PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 28 (3) Samorząd terytorialny a polityka lokalna | 337--350
Tytuł artykułu

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako najważniejszy element ewolucji systemu finansów samorządowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Act on the Income of the Local Government as the Most Important Element of Evolution of the Local Government Finance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwiązania prawne dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego w istocie decydują o zakresie i możliwości realizacji zadań tych organów. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie w sposób syntetyczny ewolucji systemy dochodów jednostek samorządu terytorialnego z zaznaczeniem istotnej roli, jaka odegrała uchwalona w roku 2003 ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasadniczym powodem zmian w systemie finansów samorządowych była chęć zapewnienie jednostkom o niskim potencjale dochodowym lepszych warunków, natomiast jednostkom o większym potencjale - silniejszej motywacji do podejmowania działań zwiększających dochody własne. (abstrakt oryginalny)
EN
Legal solutions on the revenue of the local government units, in fact, determine the scope and feasibility of the tasks of these bodies. The purpose of this article is to present in a synthetic way the evolution of revenue systems of local government units, indicating the important role of the Act on the income of the local government, which was enacted in 2003. The main reason for changes in the system of local government finances was to provide individual units with low income better conditions, while units with a greater potential - a stronger motivation to take action to increase their own income. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. 1994, nr 124, poz. 607).
 • Guziejewska B., Koncepcje samorządu terytorialnego a źródła jego finansowania, "Samorząd Terytorialny" - numer 5 z 2006 r.
 • Guziejewska B., Pionowa i pozioma nierównowaga fiskalna w warunkach polskiej decentralizacji, "Samorząd Terytorialny" - numer 9 z 2006 r.
 • Guziejewska B., O potrzebie uporządkowania kierunków zmian w systemie finansów samorządowych, [w]: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 279, Łódź, 2013.
 • Kornberger-Sokołowska E., Mekiński M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Praca zbiorowa pod redakcja naukową E. Chojnackiej-Duch i H. Litwińczuk, Prawo finansowe, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009.
 • Ruśkowski E., Salachna J. M, Finanse lokalne po akcesji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1998 r. nr 162, poz. 1126 z późń zm.).
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 1998, nr 91, poz. 576 z późń. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998, nr 91, poz. 578 z późń. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 (Dz. U. 1998, nr 150, poz. 983 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003, nr 203, poz. 1966 z poźń. zm.).
 • Walczak M., Kowalczyk M., Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Difin, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298509

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.