PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 334 Local and Regional Economy in Theory and Practice | 252--263
Tytuł artykułu

Twelve Rules for the Construction of Planning Documents Prepared by Self-Government Units

Autorzy
Warianty tytułu
Dwanaście zasad budowy dokumentów planistycznych jednostek samorządu terytorialnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problematyce planowania w polskich jednostkach samorządu terytorialnego. Wstępna jego część prezentuje bogactwo procesów planistycznych w nich realizowanych. W dalszej kolejności autor koncentruje się na dwunastu zasadach sporządzania owych dokumentów, których określenie jest wynikiem przeprowadzonych przez niego badań. Są to zasady: zgodności ze strategią rozwoju, zgodności wewnętrznej, zgodności wertykalnej, zgodności horyzontalnej, zgodności prawnej, uwzględniania potrzeb społecznych, gospodarczych i środowiskowych, rozwoju zrównoważonego, maksymalizacji zewnętrznych źródeł finansowania, konsultacji wewnętrznych, realności finansowej, procedur wdrożeniowych, procedur monitoringowo-ewaluacyjnych. Opracowanie kończą uwagi na temat dopuszczalnych odstępstw od ich stosowania oraz wskazówki aplikacyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problems of planning in Polish self-governments. Its introduction presents the whole plethora of implemented planning processes. Next the author concentrates on twelve rules for preparing such documents, the identification of which results from the research he has conducted. The discussed rules are as follows: compliance with the development strategy, internal compliance, vertical compliance, horizontal compliance, legal compliance, meeting social, economic and environmental needs, sustainable development, external financing sources maximization, internal consultations, financial feasibility, implementation procedures, monitoring and evaluation procedures. The study is completed with comments on the permissible deviations from their application, as well as application tips.(original abstract)
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Apreda R., Public Governance. A Blueprint for Political Action and Better Government, Universidad del CEMA, Buenos Aires 2005.
 • Biniecki J., Szczupak B., Strategiczne myślenie o przyszłości gminy [Strategic thinking about future of commune], University of Economics in Katowice, Katowice 2004.
 • Bovaird T., Löffler E., Evaluating the quality of public governance: Indicators, models and methodologies, International Review of Administrative Sciences, No. 69/2003.
 • Bovaird T., Löffler E., Understanding public management and governance, [in:] Public management and governance, T. Bovaird, E. Löffler (eds.), Routledge, London, New York 2005.
 • Brudney J.L., O'Toole L.J., Rainey H.G., Advancing Public Management: New Developments in Theory. Methods, and Practice, Georgetown University Press, Washington 2000.
 • Domański T., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy [Strategic planning of commune economic development], Hamal Books, Warsaw 2000.
 • Hławacz-Pajdowska E., Implementacja nowych trendów w zarządzaniu przez samorządy polskie [The implementation of new trends in management by Polish self-governments], [in:] Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego [From global transformations to local development], M. Lisiecki, H. Ponikowski (eds.), Catholic University of Lublin Publishing House, Lublin 2006.
 • Juchniewicz M., Krukowski K., Opieczyński M., Stachowska S., Waldziński D., Planowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym [Planning in local development management], K. Krukowski (ed.), Białystok Personnel Training Foundation, Białystok 2009.
 • Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie [Regional strategies. Formulation and implementation], University of Economics in Katowice Publishing House, Katowice 2002.
 • Kożuch B., Innowacyjność w zarządzaniu publicznym [Innovativeness in public governance], [in:] Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie [New public management and public governance in Poland and in Europe], A. Bosiacki, Izdebski H., Nielicki A., Zachariasz I. (eds.), Liber, Warsaw 2010.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji [ Public governance in theory and practice of Polish organizations], Placet, Warsaw 2004.
 • Lofland J., Lofland L. H., Analyzing social settings. A guide to qualitative observation and analysis, Wadsworth Publishing Company, Belmont 1995.
 • Making Local Strategies Work. Building The Evidence Base, J. Potter (ed.), OECD Publishing, Paris 2008.
 • O'Flynn J., From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications, The Australian Journal of Public Administration, No. 3(66)/2007.
 • Pina V., Torres L., Yetano A., The Implementation of Strategic Management in Local Governments. An International Delphi Study, Public Administration Quarterly, No. 4(35)/2011.
 • Poister T.H., Streib G.D., Elements of strategic planning and management in municipal government: Status after two decades, Public Administration Review, 65(1)/2005.
 • Poister T.H., Streib G.D., Strategic Management in the Public Sector: Concepts, Models, and Processes. Public Productivity & Management Review, 22(3)/1999.
 • Steurer R., From Government Strategies to Strategic Public Management: An Exploratory Outlook on the Pursuit of Cross-Sectoral Policy Integration, European Environment 17/2007.
 • Strategic Planning For Local Development. Case Studies From Small And Mid-Sized European Cities, L. Ramirez, G. Kebede (eds.), Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, Budapest, Belgrade 2010.
 • Sztando A., Barriers for local development strategic management resulting from personal qualities of local authorities, Olsztyn Economic Journal, 8(3)/2013.
 • Sztando A., Local development strategic planning and social responsibility of communal authorities: the Polish experience, [in:] Local Economy in Theory and Practice. Planning and Evaluation Aspects, R. Brol, A. Sztando (eds.), Wrocław University of Economics Publishing House, Wrocław 2013, pp. 20-30.
 • Sztando A., Practically verified conception of local development strategy construction procedure. [in:] Economic Development and Management of Regions. Part II, P. Jedlička (ed.), University of Hradec Králové, Hradec Králové 2012.
 • Wysocka E., Koźiński J., Strategia rozwoju województw i gmin. Teoria i praktyka [The strategy for regional and municipal development. Theory and practice], Western Organization Centre, Warsaw - Zielona Góra 1998.
 • Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym [Strategic management in Polish self-government' system], [in:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym [New public governance in Polish self-government], Warsaw School of Economics Publishing House, Warsaw 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298799

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.