PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5-6 | 30--34
Tytuł artykułu

Elastyczność jest - a co z bezpieczeństwem? Flexicurity po polsku

Autorzy
Warianty tytułu
We Have Flexibility, But What About Security? Flexicurity the Polish Way
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Termin flexicurity odnosi się do takiego modelu rynku pracy, który ma łączyć wysoką elastyczność zatrudnienia z bezpieczeństwem socjalnym pracobiorców. Mimo że prawo pracy ma z założenia zapewniać znaczną swobodę zawierania i rozwiązywania umów, obowiązujące rozwiązania w zamyśle zwolenników modelu powinny zmierzać do redukcji niepewności, jaką niesie ze sobą dla pracowników poruszanie się po współczesnych, dynamicznych rynkach pracy. Osobom mającym kłopoty z utrzymaniem się na rynku pracy państwo ma zapewniać świadczenia umożliwiające przeczekanie okresu bezrobocia i znalezienie nowego miejsca pracy. Okazuje się jednak, że łatwiej jest uelastyczniać rynki pracy, niż kompensować skutki, jakie to za sobą pociąga. Sukcesy w tej dziedzinie odniosły niektóre kraje UE15, skutecznie wdrażając modele rynku pracy, oparte na filozofii elastycznego bezpieczeństwa. Dobre praktyki w zakresie równoważenia skutków liberalnych reform trudno krzewić poza państwami, z których się wywodzą. Również w Polsce ich implementacja napotyka różne przeszkody, co spróbuję wykazać w niniejszym artykule.(fragment tekstu)
EN
Since 70ies the fordist model of industrial relations, which had emerged after the Second World War and ensured stable employment and social guarantees for employees, has collapsed. Globalised economy dictates new, flexible labour regimes. Enterprises strive to gain freedom to dismiss employees, if their further employment is not viable. The idea of flexicurity, or flexible security, assumes that public policy compensate these tendencies. Agreements ought to be flexible, but also offer transparent rules of the game. People losing jobs can count on support in requalification and seeking new employment opportunities. They should also obtain benefits making possible to cope with a difficult situation. It appears that these assumptions are difficult to fulfil, especially in new EU member states, including Poland. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
30--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bednarski M. (2012), Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców, w: Bednarski M, Frieske K.W. (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, IPiSS, Warszawa, s. 36-66.
 • Bundesagentur für Arbeit (2013), Informacje w serwisie internetowym www.arbeitsagentur.de/nn_25650/Navigation/zentral/Buerger/ Arbeitslos/Alg/Alg-Nav.html [dostęp 27.05.2013].
 • Castells M. (2010), Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
 • Gardawski J., red. (2009), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Grzegorczyk J. (2010), Koniec etatu?, "Obywatel", nr 2, s. 89-94.
 • GUS (2013), Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2012 r, Warszawa, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_bezrobocie_rejestrowane_1-4kw_2012.pdf.pdf [dostęp 27.05.2013].
 • Konieczna Sałamatin J., Gendźwiłł A., Stasik A. (2010), Analiza popytu i podaży pracy w województwie podlaskim w ujęciu regionalnym i lokalnym, Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, Białystok.
 • Konieczna-Sałamatin J., Pańków M., Stasiowski J. (2011 ), Analiza struktury, uwarunkowań i perspektyw rozwoju alternatywnych form zatrudnienia na Dolnym Śląsku, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wałbrzych.
 • Kryńska E., red. (2009), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje - raport końcowy z badań, MPiPS, Warszawa.
 • Łapiński K. (2011 ), Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Ostoj I. (2007), Aktywna polityka rynku pracy i zasiłki dla bezrobotnych, w: S. Swadźba, red. (2007), Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice.
 • Patulski A. (2010), Koncepcja flexicurity a nietypowe formy zatrudnienia, czyli jak ograniczyć segmentację polskiego rynku pracy, w: A. Sobczyk (red.), Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej profesor Barbary Wagner, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Sejm uchwalił ustawę, która ma usprawnić działanie urzędów pracy, informacje z serwisu www "Rzeczpospolitej", http://prawo.rp.pl/artykul/ 1094002.html [dostęp 17.03.2014].
 • Sennett R. (2007), Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 • Standing G. (2011 ), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, tłum. R Kaczmarski, M. Karolak, Praktyka Teoretyczna. Polskie tłumaczenie pierwszego i drugiego rozdziału na licencji creative commons dostępne pod adresem www.praktykateoretyczna.pl/index.php/rozdzial-1-prekariat oraz .../rozdzial-2-prekariat [dostęp 27.05.2013].
 • Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2007), Bruksela, www.mpips.gov.pl/ userfiles/File/flexi_komunikat_ue.pdf [dostęp 27.05.2013].
 • Zarzycka E. (2008), Polak elastyczny, "Solidarność", nr 34, s. 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.