PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktorskie '06 | 107--114
Tytuł artykułu

Rola władz samorządowych w kształtowaniu procesów rozwoju regionu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zastanawiając się nad władzami samorządowymi i rolą, jaką władze te mają do odegrania w kształtowaniu procesów rozwoju regionu, należy uwzględnić założenie, że szczególny wpływ na procesy stymulujące rozwój gospodarczy i społeczny wszystkich jednostek samorządowych w regionie mają regionalne w i adze samorządowe, a wynika to z zakresu ich zadań, które w większości obejmują obszary będące w sferze oddziaływania gmin i powiatów. Można tutaj uwzględnić takie działania, jak budowa i modernizacja dróg wojewódzkich, wspomaganie przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie, pobudzanie aktywności gospodarczej i społecznej mieszkańców regionu, rozwój szkolnictwa wyższego i wiele innych działań, których efekty wpływają w sposób pośredni na rozwój regionalny. Należy się zgodzić z założeniem, że im bardziej konkurencyjny jest region, tym większe są możliwości rozwoju zlokalizowanych na jego terenie jednostek samorządowych. Podstawowym celem opracowania jest określenie w sposób bardzo ogólny roli władz samorządowych regionu w kreowaniu procesów wspomagających rozwój regionu. Ponadto celem rozważań jest identyfikacja najważniejszych czynników i determinant, które wpływają na procesy rozwoju regionalnego. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant
Bibliografia
 • Brol R., Maciejuk M. (1997): Rola i zadania organów samorządu i administracji w procesie realizacji strategii rozwoju turystyki. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Red M. Obrębalski. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 755, Wrocław.
 • Domański R. (2002): Gospodarka przestrzenna. Warszawa.
 • Morynia M. (2005): Competitiveness of firms from Ziemia Lubuska and Poland's accession to the European Union. "Journal for East European Management Studies", Vol. 10, Iss. 3.
 • Klasik A. (2001): Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie. AE, Katowice.
 • Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • Kornak A.S., Rapacz A. (2001): Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. AE, Wrocław.
 • Kosiedowski W., Adamiak J., Potoczek A., Słowińska B. (2001): Zarządzanie Rozwojem Regionalnym i Lokalnym. Problemy teorii i praktyki. Dom Organizatora TNOiK. Toruń.
 • Kosiedowski W. (red.) (2004):Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza: Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska. Wyd. UMK, Toruń.
 • Kosiedowski W. (red.)(2005): Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Nissan E., Carter G. (2005): Decomposition of Regional Metropoloitan and Nonmetropolitan Income Inequality. "Journal of Economics and Finance", Vol. 29, Iss. 1, Spring.
 • Piotrowska-Trybull M. (2004): Istota i czynniki konkurencyjności regionu. W: Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza: Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska. Red. W. Kosiedowski. UMK, Toruń.
 • Surażska W.: Ranking miast polskich. Centrum Badań Regionalnych, http/WWW.cbr.org.pl/raport/
 • Ustawa z 8.03.1990 r. o Samorządzie Terytorialnym; Ustawa z 17.05.1990 r. o podziale zadań i kompetencji.
 • Ustawa z 5.06.1998 r. o Samorządzie Powiatowym; Ustawa z 5.06.1998 r. o Samorządzie Województwa.
 • Winiarski B. (1999): Czynniki konkurencyjności regionów. W: Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. AE, Wrocław.
 • Winiarski B. (2000): Strategie podnoszenia konkurencyjności regionów. W: Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny. Red. M. Klamut. AE, Wrocław.
 • Zieliński M. (2005): Samorząd terytorialny w Traktacie Akcesyjnym. W: Regiony. Red. Z. Brodecki. LexisNexis, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298467

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.