PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 3 | 133--143
Tytuł artykułu

Procedura i zakres wdrażania inicjatywy Jessica w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Procedure and Scope of Implementation of the Jessica Initiative in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie prezentuje podstawowe informacje dotyczące idei inicjatywy Jessica jako mechanizmu inżynierii finansowej postulowanego przez Komisję Europejską do finansowania inwestycji w zakresie rozwoju obszarów miejskich. Przedstawiono wykaz regulacji prawnych dotyczących inicjatywy. Wskazano podstawowe schematy wdrażania inicjatywy oraz omówiono zasadnicze elementy procedury wdrażania. Wskazano na stan zaawansowania inicjatywy Jessica do warunków polskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents basic information on the concept underlying the Jessica Initiative as a financial engineering mechanism that the European Commission proposes to use for financing urban development projects. It provides a list of EU and national laws applying to the Initiative, shows two major models for implementing the Initiative and discusses the main elements of the implementation procedure. In Poland, five voivodeships have declared their intention to use Jessica as a means of financing urban investment projects. The article also provides a list of projects that have been approved for financing by the Jessica Initiative. (original abstract)
Rocznik
Strony
133--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Gwizda M., Zawadzka M. (2012), Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE - Inicjatywa Jessica, Beck InfoBiznes, Warszawa.
 • Inicjatywy Wspólnotowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 dla rozwoju regionów (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Jessica - Holding Fund Handbook (2010), European Investment Bank, European Union, Regional Policy.
 • Memorandum of Understanding in respect of a coordinated to the financing of urban renewal and development for the Programming Period 2007-2013 of the Community Structural Funds between the European Commission, the European Investment Bank and Council of Europe Development Bank, (2006), Bruksela.
 • Orłowski K. (2011), Jessica: Doświadczenia pionierów, http://pi.gov.pl, dostęp dnia 5.02.2013.
 • Strzelecki Z., Inicjatywa wspólnotowa Jessica - dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim (2011), Analizy i Studia, zeszyt 3 (28), Warszawa.
 • Szczepański M. (2011), Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku - wymiar wspólnotowy i krajowy, Warszawa.
 • Wdrażanie inicjatywy Jessica w Polsce (2010), MRR, Warszawa, materiał z seminarium pt. "Inicjatywy Jessica i Jaremie - praktyczne aspekty wdrażania".
 • Wnukowska E. (2012), Rozwój miast - inicjatywa Jessica, MRR, Warszawa.
 • COCOF 07/0018/01-EN z dnia 16.07.2007.
 • COCOF 08/0002/03-EN z dnia 22.12.2008.
 • COCOF 10/0014/04-EN z dnia 21.02.2011.
 • COCOF 08/0034/02-EN z dnia 29.10.2008.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 • Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.
 • Program Regionalny Województwa Śląskiego, Jessica, wdrażanie, http://rpo.slaskie.pl, dostęp dnia 5.02.2013.
 • Regionalny Program Województwa Zachodniopomorskiego, Inicjatywa Jessica, http:/rpo.wzp.pl, dostęp dnia 5.02.2013.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie WE nr 1260/1999.
 • Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.