PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2013) | nr 1 (141) | 133--141
Tytuł artykułu

Intensyfikacja procesu tłoczenia soków z wybranych warzyw korzeniowych z zastosowaniem techniki mrożenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Intensification of the Process of Pressing Juices of the Selected Root Vegetables with the Use of the Freezing Technique
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było określenie wpływu obróbki wstępnej, polegającej na zamrażaniu i rozmrażaniu miazgi lub wytłoków, na wydajność i energochłonność procesu tłoczenia soku z wybranych warzyw korzeniowych, oraz ocena jakościowa otrzymanego soku. W procedurze I jako obróbkę wstępną przed pierwszym tłoczeniem zastosowano wyłącznie rozdrobnienie surowca, w procedurze II dodatkowo przed tłoczeniem wytłoków (drugie tłoczenie) zastosowano obróbkę cieplną, polegającą na ich zamrożeniu w temperaturze co najmniej -18°C, następnie rozmrożeniu i doprowadzeniu do temperatury otoczenia; w procedurze III obróbkę cieplną (zamrażanie i rozmrażanie) surowca przeprowadzono zarówno przed pierwszym tłoczeniem miazgi, jak i przed drugim tłoczeniem wytłoków. Zastosowana obróbka z wykorzystaniem techniki zamrażania zwiększa wydajność tłoczenia. Wyraźne zwiększenie wydajności procesu uzyskano przeprowadzając próby według II i III procedury badawczej. Nakłady energetyczne na proces tłoczenia wyraźnie maleją dla II i III procedury badawczej. W badaniach nie uwzględniono nakładów energetycznych, związanych z zamrażaniem miazgi lub wytłoków. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper was to determine the impact of the initial processing consisting in freezing and defrosting of pulp or pomace on efficiency and energy consumption of the process of pressing juices of the selected root vegetables and the quality evaluation of the obtained juice. In I procedure, only grinding of the raw material was applied as initial processing before the first pressing; in II procedure additionally before pressing pomace (second pressing) a thermal processing which consisted in freezing in the temperature of at least -18°C was applied, then defrosting and warming to the temperature of surroundings; in III procedure a thermal processing (freezing and defrosting) of the raw material was carried out both before the first pressing of the pulp as well as before the second pressing of pomace. The applied processing with the use of the freezing technique increases the efficiency of pressing. A visible increase of the efficiency of the process was obtained by carrying out samples according to II and III research procedures. Energy inputs on the pressing process visibly decrease for II and III research procedure. Energy inputs related to freezing the pulp or pomace were not included in the research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
133--141
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Cliff, M.; Dever, M. C.; Gayton, R. (1991). Juice extraction process and apple cultivar influences on juice properties. Journal of Food Science, 56, 1614-1627.
 • Cumming, D. B.; Gayton, R. R. (1990). The development and testing of a vacuum assisted juice extraction process. Journal of Food Processing and Preservation, 14, 415-422.
 • Gerard, K. A.; Roberts, J. S. (2004). Microwave heating of apple mash to improve juice yield and quality. Lebensm.-Wiss u.-Technol., 37, 551-557.
 • Lebovka, N. I.; Praporscic, I.; Vorobiev, E. (2004). Combined treatment of apples by pulsed electric fields and by heating at moderate temperature. Journal of Food Engineering, 65, 211-217.
 • Lu, Y.; Foo, L. Y. (1997). Identification and quantification of major polyphenols in apple pomace. Food Chemistry, 59, 187-194.
 • Mitchel, G. E.; Isaacs, A. R.; Williams, D. J.; McLauchlan, R., L.; Nottingham, S. M. (1991). Low dose irradiation influence on yield and quality of fruit juice. Journal of Food Science, 56(6), 1628-1631.
 • Mitrus, M.; Wójtowicz, A. (1997). Możliwości zastosowania mikrofal w procesach przetwarzania żywności. Podstawy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1-2, 52-58.
 • Nadulski, R.; Wawryniuk, P. (2009). Ocena możliwości wykorzystania zamrażania jako obróbki wstępnej przed tłoczeniem miazg. Inżynieria Rolnicza, 2(111), 123-130.
 • Nadulski, R.; Zawiślak, K.; Strzałkowska, K.; Piekarski, D.; Starek, A. (2012). The influence of thermal processing on the course of pressing juice from beetroot. TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 12(1), 163-167.
 • Nowak, D.; Kidon, M.; Syta, M. (2008). Ocena zmian właściwości przeciwutleniających suszy buraka ćwikłowego i selera w zależności od zastosowanych operacji jednostkowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4(59), 227-235.
 • Pierzynowska, J.; Prędka, A.; Drywień, M.; Ostrowska, K. (2007). Porównanie zawartości witaminy C w wybranych świeżych i przefermentowanych sokach warzywnych. Bromat. Chem. Toksykol., XL(4), 341-344.
 • Praporscic, I.; Lebovka, N. I.; Ghnimi, S.; Vorobiev, E. (2006). Ohmically heated enhanced expression of juice from apple and potato tissues. Biosystems Engineering, 93(2), 199-204.
 • Śliwiński, A. (2001). Ultradzwięki i ich zastosowanie. Warszawa, WNT, ISBN 83-204-2567-04.
 • Wang,W. C.; Sastry, S. K. (2002). Effects of moderate electrothermal treatments on juice yield from cellular tissue. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 3(4), 371-377.
 • Zhishen, J.; Mengcheng, T.; Jianming, W. (1999). The determination of flavonoid contents in mulberry and their scavenging effects on superoxide radicals. Food Chemistry, 64, 555-559.
 • PN-90/A-75101/02. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości ekstraktu ogólnego.
 • PN-EN 1132:1999. Soki owocowe i warzywne. Oznaczanie pH.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298299

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.