PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 120 | 39--52
Tytuł artykułu

Skarbnik korporacyjny w Polsce - miejsce, zadania, narzędzia

Warianty tytułu
Corporate Treasurer in Poland. Positions, Tasks and Tools
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Najważniejsze wnioski, jakie można wyciągnąć na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych, są następujące: - ankietowani będący skarbnikami w korporacjach w Polsce to najczęściej osoby z wykształceniem wyższym ekonomicznym (9 na 12 wskazań - 75%), - w większości przedsiębiorstw, w których pracują ankietowani, istnieje podział działu finansowego na: księgowość, kontroling i skarb (9 na 12 wskazań - 75%), - w przedsiębiorstwach, w których pracują ankietowani, najczęściej istnieje wyodrębniony zespół treasury (zwykle w formie osobnego działu w strukturze organizacyjnej podmiotu), który wspiera ich w realizowanych zadaniach. Zespół skarbowości liczy w większości przypadków co najwyżej 5 osób (8 na 12 wskazań - 67%), - zespół pełniący funkcję zarządzania skarbem w przedsiębiorstwie w polskich warunkach ma różne nazwy. Na przykład: "Departament Skarbu", "Dział Skarbowości" lub "Dział Operacji Finansowych". Podobnie jest z określeniami stanowiska skarbnika korporacyjnego, jako osoby stojącej na jego czele - można spotkać się z takimi nazwami, jak np.: "Menedżer Departamentu Skarbu", "Dyrektor ds. Treasury" oraz "Główny Kierownik ds. Rozliczeń" - podmioty, w których pracują ankietowani, to najczęściej duże przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 500 pracowników (10 na 12 wskazań - 83%), - wśród zadań wchodzących w zakres swoich obowiązków najwięcej ankietowanych wskazało: cash management (w tym m.in.: zarządzanie środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych, zarządzanie płatnościami), obsługę w zakresie źródeł finansowania, zarządzanie płynnością finansową, obsługę w zakresie relacji z bankami i innymi instytucjami finansowymi oraz zarządzanie ryzykiem finansowym (m.in. walutowym i stopy procentowej), - zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa to w przypadku zdecydowanej większości ankietowanych zadanie w całości lub co najmniej w dużej części przypisane ich stanowisku (11 na 12 wskazań - 92%), - wszyscy ankietowani uważają współpracę z bankami za niezbędną (8 na 12 wskazań - 67%) lub co najmniej ważną (4 na 12 wskazań - 33%) w swojej pracy, - za najważniejsze do realizacji swoich zadań usługi bankowości korporacyjnej ankietowani uważali: rachunki bankowe, usługi z zakresu cash management, produkty i usługi skarbowe (np. zabezpieczanie ryzyka kursowego, wymiana walutowa), produkty finansujące oraz produkty depozytowe i lokacyjne, - najczęściej wykorzystywane przez badanych skarbników w procesie zarządzania płynnością finansową usługi bankowości korporacyjnej to: polecenie przelewu, cash pooling, produkty depozytowe, lokaty, kredyty obrotowe, systemy płatności masowych oraz leasing. (abstrakt autora)
EN
There are three major functions within corporate finance management: finance management (accounting), management accounting (controlling) and treasury management. The treasury management becomes more important in the face of liquidity problems which usually appear in the period of economic decline. The positions of people performing the functions of treasurers in the corporations in Poland are called in a different way. Treasurers' responsibilities are also different. The main task to be performed by the treasurer is the corporate finance liquidity management. In order to implement this task treasurers make their use, for example, of corporate banking services. Treasurers use these services if need be and assess them differently. (short original abstract)
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Bentley H. C., Corporate Finance and Accounting, The Ronald Press, New York 1908.
  • Bragg S. M., Treasury Management. The Practicioner's Guide, John Wiley & Sons Inc., New Jersey 2010.
  • Jose L. S., Iturralde T., Maseda A., Treasury Management Versus Cash Management, "International Research Journal of Finance and Economics", 2008, Nr 19.
  • Müldner M., Rola skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwie, w: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010.
  • Rauk J., Rola skarbnika w przedsiębiorstwie - ujęcie pierwsze, w: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010.
  • The Association of Corporate Treasurers, zasoby Internetu z 5 kwietnia 2011 r., http://www.treasurers.org
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.