PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 7 | nr 3 | 39--51
Tytuł artykułu

Prospects of Poland's Socio-Economic Development in Light of Statistical Data

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Perspektywy rozwoju gospodarczo-społecznego w Polsce w świetle danych statystycznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem tego artykułu jest próba oceny w oparciu o dane statystyczne stanu przygotowania Polski do zdynamizowanego rozwoju w nadchodzących latach umożliwiającego realizację ambitnych zamierzeń gospodarczych i społecznych. Analizy dokonano w oparciu o najświeższe dostępne dane pochodzące głównie z Eurostatu. Odnoszą się one do wybranej stałej grupy krajów należących do Unii Europejskiej nazwanych w artykule państwami odniesienia. W opracowaniu autor prezentuje rozmaite miary oceny zjawisk gospodarczych i społecznych, próbując ocenić szanse rozwojowe Polski w nadchodzących latach. Dla porządku podzielił je na miary krótkookresowe i długookresowe. Z przeprowadzonej analizy wynika, że Polska odnosi sukcesy w krótkim okresie, w życiu codziennym rzadko są natomiast przywoływane miary długookresowe. W tym zakresie w stosunku do wybranych krajów Unii Europejskiej Polska jest klasyfikowana na bardzo odległych pozycjach. Z rozważań wynika, że Polska należy do grupy krajów w niewielkim stopniu dbających o swój długookresowy rozwój gospodarczo-społeczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this paper is to evaluate, in light of statistical data, Poland's capacity for dynamic development in the future and its possibilities for the attainment of its ambitious economic and social goals. The analysis was based on the latest available data drawn primarily from Eurostat. They concern a number of EU countries, chosen as the reference countries in the paper. The author discusses different measures for the evaluation of the economic and social processes to assess Poland's development opportunities in the coming years. For the sake of simplicity of presentation, the author has divided the measures into short- and long-term indices. Short-term analysis shows that Poland is successful in the short run. Unfortunately, long-term indices, which are rarely discussed by the public, reveal a grim picture of the performance of Poland in comparison with the reference EU countries. The author concludes that Poland is a country which does not pay much attention to its long-term socioeconomic development. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
39--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lodz University of Technology, Poland
Bibliografia
 • COM. (2007). The European Research Area: New Perspectives. GREEN PAPER COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES.
 • COM. (2005). Working Together For Growth and Jobs. A New Start For the Lisbon Strategy COMMUNICATION TO THE SPRING EUROPEAN COUNCIL COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Brussels, 02.02.2005 24.
 • Dutta, S., Mia, I. (2010). ICT for Sustainability. Global Information Technology Report 2009-2010 World Economic Forum.
 • EFTA. (2007). Structural Indicators. Growth and Jobs: The Lisbon Strategy and the EFTA States. EFTA Secretariat, Geneva (Headquarters).
 • Eurostat. (2010). Eurostat Data Navigation Tree.
 • GUS. (2000). Informacje o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Kraju I półrocze 2000. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2007). Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) w Polsce w latach 1950-2006. Warszawa: Polska Statystyka Publiczna.
 • GUS. (2010). Opis wskaźników wspólnej polityki UE. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Jarmołowicz, W. (2008). Podstawy makroekonomii. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 • Kleiber, M. (2009, 4 stycznia). Narodowy Program Foresight - Polska 2020. Rzeczpospolita.
 • Luciński, W. (2009). Możliwości stymulowania rozwoju polskiej gospodarki poprzez fundusze private equity wspierane przez sektor banków komercyjnych. Łódź: Politechnika Łódzka, Zeszyty Naukowe.
 • Marciniak, S. (1997). Innowacje i rozwój gospodarczy. Warszawa: Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
 • Mączyńska, E. (2009). Słowo od Wydawcy. In: U. Płowiec (red.), Polityka gospodarcza a rozwój kraju Polskie. Warszawa: Towarzystwo Ekonomiczne.
 • (2006). Methodology of Short-term Business Statistics. Interpretation and Guidelines. Luxembourg: Office for Officiai Publications of the European Communities.
 • MGDRG. (2006). Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Uzasadnienie projektu ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Departament Rozwoju Gospodarki.
 • Mujżel, J. (2001). Wysoki wzrost gospodarczy jest potrzebny Polsce jak powietrze. In: U. Płowiec (red.), Jaka polityka gospodarcza dla Polski? Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
 • NBP. (2001). 1989 - 2009. 20 lat po upadku gospodarki socjalistycznej. Transformacja, wzrost gospodarczy i konwergencja w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodnie. Konferencja zorganizowana przez Narodowy Bank Polski w dniach 5-6 czerwca 2009. Statistical Annex.
 • Narodowy Bank Polski. (2010). Raport o inflacji. Warszawa: Rada Polityki Pieniężnej.
 • The Global Information Technology Report w latach 2001- 2010.
 • Omachel, R. (2006, 4 grudnia). Za rok wyhamujecie. Wywiad z Sekretarzem Generalnym OECD Angelem Gurrią. Dziennik.
 • Pangsy-Kania, S. (2004). Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat międzynarodowych rankingów. In: A. Manikowski (red.), A. Psyk (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania. Obtained from http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/pangsy-kania-gdansk.pdf.
 • Pangsy-Kania, S. (2002). Czynniki rozwoju gospodarczego Polski. In: K. Piech (red.). G. Szczodrowski (red.), Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową. Warszawa: Instytut Wiedzy Szkoła Główna Handlowa.
 • Płowiec, U. (2009). Kierunki i uwarunkowania polityki rozwoju Polski. In: U. Płowiec (red), Polityka gospodarcza a rozwój kraju. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Rudel, R., Baruffini, M., Baruffini, M. (2007). Indicators: Selection, Definition and Harmonization. The System of the MONITRAF Indicators. Lugano: Istituto di Ricerche Economiche Lugano.
 • Sadowski, Z. (2001). Czynniki wzrostu gospodarczego Polski a polityka gospodarcza w okresie przed i po akcesji do Unii Europejskiej. In: U. Płowiec (red.), Jaka polityka gospodarcza dla Polski? Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona.
 • Schwarz, K. (2009). Wstęp do raportu Mobility in the Networked Word. In: S. Dutta, I. Mia, The Global Information Technology Report 2008-2009. World Economic Forum Geneva.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298339

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.