PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 157--172
Tytuł artykułu

Ocena wykorzystania funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa lubelskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of using EU funds in small and medium enterprises in Lubelskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Fundusze Unii Europejskiej przeznaczone na rozwój lokalnej infrastruktury powinny również służyć zwiększeniu atrakcyjności szeroko rozumianego środowiska inwestycyjnego, tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwojowi przedsiębiorczości. Ich głównym celem jest poprawa dostępu jednostek gospodarczych do źródeł finansowania. W artykule zaprezentowano wartość środków Unii Europejskiej, przeznaczonych na dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w województwie lubelskim. Ocena wykorzystania środków w sektorze MSP została sporządzona na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 254 podmiotach województwa lubelskiego. Przedstawiono charakter udzielonej podmiotom pomocy ze środków publicznych oraz subiektywne odczucia przedsiębiorców związane z dysponowaniem uzyskanymi środkami. (abstrakt oryginalny)
EN
European Union funds intended for the development of local infrastructure should also serve to increase the attractiveness of the wider (understood) investment environment, job creation and entrepreneurship. Their main purpose is to improve the access of economic entities to finance. The article presents the value of EU funding intended for SMEs enterprises in the Lubelskie Voivodship. Assessment the use of resources in the SME sector has been prepared based on surveys conducted in 254 subjects in the Lubelskie Voivodship. The article presented the support of public funds granted to operators, and subjective feelings of businessmen associated with the disposal of funds received. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
157--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.stat.gov.pl/ [08.03.2014]
 • Brodzińska K. (2011), Fundusze unijne jako instrument pobudzania przedsiębiorczości w regionach w: Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 38
 • Bronisz U., Kuć-Czajkowska K. (2013), Działalność Jednostek Samorządu Terytorialnego w województwie lubelskim w latach 2004-2011. Analizy statystyczne, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin
 • Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego http://www.funduszestrukturalne.gov.pl pdf [08.03.2014]
 • Gałązka K. (2012), Fundusze unijne czynnikiem wspierającym rozwój przedsiębiorczości w świetle przeprowadzonych badań ankietowych, w: Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesu globalizacji, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 28, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 • Godek K. (2008), Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce, w: M. Winiarski (red.), Studenckie Prace Prawnicze Administratywistyczne i Ekonomiczne 5, s. 23-35
 • Jankowska A. (2005), Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 • Krupnik S. i in. (2010), Identyfikacja i ocena barier w realizacji projektów inwestycyjnych w ramach schematu 2.2. B MRPO. Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R. Raport końcowy, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Kuć-Czajkowska K.A., Komaniecka M. (2008), Absorpcja środków Unii Europejskiej przez gminy województwa lubelskiego - tendencje, bariery, perspektywy, w: B. Plawgo (red.), Polska wschodnia - zarządzanie rozwojem, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok
 • Mirończuk J. (2012), Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na sektor MSP w Polsce, Zarządzanie i Finanse 1 (10)
 • Mosionek-Schweda M. (2012), Wykorzystanie funduszy unijnych przez polskie regiony w programowaniu 2007-2013, w: J. Węcławski (red.), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Orechwa-Maliszewska E., Kopczuk A. (2003), Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok
 • Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011-2012 (2013), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 • Wojtowicz D., Kupiec T. (2012), Ocena wykorzystania środków UE w rozwoju regionu 2004-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Warszawa
 • Zawora J. (2012), Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej do finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, w: Wpływ funduszy unijnych na działalność gospodarczą, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 27, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 • Żołnierski A. (2005), Potencjał innowacyjny polskich MSP, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.