PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 259--272
Tytuł artykułu

Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assets of public pension societies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor przeprowadził analizę aktywów 14 powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) w Polsce w latach 1999-2012 z wykorzystaniem podstawowych narzędzi statystycznych. Badanie wskazuje na istniejącą tendencję do zmiany udziału aktywów trwałych i aktywów obrotowych w strukturze aktywów, prowadzącą do wzrostu udziału aktywów trwałych w ogólnej strukturze aktywów. Wartość średnia aktywów trwałych w roku 2012 przekroczyła poziom 170 mln złotych, a istniejąca od roku 2003 tendencja wzrostowa tej wartości, zarówno w zakresie udziału, jak i wartości bezwzględnych, wskazuje pośrednio na stabilizację całej branży, w badanym okresie. W perspektywie dynamicznej nie zauważono jednak tendencji do standaryzacji w zakresie podstawowej struktury aktywów w badanej populacji. Najczęściej spotykana wartość aktywów trwałych, jak i aktywów obrotowych, mieściła się w przedziale 0-50 mln złotych. Oznacza to brak tendencji do traktowania przez właścicieli PTE tych instytucji, jako głównych podmiotów w grupach kapitałowych. Postawiona hipoteza badawcza o tym, że zmiany prawne dokonywane do końca roku 2012 nie doprowadziły do znaczących zmian w strukturze aktywów PTE, uzyskała potwierdzenie w materiale rzeczowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The author analyses the assets of 14 public pension societies (PPSs) in Poland in the years 1999-2012 using basic statistical tools. The study indicates that the trend towards changes in the share of fixed assets and current assets in the asset structure, is leading to an increase in the share of fixed assets in the total assets structure. The average value of fixed assets in 2012 exceeded PLN170m, and in existence since 2003, the upward trend of this value, both in terms of participation, as well as absolute values, points indirectly to the stabilization of the whole industry in the period considered. The dynamic perspective, however, not observed trend towards standardization in the basic structure of assets in the population. The most common value of the fixed assets and current assets ranged from PLN0 to PLN50m. This means no tendency to PPSs treatment by the owners of such institutions as the main actors in capital groups. Placed research hypothesis that the legal changes made by the end of 2012 have not led to significant changes in the structure of assets PPSs received confirmation of the factual material. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
259--272
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Bibliografia
 • Chybalski F. (red.), (2009), Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 • Chybalski F., Marcinkiewicz E. (red.), (2013), Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź
 • Marcinkiewicz E. (2013), Efektywność finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych, w: F. Chybalski, E. Marcinkiewicz (red.), Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 176-185
 • Poteraj J. (2010a), Katalaktyka instytucji finansowych rynku emerytalnego w Polsce w perspektywie efektywności inwestowania, CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa
 • Poteraj J. (2010b), Źródła finansowania powszechnych towarzystw emerytalnych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 82, s. 47-59
 • Rusielik R. (2011), Efektowność techniczna funkcjonowania powszechnych towarzystw emerytalnych i jej zmiany - przykład zastosowania analizy granicznej, w: J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 167, Wrocław, s. 375-386
 • Sokołowski J., Żabiński A. (red.), (2011), Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 167, Wrocław
 • Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2012 roku (2012), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa
 • Szczepański M. (red.), (2013), Reformowanie systemów emerytalnych - porównania i oceny. Pension Reforms - Comparision and Evaluation, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań
 • Ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn., Dz. U. z 2013, poz. 989, z późn. zm.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.