PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 334 Local and Regional Economy in Theory and Practice | 149--159
Tytuł artykułu

Noticeability and Effectiveness of Tourism Promotion in Lublin Province

Warianty tytułu
Zauważalność i skuteczność promocji turystyki w województwie lubelskim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem badań jest przedstawienie form promocji województwa lubelskiego oraz ocena jej skuteczności w różnych regionach Polski. W badaniu wzięło udział 1092 respondentów z Polski oraz dodatkowo 120 respondentów z województwa lubelskiego. Badania przeprowadzono metodą CAWI. Respondenci mieszkający w województwie lubelskim zostali potraktowani jako oddzielna grupa badawcza, ze względu na inną znajomość województwa lubelskiego oraz działań promocyjnych własnego regionu. Kampania promocyjna województwa lubelskiego jest rozpoznawalna wśród mieszkańców Polski. Zauważyło ją 38,28% respondentów mieszkających poza województwem lubelskim oraz 88,34% ankietowanych osób mieszkających w badanym województwie. W województwie lubelskim promuje się głównie turystykę weekendową, co jest dobrym rozwiązaniem, gdyż 34,52% badanych osób spoza województwa deklaruje przyjazd na Lubelszczyznę właśnie na weekend, a także 69,17%, mieszkańców Lubelszczyzny spędza weekendy w omawianym województwie.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the results of a survey conducted in 2011 among 1029 people from Poland and in addition 120 respondents from the Lubelskie region. The study was carried out by means of CAWI. The aim of the research was to present various forms of Lublin province promotion and to evaluate their effectiveness in different regions of Poland. The promotional campaign of Lublin province is recognizable among Polish citizens. It was noticed by 38.28% of the respondents living outside Lublin province and 88.34% of the surveyed people living within the region. The campaign has been welcomed by potential tourists, who are attracted first of all by original commercials in the form of a film plot and romantic soundtrack. Weekend tourism is mainly promoted in Lublin province, which is a good solution because 34.52% of respondents from the outside the province wished to come to Lublin region for a weekend, and 69.17% of Lublin province residents preferred to spend weekends in their own region.(original abstract)
Twórcy
  • University of Life Sciences in Lublin, Poland
  • University of Life Sciences in Lublin, Poland
Bibliografia
  • Boguszewski R., Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, ZWL, Lublin 2005.
  • Dinis A., Territorial marketing: a useful tool for competitiveness of rural and peripheral areas, Small Firms Strategy for Innovation and Regional Problems, Universidade do Algarve 2004.
  • European Commission ESDP - European Spatial Development Perspective: Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union, Maio 1999.
  • Farrell G., Territorial competitiveness. Creating a territorial development strategy in light of the LEADER experience, Leader European Observatory, Bruxelles 1999.
  • Mazurek-Kusiak A., Rola władz samorządowych w kreowaniu wizerunku i marki miasta Lublin, Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, pp. 239-240.
  • Piechna R., Renigier-Biłozor T., Rola kanałów przepływu informacji w marketingu terytorialnym, Oeconomia - Acta Scientiarum Polonorum Seria: Oeconomia, 2009, nr 8 (3) 2009, pp. 77-78.
  • Prześluga J., Prezentacja misji i podstawowych założeń długofalowej strategii promocji Regionu Lubelskiego, materiały niepublikowane, Lublin 2009.
  • Rychlicki W., Struktura organizacyjna województwa lubelskiego, BIP, Lublin 2010.
  • Sawicki B., Franaszek P., Wybrane aspekty segmentacji nabywców na rynku turystycznym oraz wstępne badania wydatku turystycznego jako miernika popytu na usługi turystyczne w regionie lubelskim, Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 699, pp. 253-255.
  • Stanowicka-Traczyk A., Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2008.
  • Szromnik A., Marketing terytorialny, miasto i region na rynku, Wyd. Oficyna, Kraków 2007.
  • Świeca A., Miasto Lublin jako przestrzeń turystyczna, [w:] Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. VIII, Przestrzeń Lublina w ocenach jej użytkowników, red. A. Świeca, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
  • Załącznik do Uchwały Nr LXIV/702/07 Zarządu Województwa Lubelskiego, Regulamin przyznawania i funkcjonowania Marki Regionalnej Lubelskie, § 12, Lublin 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.