.
 • Burawski D., Polityka handlowa Wspólnoty Europejskiej wobec krajów AKP, http://www.prawo.uni.wroc.pl/~burawski/index_pliki/Stosunki%20handlowe%2 0UE%20z%20panstwami%20trzecimi%20(2).doc
 • Business opportunities in EC assistance to ACP private sector, European Commission - DG Development, http://www.bfai.de/nsc_true/DE/Content/__ SharedDocs/Anlagen/PDF/EU-Veranstaltungen/eu-seminar-privatsektor-praese ntation5,property=publicationFile.pdf
 • Communication from The Commission to The Council and The European Parlament. Towards the full integration of co-operation with ACP countries in the EU budget, 8 października 2003 r., http://europa.eu.int/eur-lex/en/ com/ cnc/2003/com2003_0590en01.pdf
 • Criekinge T. Van, Aid Allocations to the ACP under the European Development Fund: Rhetoric versus Practise, BISA Annual Conference, University of Cambridge, 17-19 grudnia 2007 r., www.bisa.ac.uk/2007/pps/vancriekinge.pdf
 • Decision of the Representatives of the Governments of the Member States Meeting within the Council of 30 May 2005 setting the deadline for the commitment of the funds of the 9th European Development Fund, http://europa.eu.int/ eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_156/l_15620050618en00190020.pdf
 • Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (2007/249/WE), Dz.U. WE, L 26 kwietnia 2007 r., http://www.prawomocny.pl/ dokument-1130.html
 • Die öffentlichen Finanzen der Gemeinschaft. Der Gemeinschaftshaushalt nach der Reform von 1988, Europäische Kommission, Luxemburg 1989
 • European Development Fund. Europe Glossary, http://europa.eu/scadplus/ glossary/eu_development_fund_en.htm
 • Europejski Fundusz Rozwoju, Glosariusz Europy i Unii Europejskiej, http://www. psz.pl/component/option,com_glossary/func,view/Itemid,99999999/catid,171/ter m,Europejski+Fundusz+Rozwoju/
 • Gonzales A., Page S., Tekere M., Helping the ACP Integrate in the World Economy - An Agenda for Research and Support, ECDPM-ICTSD Discussion Paper, ECDPM, Maastricht 2000, http://www.oneworld.net/ecdpm/en/ events/20009/index.htm
 • Granice Europy i jej rola w świecie. Cykl debat publicznych pt. "Europa to my?" w ramach konkursu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej dla Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej pt.: EUROPA BLIŻEJ NAS. Projekt realizowany we współpracy z VIA - Katolickim Radiem Rzeszów, http://www.rcie. rzeszow.pl/pobierz.asp?plik=518.doc
 • Grant C., EDF and EPAs: A Beginner's Guide, C-Ongoing Trade Negotiations - EPA, 24 lipca 2006 r., http://www.tralac.org/scripts/content.php?id=5103
 • Kozyra M., Europa w świecie. Przyszłość polityki rozwojowej w stosunkach zewnętrznych UE http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/41760.html
 • Kurek I., Europejski Fundusz Rozwoju, http://www.wrotamalopolski.pl/root_UE/ Unijne+ABC/Glosariusz/europejski%20fundusz%20rozwoju.htm
 • Morrissey D., Strengthening the ACP Group's identity, the Courier ACP-EU n° 201, http://europa.eu.int/comm/development/body/publications/courier/ courier201/pdf/en_002_ni.pdf
 • Opinia Komisji Handlu Międzynarodowego dla Komisji Tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej UE w latach 2007-2013 w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013, 4 lutego 2005 r., http://www2.europarl.eu.int/ registre/commissions/ inta/avis/2005/350218/INTA_AD(2005)350218_PL.pdf
 • Ownership and Partnership: What Role for Civil Society in Poverty Reduction Strategies?, http://www.oecd.org/document/39/0,3343,fr_2649_33731_25100647_ 1_1_1_1,00.html
 • Projekt - Ustawa o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r., http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/projekty/41_p.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.