PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 120 | 7--24
Tytuł artykułu

Rozwój gospodarczy aglomeracji warszawskiej i jej otoczenia regionalnego w latach 2000-2008

Warianty tytułu
The Economic Growth of Warsaw Agglomeration and Its Regional Environment in the years 2000-2008
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W badanym okresie, rok 2000 i 2008, rozwijały się wszystkie strefy Mazowsza. Jednakże rozwój Warszawy i jej bezpośredniego otoczenia był szybszy niż otoczenia regionalnego. W rezultacie udział aglomeracji w tworzeniu PKB nieco się zwiększył (o 0,7%), a udział otoczenia regionalnego zmniejszył się z 20,9% do 20,2%. Dynamika aktywności gospodarczej otoczenia regionalnego mniejsza była bowiem niż pozostałych stref województwa. O pogarszającej się relacji rozwoju otoczenia regionalnego do aglomeracji świadczy również zmniejszanie się jego udziału w ludności całego województwa. Dystans między nimi zmniejsza się jedynie w zakresie zagospodarowania infrastrukturalnego . Omawiane relacje rozwoju wskazują, że aglomeracja może rozwijać się niezależnie od swojego otoczenia. Wyniki potwierdzają spostrzeżenia G. Gorzelaka i B. Jałowieckiego, że aglomeracje mogą rozwijać się dość szybko, bez oglądania się na "spóźnialskich", nawet jeżeli jednostki te znajdują się w ich bezpośrednim sąsiedztwie, przyczyniając się do zepchnięcia ich do roli drugorzędnych obszarów i uzależnienia od siebie, co w rezultacie powiększy różnice między nimi. Zdaniem K. Szołka15 należy przeciwstawiać się tym tendencjom. Duże miasta powinny pełnić funkcje biegunów wzrostu, a przestrzenny zasięg i siła ich oddziaływania powinny mieć znaczenie dla podnoszenia poziomu rozwoju ekonomicznego i konkurencyjności regionu jako całości. Większa spójność regionu mogłaby zwielokrotnić efekty rozprzestrzeniania, zmniejszając jednocześnie efekty wymywania. Można założyć, że dążenie do zacieśnienia więzów między głównym miastem regionu a jego ośrodkami "satelickimi" jest pożądanym kierunkiem rozwoju i jest ono zgodne z głównym celem polityki regionalnej Unii Europejskiej. (abstrakt autora)
EN
The present study is aimed at the assessment of the relation of the economic growth of the Warsaw agglomeration and its regional environment in the years 2000-2008. The research has been conducted in two areas: Warsaw and its agglomeration environment, i.e. Warsaw sub-regions and the regional environment including the sub-regions of Siedlce/Ostrołęka, Ciechanów/Płock and Radom. The analyses indicate that within the examined period all the Masovian areas underwent development. However, the growth of Warsaw and its direct environment was faster than that of its regional environment. Consequently, the share of the agglomeration in the GDP creation increased slightly. The dynamics of business activity in the regional environment was lower than in the remaining part of the Masovian region. The deteriorating relation of the regional environment growth to that of the agglomeration is also reflected in its declining share in the population of the whole region. The gap between the two is only bridged in the area of the infrastructure development. The discussed growth relations indicate that the agglomeration may develop irrespective of its environment. (short original abstract)
Twórcy
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Bibliografia
 • Broszkiewicz R., Korenik S., Szołek K., Podstawowe założenia metodologiczne związane z budową strategii integracji gospodarczo-przestrzennej aglomeracji wrocławskiej, w: Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów, Biblioteka Regionalistyki (1/2002), pod red. K. Szołka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Gaczek W. M., Struktura innowacyjności przemysłu Poznania i Wielkopolski jako czynnik konkurencyjności regionu, w: Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów, "Biblioteka Regionalistyki", 2 (1/2002).
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne", Nr 1 (1)/2000 UW, Wydawnictwa Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Modele ekonometryczne rozwoju miast Opolszczyzny, w: Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, pod red. J. Słodczyka, Uniwersytet Opolski, Opole 2004.
 • Hellwig Z., Ostasiewicz S., Siedlecka U., Siedlecki J., Studia nad rozwojem gospodarczym Polski (analizy taksonometryczne), Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1994.
 • Jałowiecki B., Metropolie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 1999.
 • Kuciński K., Podstawy teorii regionu ekonomicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 • Małuszyńska E., Przemiany strefy podmiejskiej aglomeracji poznańskiej, w: Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, pod red. R. Domańskiego, PAN KPZK, Biuletyn Zeszyt 192, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Pałaszewski T., Czynniki zrównoważonego rozwoju gospodarczo-przestrzennego, Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku, Płock 2001.
 • Perło D., Poziom rozwoju społecznego polskich regionów - konsekwencje integracji, w: Rozwój regionalny - Konsekwencje integracji, pod red. A. F. Bociana, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok 2005.
 • Ponikowski H., Aglomeracje miejskie jako generatory rozwoju regionów, w: Rozwój regionalny. Cele i Metody, pod red. A. F. Bociana, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.
 • Rykiel Z., Relacje Centrum-peryferie w Polsce w warunkach transformacji ustro jowej, w: Problematyka przestrzeni europejskiej, pod red. A. Kuklińskiego, Rewasz, Warszawa 1997.
 • Smętkowski M., Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej, "Studia Regionalne i Lokalne", Nr 4(7)/2001, Wydawnictwa Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
 • Szołek K., Zmiany struktury gospodarczej dużych miast w Polsce 2001, w: Społeczne i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej gospodarce okresu transformacji, pod red. Z. Mikołajewicza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 • Zegar T., Procesy integracji Obszaru Metropolitalnego Warszawy, "Studia Regionalne i Lokalne", 1(11)/2003, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298603

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.